RABAT 30% NA ZAKUPY ZA MIN. 99 ZŁ! SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE

ZAMAWIAM

-30%  NA ZAKUPY ZA MIN. 99 ZŁ

ZAMAWIAM

Regulamin promocji

Regulamin promocji „Rabat 20% na pomadki Get Your Vibe”   w sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% na pomadki Get Your Vibe” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl(dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowegowww.neonail.pl. 
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) będących członkami grupy MYLAQ Girls na portalu społecznościowym Facebook, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji 

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od 21 maja 2024 roku do 23 maja 2024 roku.
 2. Kod rabatowy zostanie udostępniony za pośrednictwem wiadomości prywatnej, przesłanej przez Organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook/Instagram po dodaniu przez klienta komentarza o treści „VIBE” pod postem informującym o Promocji, zamieszczonym  przez Organizatora na profilu NEO MAKEUP na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/NEOMAKEUPcosmetics oraz na portalu społecznościowym Instagram pod adresem:

https://www.instagram.com/neomakeup_cosmetics?igsh=MTB3NXloMjgxYXgwZQ%3D%3D&ut m_source=qr

3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

         a)     sklep internetowy www.neonail.pl.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt objęty Promocją, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup wybranych produktów w wysokości 20%.

5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją. 

6. Promocją objęte są wszystkie pomadki marki NEO MAKE UP z kolekcji „Get Your Vibe”, oferowane przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w terminie: od dnia uzyskania Kodu rabatowego do dnia 23 maja 2024 roku do godz. 23.59.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocja z rabatem w wysokości 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodania do koszyka co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” uzyskany zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat 9. Do jednego zamówienia Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.

9.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji             dostępny            jest        za           pośrednictwem       strony   sklepu   internetowego www.neonail.pl. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.noenail.pl. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.ploraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Promocja pomadka za 19,99 zł

Regulamin promocji „Pomadka za 19.99 zł przy zakupie dwóch lakierów - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Pomadka za 19.99 przy zakupie dwóch lakierów hybrydowych” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: Promocja trwa od 21.05.2024 r. godz. 12:30 do 06.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z 2 szt. dowolnych lakierów hybrydowych marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia, w ramach tej samej transakcji, 1 pomadki z kolekcji Get Your Vibe, w promocyjnej cenie 19.99 zł.

5. Promocją objęte są wszystkie kolorowe lakiery hybrydowe marki NEONAIL z wyłączeniem:  baz, topów, lakierów 3w1 SIMPLE oraz lakierów hybrydowych z kategorii Outlet.

6. Klient będzie mógł dokonać wyboru pomadki, której cena zostanie obniżona w ramach Promocji spośród niżej wskazanych:

a)   Creamy Lipstick Get Your Vibe 01 wining spirit – numer katalogowy: NM0633;

b)   Creamy Lipstick Get Your Vibe 02 team peach – numer katalogowy: NM0634;

c)    Creamy Lipstick Get Your Vibe 03 champion’s  confetti – numer katalogowy: NM0635;

d)   Creamy Lipstick Get Your Vibe 04 game, set, glam – numer katalogowy: NM0636.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu pomadki z kolekcji Get Your Vibe w promocyjnej cenie 19.99 zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 2 szt. lakierów hybrydowych objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz jednej pomadki spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup pomadki z kolekcji Get Your Vibe, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, poprzez obniżenie ceny wybranego produktu do wysokości 19.99 zł.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu pomadki z kolekcji Get Your Vibe za promocyjną cenę 19.99zł za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia, w ramach tej samej transakcji, dowolnych 2 szt. lakierów hybrydowych spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży oraz jednej szt. pomadki spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu. Cena za zakup pomadki, zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie do wysokości 19.99 zł.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Rabat 30% na kategorie NEONAIL i NEONAIL EXPERT” - w sklepie stacjonarnym i sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 30% na wybrane produkty” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

 Promocja trwa od 21.05.2024 r. godz. 10:00 do 03.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

b)     stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      sklep internetowy www.neonail.pl;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu na kwotę min. 99 zł, otrzyma rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 30%.

