Czas zaszaleć! 3+2 na lakiery hybrydowe!

ZOBACZ
0
dni
0
godz
0
min
0
sek

Regulaminy Klubu NEONAIL

Regulamin promocji „Nowa aplikacja” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji pod nazwą „Nowa aplikacja” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
  2. Promocja ma na celu wypromowanie nowej aplikacji Organizatora oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
  4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących członkami Klubu NEONAIL, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora (dalej jako: Klient), którzy w okresie od dnia 28.10.2019 roku do dnia 12.11.2019 roku zainstalowali na swoim urządzeniu aplikację mobilną Klubu NEONAIL oraz dokonali rejestracji w nowej aplikacji Klubu NEONAIL.

§ 2. Zasady Promocji

  1. Czas trwania Promocji: od 13.11.2019 godz. 00.01 do 14.11.2019 godz. 23:59.
  2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL, obsługujące Klub NEONAIL,

b)     stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL, obsługujące Klub NEONAIL,

c)      sklep internetowy www.neonail.pl.

3. W ramach Promocji, każdy Klient, będący członkiem Klubu NEONAIL, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona dowolnego zakupu produktów Organizatora, z wyłączeniem zestawów oraz lakierów hybrydowych z kolekcji Mystic Nature, otrzyma rabat na zakup produktów, którego wysokości będzie uzależniona od ilości rejestracji w nowej aplikacji Klubu NEONAIL.
4. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu będzie uzależniona od ilości Klientów, którzy zainstalują oraz dokonają rejestracji w nowej aplikacji mobilnej Klubu NEONAIL, zgodnie z poniższym.
5. W ramach Promocji, Organizator przyznaje rabat na zakup produktów w wysokości:

a)      10% - w przypadku zainstalowania i zarejestrowania w nowej Aplikacji mobilnej Klubu NEONAIL, w okresie wskazanym w § 1 ust. 4, przez co najmniej 25 000 Uczestników,

b)     15% - w przypadku zainstalowania i zarejestrowania w nowej Aplikacji mobilnej Klubu NEONAIL, w okresie wskazanym w § 1 ust. 4, przez co najmniej 50 000 Uczestników,

c)      20% - w przypadku zainstalowania i zarejestrowania w nowej Aplikacji mobilnej Klubu NEONAIL, w okresie wskazanym w § 1 ust. 4, przez co najmniej 75 000 Uczestników,

d)     25% - w przypadku zainstalowania i zarejestrowania w nowej Aplikacji mobilnej Klubu NEONAIL, w okresie wskazanym w § 1 ust. 4, przez co najmniej 100 000 Uczestników.
6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu na zakup produktów Organizatora, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a) – b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie zainstalować nową aplikację mobilną Klubu NEONAIL, dokonać rejestracji w aplikacji w terminie w § 1 ust. 4 Regulaminu, oraz dokonać zakupu dowolnego produktu Organizatora objętego promocją i dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, zobowiązany jest okazać kartę Klubu NEONAIL, dostępną w nowej aplikacji mobilnej w zakładce „Karta” podczas dokonywania zakupów. Ceny produktów zostaną obniżone o wartość przyznanego rabatu, bezpośrednio przy kasie.
7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu na zakup produktów Organizatora, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie zainstalować nową aplikację mobilną Klubu NEONAIL, dokonać rejestracji w aplikacji w terminie w § 1 ust. 4 Regulaminu oraz dokonać zakupu produktów Organizatora objętych Promocją w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, Klient musi mieć uzupełniony numer karty lojalnościowej w formularzu „Dane zamawiającego, a złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji o przyznany rabat.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży, obsługujących Klub NEONAIL oraz na stronie www.neonail.pl oraz www.klub.noenail.pl.
  2. NEONAIL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEONAIL. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
  3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.