4.    Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL oraz NEONAIL EXPERT, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem kategorii: naklejki hybrydowe, kolekcja lakierów Born To Win, zestawy, urządzenia, kuferki, karty podarunkowe, wegańskie lakiery klasyczne, produkty marki NEO MAKE UP oraz produktów z kategorii Outlet.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem  30%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a) – b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia w ramach jednej transakcji, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dowolnych produktów Organizator spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 99,00 zł. Przyznany w ramach Promocji rabat zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem 30%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka zakupowego dowolnych produktów Organizatora spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, za kwotę co najmniej 99,00 zł. Wskazana w zdaniu poprzedzającym minimalna wartość zamówienia, uprawniającego do skorzystania z Promocji nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocji zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny obniżonej o 30%.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi z wyjątkiem promocji 169 zł + bransoletka za 1 zł.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

NEONAIL & ANIA KRUK

Regulamin promocji „169 zł + bransoletka od Ani Kruk z okazji Dnia Matki za 1złi”

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „169 zł + bransoletka od Ani Kruk z okazji Dnia Matki za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 17.05.2024 od godz. 09:00 do 27.05.2023 do godz. 8:59 lub do wyczerpania zapasów bransoletek stanowiących produkt promocyjny – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 169 zł, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji bransoletkę od Ani Kruk, w promocyjnej cenie za 1 zł.

4.       Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT, NEO MAKE UP dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, kart podarunkowych oraz produktów kategorii Outlet.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu bransoletki od Ani Kruk w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 169 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Po wykonaniu powyższych czynności, Organizator, w koszyku zakupowym udostępni możliwość dodania do koszyka zakupowego, w ramach tej samej transakcji, 1 szt. bransoletki, której cena zostanie obniżona w ramach Promocji do ceny 1 zł. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupu bransoletki w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu bransoletki w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 169 zł spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży oraz jednej bransoletki. Cena za zakup bransoletki zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

7. W przypadku dokonania w ramach Promocji zakupu produktów marki NEONAIL o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 3 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej liczby bransoletek w ramach Promocji.

8.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Zestaw Lip Care

Regulamin promocji „ZESTAW DO PIELĘGNACJI UST LIP CARE: PEELING I MASKA Z OLEJKIEM DO UST”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ZESTAW DO PIELĘGNACJI UST LIP CARE: PEELING I MASKA Z OLEJKIEM DO UST” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 17.05.2024 godz. 9:30 do 03.06.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się peelingu, maski oraz dowolnego olejku do ust objętych Promocją, otrzyma prawo do nabycia zestawu LIP CARE w promocyjnej cenie za 75,97 zł.

5. Promocją objęte są produkty do pielęgnacji ust: Peeling Love My LIP SCRUB RASPBERRY (nr katalogowy: NM0442), Maska Love My LIP MASK RASPBERRY (nr katalogowy: NM0564) oraz dowolny olejek do ust we wszystkich dostępnych kolorach w wybranym miejscu sprzedaży. Lista produktów objętych promocją w załączniku nr 1 do regulaminu.

6. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Organizator utworzył następujący zestaw produktów :

a)      Skompletuj swój zestaw do pielęgnacji ust LIP CARE: Peeling + Maska do ust + Olejek do ust – cena zakupu 75,97 zł zł (nr katalogowy: NM0701), w skład którego wchodzą: peeling i  maska do ust z kolekcji LOVE MY LIP oraz dowolnie wybrany olejek do ust, które dostępne będą w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu w promocyjnej cenie 75,97 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na wybrany zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie trzech produktów z zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup zestawu zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 75,97 zł.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu w promocyjnej cenie 75,97 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji peelingu i maski z kolekcji LOVE MY LIP   oraz olejku do ust spośród objętych promocją, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup zestawu zostanie obniżona do ceny promocyjnej 75,97 zł, bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 – lista produktów objętych promocją

 

Nazwa produktu

Indeks

Peeling Love My Lip SCRUB RASBERRY

NM0442

Maska do ust Love My Lip Serum Day&Night

NM0564

01 Olejek do ust Love my Lip Oil Mango

NM0439

02 Olejek do ust Love my Lip Oil Raspberry

NM0556

03 Olejek do ust Love my Lip Oil Strawberry

NM0557

04 Olejek do ust Love my Lip Oil Watermelon

NM0530

05 Olejek do ust Love my Lip Oil Black Currant

NM0531

06 Olejek do ust Love my Lip Oil Cherry

NM0532

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 01

NM0542

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 02

NM0543

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 03

NM0544

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 04

NM0545

Olejek do ust Magic

NM0546

 

Regulamin promocji „Kremowa baza pod cienie za 1 zł”  

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne  

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kremowa baza pod cienie za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.  
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 08.05.2024 godz. 9:30 do 17.05.2024 godz.8:30 w sklepie internetowym lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne      własne punkty sprzedaży           NEONAIL             –             lista              punktów             sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklepneonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt z linii Intense Serum do makijażu twarzy lub oczu marki NEO MAKE UP, otrzyma możliwość zakupu Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP, indeks: NM0429 w promocyjnej cenie 1 zł.

6. Promocją objęte są produkty z linii Intense Serum z kategorii Twarz i Oczy, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży oraz Kremowa baza pod cienie marki NEO MAKE UP.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt z linii Intense Serum do makijażu twarzy lub oczu, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego produktu Intense Serum oraz Kremowej bazy pod cienie NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Kremowej bazy pod cienie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Kremowej bazy pod cienie, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 1 zł za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego kosmetyku Intense Serum do makijażu twarzy lub oczu oraz Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup Kremowej bazy pod cienie, zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu. 

10.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresemhttps://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.plprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.  
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.ploraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

reg

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 06.05.2024 r. godz. 9:00 do 21.05.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych produktów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych produktów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.    Promocją objęte są bazy oraz topy, a także wybrane kolorowe lakiery hybrydowe marki NEONAIL, które będą dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: produktów z kategorii Outlet, lakierów hybrydowych SIMPLE 3w1, lakierów hybrydowych marki NEONAIL Expert, lakierów klasycznych, lakierów hybrydowych z kolekcji ,,Baby Bloomer” oraz lakier hybrydowy „Never Ending Love” (numer katalogowy10700-7).

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch wybranych produktów spośród objętych Promocją w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden wybrany produkt.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego wybranego produktu spośród objętych promocją cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 produktu spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta produktów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 14 maja 2024 roku.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik 1

indeks

nazwa

 

Bazy I topy NN

9912-7

Lakier hybrydowy Festival Dress 7,2 ml

9915-7

Lakier hybrydowy Holo Vibes 7,2 ml

9916-7

Lakier hybrydowy Party Pass 7,2 ml

9868-7

Lakier hybrydowy Oh Hey There 7,2 ml

9866-7

Lakier hybrydowy Welcoming Type 7,2 ml

9356-7

Lakier hybrydowy Maid of Honor 7,2 ml

9357-7

Lakier hybrydowy New Bride 7,2 ml

9361-7

Lakier hybrydowy Queen of Fun 7,2 ml

9360-7

Lakier hybrydowy Diva Boss 7,2 ml

9358-7

Lakier hybrydowy Wedding Emcee 7,2 ml

9359-7

Lakier hybrydowy Glam Squad Leader 7,2 ml

9069-7

Lakier hybrydowy Dried Blossom 7,2 ml

9070-7

Lakier hybrydowy Jungle Blush 7,2 ml

9071-7

Lakier hybrydowy Wild Sky 7,2 ml

9075-7

Lakier hybrydowy Mighty Sandstone 7,2 ml

9073-7

Lakier hybrydowy Lioness Roar 7,2 ml

9077-7

Lakier hybrydowy Savanna Grass 7,2 ml

9072-7

Lakier hybrydowy Meet Me At The River 7,2 ml

9076-7

Lakier hybrydowy Safari Clay 7,2 ml

8892-7

Lakier hybrydowy Icicle Tale 7,2 ml

8893-7

Lakier hybrydowy Frosty Princess 7,2 ml

8894-7

Lakier hybrydowy Crackling Snow 7,2 ml

8895-7

Lakier hybrydowy Frosted Kiss 7,2 ml

8770-7

Lakier Hybrydowy Chillout Walk 7,2 ml

8433-7

Lakier hybrydowy Dazzling Diamond 7,2 ml

8434-7

Lakier hybrydowy Tears Of Happiness 7,2 ml

8435-7

Lakier hybrydowy Kiss The Miss 7,2 ml

8436-7

Lakier hybrydowy Wedding Lily 7,2 ml

8438-7

Lakier hybrydowy Bride’s Gang 7,2 ml

8437-7

Lakier hybrydowy Forget The Ex 7,2 ml

8431-7

Lakier hybrydowy Mrs Always Right 7,2 ml

7748-7

Lakier hybrydowy Perfect Proposal 7,2 ml

8354-7

Lakier hybrydowy Magic Garden 7,2 ml

8349-7

Lakier hybrydowy Love Spirit 7,2 ml

8351-7

Lakier hybrydowy Time to Romance 7,2 ml

8353-7

Lakier hybrydowy Angel’s Charm 7,2 ml

8350-7

Lakier hybrydowy Spring to Life 7,2 ml

8358-7

Lakier hybrydowy Gorgeous Inside Out 7,2, ml

8348-7

Lakier hybrydowy Rosy Side 7,2 ml

8355-7

Lakier hybrydowy Green Me Twice 7,2 ml

8352-7

Lakier hybrydowy 7,2ml - Show Your Spark

8186-7

Lakier hybrydowy Brave Everyday 7,2 ml

7540-7

Lakier hybrydowy Delightful Feeling 7,2 ml

7543-7

Lakier hybrydowy Soul Harmony 7,2 ml

7546-7

Lakier hybrydowy Bloomy Mood 7,2 ml

7547-7

Lakier hybrydowy Flirty Blink 7,2 ml

7548-7

Lakier hybrydowy Essential Time 7,2 ml

7549-7

Lakier hybrydowy Morning Whisper 7,2 ml

7344-7

Lakier hybrydowy Be Awesome 7,2 ml

7346-7

Lakier hybrydowy Be Authentic 7,2 ml

7108-7

Lakier hybrydowy Blissful Moment 7,2 ml

6790-7

Lakier hybrydowy Funky Soul 7,2 ml

6793-7

Lakier hybrydowy Sweet Paradise 7,2 ml

6670-7

Lakier hybrydowy Cocktail Dress 7,2 ml

6671-7

Lakier hybrydowy Trendy Twenty 7,2 ml

6672-7

Lakier hybrydowy My Moment 7,2 ml

6342-7

Lakier hybrydowy Vanilla Sky 7,2 ml

6343-7

Lakier hybrydowy Seashell 7,2 ml

6344-7

Lakier hybrydowy Snow Queen 7,2 ml

6345-7

Lakier hybrydowy Creme Brulee 7,2 ml

5541-7

Lakier hybrydowy French Pink Medium 7,2 ml

6119-7

Lakier hybrydowy Milky French 7,2 ml

5055-7

Lakier hybrydowy French White 7,2 ml

5542-7

Lakier hybrydowy French Pink Light 7,2 ml

6123-7

Lakier hybrydowy Passion Flame 7,2 ml

6121-7

Lakier hybrydowy Sweet Coquette 7,2 ml

6120-7

Lakier hybrydowy First Date 7,2 ml

2863-7

Lakier hybrydowy Perfect Milk 7,2 ml

2859-7

Lakier hybrydowy First Love 7,2 ml

4826-7

Lakier hybrydowy Wedding Princess 7,2 ml

2860-7

Lakier hybrydowy Sensitive Princess 7,2 ml

5372-7

Lakier hybrydowy Shining Diamonds 7,2 ml

5371-7

Lakier hybrydowy Sparkling Kiss 7,2 ml

4825-7

Lakier hybrydowy Sleeping Beauty 7,2 ml

6051-7

Lakier hybrydowy Independent Women 7,2 ml

6056-7

Lakier hybrydowy Madame de Mode 7,2 ml

6057-7

Lakier hybrydowy Sweet Milady 7,2 ml

6053-7

Lakier hybrydowy Classy Queen 7,2 ml

6055-7

Lakier hybrydowy  Modern Princess 7,2 ml

6054-7

Lakier hybrydowy Innocent Beauty 7,2 ml

5319-7

Lakier hybrydowy Mulled Wine 7,2 ml

5318-7

Lakier hybrydowy Warming Memories 7,2 ml

5320-7

Lakier hybrydowy Hot Cocoa 7,2 ml

3192-7

Lakier hybrydowy Natural Beauty 7,2 ml

2863-7

Lakier hybrydowy Perfect Milk 7,2 ml

3195-7

Lakier hybrydowy Nude 7,2 ml

4825-7

Lakier hybrydowy Sleeping Beauty 7,2 ml

4826-7

Lakier hybrydowy Wedding Princess 7,2 ml

4659-7

Lakier hybrydowy White Collar 7,2 ml

4676-7

Lakier hybrydowy Silky Nude 7,2 ml

2859-7

Lakier hybrydowy First Love 7,2 ml

2696-7

Lakier hybrydowy Milk Shake 7,2 ml

3210-7

Lakier hybrydowy Fine French 7,2 ml

4816-7

Lakier hybrydowy Morning Rose 7,2 ml

2860-7

Lakier hybrydowy Sensitive Princess 7,2 ml

5532-7

Lakier hybrydowy Creamy Mousse 7,2 ml

7752-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Wedding Chic

4661-7

Lakier hybrydowy Desert Rose 7,2 ml

3751-7

Lakier hybrydowy Rosy Memory 7,2 ml

3205-7

Lakier hybrydowy Light Peach 7,2 ml

2687-7

Lakier hybrydowy Cashmere Rose 7,2 ml

4815-7

Lakier hybrydowy Cotton Candy 7,2 ml

 

 

reg

Regulamin promocji „Drugi lakier hybrydowy za 19,99 zł” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Drugi lakier hybrydowy za 19,99 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 26.04.2024 r. godz. 9:00 do 06.05.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z 2 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru hybrydowego, który będzie najtańszy spośród wybranych w promocyjnej cenie 19,99 zł.

4.    Promocją objęte są wszystkie kolorowe lakiery hybrydowe marki NEONAIL, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w tym kolorowe lakiery hybrydowe, bazy, topy, lakiery SIMPLE, z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet, lakierów z kolekcji ,,Baby Bloomer” oraz lakier hybrydowy „Never Ending Love” (numer katalogowy10700-7), a także klasycznych lakierów hybrydowych marki NOEONAIL Expert.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 19,99 zł. za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 2 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy najtańszego spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 19,99 zł za wybrany lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 19,99 zł. za jeden lakier, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia 2 szt. dowolnych produktów, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup jednego, wybranego lakieru do paznokci, który będzie najtańszy spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Regulamin promocji „ Mini błyszczyk za 1 zł przy zakupie NMU za min.99 zł ”

w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Mini błyszczyk za 1 z przy zakupie NMU za min. 99 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marek kosmetyków NEONAL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 23.04.2024 godz. 9:30 do 08.05.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest
w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) pod warunkiem, iż dany punkt jest otwarty. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę wskazaną w § 2 ust. 6 Regulaminu, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji jednego mini błyszczyka objętego promocją i dostępnego w punkcie sprzedaży w promocyjnej cenie za 1 zł.

5. Aby uzyskać prawo do zakupu mini błyszczyka w promocyjnej cenie, wartość zakupionych w ramach Promocji produktów marki NEO MAKE UP musi wynosić co najmniej 99,00 zł.

6.    Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu mini błyszczyka w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, zakupu dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 99,00 zł oraz mini błyszczyka, indeks: NM0461, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł skorzystać z promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup mini błyszczyka objętego promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do 1 zł.  

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu mini błyszczyka w promocyjnej cenie za 1 zł , za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do zakupu, w ramach jednej transakcji, dowolnych produktów marki NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 99,00 zł. Przed zakończeniem transakcji należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Promocji. Po wykonaniu powyższego, Klient będzie mógł nabyć w ramach tej samej transakcji 1 mini błyszczyk w promocyjnej cenie 1 zł.

9.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora z wyjątkiem promocji NEO MAKE UP: Produkty w promocyjnych cenach.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od 07.05.2024r.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Rabat -20% na frezarkę Nail Drill One Touch 7990” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat -20% na frezarkę Nail Drill One Touch 7990” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 22.04.2024 r. godz. 9:00 do 06.05.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

 1. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji
  w tym miejscu.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden dowolny produkt spośród objętych Promocją, otrzyma rabat na jego zakup w wysokości 20%. Szczegółowe informacje dotyczące produktów biorących udział w Promocji zostały wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 3. Promocją objęta jest frezarka do paznokci Nail Drill One Touch (nr katalogowy 7990) marki NEONAIL, dostępna w wybranym miejscu sprzedaży.  
 4. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodania do koszyka co najmniej jednej frezarki do paznokci Nail Drill One Touch (nr katalogowy 7990), dostępnej w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.  
 5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem 20%, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednej frezarki do paznokci Nail Drill One Touch (nr katalogowy 7990) dostępnej w wybranym miejscu sprzedaży. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie. 
 6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocyjne ceny NEO MAKE UP” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.04.2024 godz. 9:30 do 03.06.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.

6.    Promocją objęte są wybrane kosmetyki oraz pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Niniejsza treść regulaminu oboiązuje od 10.05.2024
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

Indeks

Produkt

Cena promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca

19,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca

24,99

NM0430

Baza HD Blur

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

24,99

NM0010

Podkład matujący 02

24,99

NM0011

Podkład matujący 03

24,99

NM0012

Podkład matujący 04

24,99

NM0181

Podkład matujący 00

24,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

24,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

24,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

24,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

24,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

24,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

24,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

24,99

NM0017

Puder prasowany 01

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

19,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

19,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Brush Palette

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy

24,99

NM0120

Pędzel do pudru

19,99

NM0121

Pędzel do podkładu flat top

19,99

NM0122

Pędzel do różu skośny

19,99

NM0123

Pędzel do podkładu

19,99

NM0124

Pędzel do konturingu

19,99

NM0127

Pędzel do powiek do blendowania

19,99

NM0128

Pędzel do powiek okrągły

19,99

NM0129

Pędzel do korektora płaski

19,99

NM0130

Pędzel do brwi ścięty

19,99

NM0131

Pędzel do ust

19,99

NM0132

Pędzel Kabuki

19,99

NM0133

Pędzel wachlarz

19,99

NM0431

Multifunkcyjny pędzel - 15

19,99

NM0432

Pędzel do twarzy - 16

19,99

NM0042

02 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0043

03 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0056

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly White

19,99

NM0057

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Rose

19,99

NM0058

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Gold

19,99

NM0059

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cherry

19,99

NM0254

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cinammon

19,99

NM0255

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Brown

19,99

NM0256

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Apricot

19,99

NM0040

Eyeliner w pędzelku Pro Slim Liner

19,99

NM0383

Precyzyjny eyeliner w pisaku

19,99

NM0429

Kremowa baza pod cienie

19,99

NM0294

Paleta cieni prasowanych Nude

29,99

NM0295

Paleta cieni prasowanych Rose

29,99

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

19,99

7941

Błyszczyk do ust 32 Dragon Fruit

19,99

7942

Błyszczyk do ust 33 Rasberry

19,99

7943

Błyszczyk do ust 34 Watermelon

19,99

7944

Błyszczyk do ust 35 Apricot

19,99

7945

Błyszczyk do ust 36 Cinnamon

19,99

7946

Błyszczyk do ust 37 Almond

19,99

7947

Błyszczyk do ust 38 Hazelnut

19,99

NM0375

Transparentny Błyszczyk do ust

19,99

NM0449

02 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

NM0450

03 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

19,99

7949

Pomadka matowa w płynie do ust 12 Peonia

19,99

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

19,99

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

19,99

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

19,99

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

19,99

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

19,99

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid

19,99

7956

Pomadka powiększająca do ust 21 Beauty

19,99

7957

Pomadka powiększająca do ust 22 Happines

19,99

7958

Pomadka powiększająca do ust 23 Grace

19,99

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

19,99

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

19,99

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

19,99

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

19,99

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

19,99

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

19,99

NM0074

Pomadka do ust matowa satynowa 02

19,99

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

19,99

NM0076

Pomadka do ust matowa satynowa 04

19,99

NM0077

Pomadka do ust matowa satynowa 05

19,99

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

19,99

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

19,99

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

19,99

NM0505

36 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0504

35 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0503

34 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0502

33 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0501

32 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0500

31 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0110

Konturówka do ust wodoodporna 01 nude

12,99

NM0111

Konturówka do ust wodoodporna 02 nougat

12,99

NM0112

Konturówka do ust wodoodporna 03 rose

12,99

NM0113

Konturówka do ust wodoodporna 04 fuchsia

12,99

NM0114

Konturówka do ust wodoodporna 05 classic red

12,99

NM0115

Konturówka do ust wodoodporna 06 dark plum

12,99

NM0030

Tusz do rzęs All in One Evny Me

14,99

NM0031

Tusz do rzęs pogrubiający

14,99

NM0032

Tusz do rzęs modelujący Model Me

14,99

NM0033

Tusz do rzęs ekstremalnie pogrubiający Shock Me

14,99

NM0034

Tusz do rzęs wydłużający Length Me

14,99

NM00358

Tusz do rzęs Waterproof Go! Mascara

14,99

NM0060

01 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0061

02 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0062

03 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0063

04 Kredka do powiek wodoodoporna

12,99

NM0064

05 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0065

06 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0071

02 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

NM0072

03 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

 

Zestaw z kosmetykami IS i gąbeczką bambusową za 1 zł

Regulamin promocji „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem sypkim Intense Serum i gąbką bambusową”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem sypkim Intense Serum i gąbka bambusową.” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 15.04 godz. 10:40 do 06.05 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z dowolnego podkładu z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP oraz drugiego produktu Intense Serum do makijażu twarzy: Pudru sypkiego Intense Serum lub Pielęgnującego kremu-bazy Intense Serum Pure Perfector lub Hybrydowego kremu-bazy Intense Serum Colour Correcting, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma w zestawie kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, indeks: NM0436 w promocyjnej cenie.

6.    Promocją objęte są podkłady z linii Intense Serum, puder sypki Intense Serum oraz gąbka bambusowa NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw Podkład Intense Serum + Puder sypki Intense Serum + Gąbka bambusowa NEO MAKE UP – cena zakupu 130,98 zł (nr katalogowy: NM0693), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, puder sypki Intense Serum Powder oraz gąbka bambusowa marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego zestawu marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego podkładu Intense Serum, pudru sypkiego Intense Serum i gąbki bambusowej marki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego podkładu Intense Serum i pudru prasowanego lub sypkiego NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu, pudru sypkiego Intense Serum oraz gąbki bambusowej marki NEO MAKEUP, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

reg

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 15.04.2024 r. godz. 9:00 do 26.04.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL oraz NEONAIL Expert spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w tym kolorowe lakiery hybrydowe, bazy, topy, lakiery SIMPLE, z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet oraz lakierów z kolekcji ,,Baby Bloomer” oraz lakier hybrydowy „Never Ending Love” (numer katalogowy10700-7), lakierów klasycznych.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

-20% Gel Stickers Easy On

Regulamin promocji „Rabat 20% na naklejki GEL STICKERS EASY ON” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% na naklejki GEL STICKERS EASY ON” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 12.04.2024 r. godz. 9:00 do 03.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden dowolny produkt spośród objętych Promocją, otrzyma rabat na jego zakup w wysokości do 20%. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości przyznanego w ramach Promocji rabatu wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu.

5.    Promocją objęte są wszystkie naklejki hybrydowe GEL STICKERS EASY ON marki NEONAIL,  dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranej naklejki hybrydowej do paznokci GEL STICKERS EASY ONE z rabatem do 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 1 sztuki dowolnej naklejki, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranej naklejki hybrydowej do paznokci GEL STICKERS EASY ONE z rabatem 20% za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej 1 sztuki dowolnej naklejki, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup naklejki hybrydowej objętej Promocją, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 13 maja 2024 roku.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocyjne ceny NEO MAKE UP” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.04.2024 godz. 9:30 do 02.05.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.

6.    Promocją objęte są wybrane kosmetyki oraz pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

Indeks

Produkt

Cena promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca

19,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca

24,99

NM0430

Baza HD Blur

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

24,99

NM0010

Podkład matujący 02

24,99

NM0011

Podkład matujący 03

24,99

NM0012

Podkład matujący 04

24,99

NM0181

Podkład matujący 00

24,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

24,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

24,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

24,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

24,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

24,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

24,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

24,99

NM0017

Puder prasowany 01

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

19,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

19,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Brush Palette

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy

24,99

NM0120

Pędzel do pudru

19,99

NM0121

Pędzel do podkładu flat top

19,99

NM0122

Pędzel do różu skośny

19,99

NM0123

Pędzel do podkładu

19,99

NM0124

Pędzel do konturingu

19,99

NM0127

Pędzel do powiek do blendowania

19,99

NM0128

Pędzel do powiek okrągły

19,99

NM0129

Pędzel do korektora płaski

19,99

NM0130

Pędzel do brwi ścięty

19,99

NM0131

Pędzel do ust

19,99

NM0132

Pędzel Kabuki

19,99

NM0133

Pędzel wachlarz

19,99

NM0431

Multifunkcyjny pędzel - 15

19,99

NM0432

Pędzel do twarzy - 16

19,99

NM0042

02 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0043

03 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0056

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly White

19,99

NM0057

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Rose

19,99

NM0058

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Gold

19,99

NM0059

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cherry

19,99

NM0254

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cinammon

19,99

NM0255

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Brown

19,99

NM0256

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Apricot

19,99

NM0040

Eyeliner w pędzelku Pro Slim Liner

19,99

NM0383

Precyzyjny eyeliner w pisaku

19,99

NM0429

Kremowa baza pod cienie

19,99

NM0294

Paleta cieni prasowanych Nude

29,99

NM0295

Paleta cieni prasowanych Rose

29,99

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

19,99

7941

Błyszczyk do ust 32 Dragon Fruit

19,99

7942

Błyszczyk do ust 33 Rasberry

19,99

7943

Błyszczyk do ust 34 Watermelon

19,99

7944

Błyszczyk do ust 35 Apricot

19,99

7945

Błyszczyk do ust 36 Cinnamon

19,99

7946

Błyszczyk do ust 37 Almond

19,99

7947

Błyszczyk do ust 38 Hazelnut

19,99

NM0375

Transparentny Błyszczyk do ust

19,99

NM0449

02 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

NM0450

03 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

19,99

7949

Pomadka matowa w płynie do ust 12 Peonia

19,99

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

19,99

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

19,99

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

19,99

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

19,99

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

19,99

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid

19,99

7956

Pomadka powiększająca do ust 21 Beauty

19,99

7957

Pomadka powiększająca do ust 22 Happines

19,99

7958

Pomadka powiększająca do ust 23 Grace

19,99

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

19,99

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

19,99

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

19,99

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

19,99

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

19,99

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

19,99

NM0074

Pomadka do ust matowa satynowa 02

19,99

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

19,99

NM0076

Pomadka do ust matowa satynowa 04

19,99

NM0077

Pomadka do ust matowa satynowa 05

19,99

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

19,99

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

19,99

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

19,99

NM0505

36 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0504

35 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0503

34 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0502

33 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0501

32 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0500

31 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0110

Konturówka do ust wodoodporna 01 nude

12,99

NM0111

Konturówka do ust wodoodporna 02 nougat

12,99

NM0112

Konturówka do ust wodoodporna 03 rose

12,99

NM0113

Konturówka do ust wodoodporna 04 fuchsia

12,99

NM0114

Konturówka do ust wodoodporna 05 classic red

12,99

NM0115

Konturówka do ust wodoodporna 06 dark plum

12,99

NM0030

Tusz do rzęs All in One Evny Me

14,99

NM0031

Tusz do rzęs pogrubiający

14,99

NM0032

Tusz do rzęs modelujący Model Me

14,99

NM0033

Tusz do rzęs ekstremalnie pogrubiający Shock Me

14,99

NM0034

Tusz do rzęs wydłużający Length Me

14,99

NM00358

Tusz do rzęs Waterproof Go! Mascara

14,99

NM0060

01 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0061

02 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0062

03 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0063

04 Kredka do powiek wodoodoporna

12,99

NM0064

05 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0065

06 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0071

02 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

NM0072

03 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

 

Regulamin promocji „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem

prasowanym lub sypkim”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem prasowanym lub sypkim” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 08.04.2024 godz. 10:00 do 22.04 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

 1. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z dowolnego podkładu z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP oraz drugiego produktu Intense Serum do makijażu twarzy: Pudru sypkiego Intense Serum lub Pielęgnującego kremu-bazy Intense Serum Pure Perfector lub Hybrydowego kremu-bazy Intense Serum Colour Correcting, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma w zestawie kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, indeks: NM0436 w promocyjnej cenie.
 4. 6.    Promocją objęte są podkłady z linii Intense Serum oraz pudry prasowane i sypkie NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.
 5. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw Podkład Intense Serum + Puder prasowany – cena zakupu 79,98 zł (nr katalogowy: NM0694), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum oraz dowolny puder prasowany Pro Skin Matte marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     Zestaw Podkład Intense Serum + Puder sypki – cena zakupu  99,99zł (nr katalogowy: NM0695), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum oraz puder sypki Rozświetlający Illuminate Powder lub Puder sypki Transparentny HD Perfector Loose Powder marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

 1. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego zestawu marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego podkładu Intense Serum i pudru prasowanego lub sypkiego marki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.
 2. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego podkładu Intense Serum i pudru prasowanego lub sypkiego NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu i pudru marki NEO MAKEUP, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich danych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.neonail.pl/pl/wykrec-rabat-na-dzien-kobiet.html (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie jego Administratorem jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437232, NIP: 9721241158, Regon: 302250849, zwana dalej NeoNail.pl, reprezentowana przez komplementariusza: COSMO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436535 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 9721241141, numer Regon: 302249059.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 4. Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać treści oferowane przez Administratora, do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)       Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

a)       weryfikacji czasu, kiedy Uczestnik Promocji po raz ostatni brał udział w Promocji, poprzez zakręcenie kołem – ma to na celu spełnienie warunku kreślonego w Regulaminie o możliwości uczestnictwa w Promocji raz dziennie;

b)      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)       popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających Serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy końcowy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)       przeglądarka Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc;

b)      przeglądarka Microsoft EDGE – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd;

c)       przeglądarka Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

d)      przeglądarka Chrome i Chrome Mobile – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

e)      przeglądarka Safari i Safari Mobile – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;

f)        przeglądarka Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

§ 3 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: Marek Furmańczak. Dane kontaktowe do IOD – adres e-maill: gdpr@cosmogroup.pl, numer telefonu: 513866696.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2022 r.

Regulamin promocji Flash – sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www. neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 114.11.2023 od godz. 10:00 do 21.11.2023 godz. 11:59, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na co najmniej jeden dowolny produkt marki NEONAIL, dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, otrzyma możliwość, dodania do złożonego zamówienia jednej sztuki spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora produktów, na zakup których Organizator przyzna rabat w wysokości do 98 %.
 2. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem,  za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu objętego Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Po wykonaniu powyższych czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość dodania do tego samego koszyka po 1 sztuce, udostępnionych przez Organizatora, produktów z rabatem w wysokości do 98 %. Dodanie wybranych produktów z rabatem możliwe będzie tylko przez okres 1 minuty – okres ten będzie odliczał zegar widoczny w koszyku zakupowym, po spełnieniu warunku wskazanego powyżej. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na wybrany produkt, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy udostępnionych w ramach Promocji produktów z rabatem, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.
 4. Po upływie terminu określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu, Klient nie będzie już miał możliwości zamówienia wybranego produktu z rabatem przyznanym w ramach Promocji.
 5. Do jednego zamówienia, Klient może dodać maksymalnie 1 szt. spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora, w koszyku zakupowym produktów.  
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Regulamin wyprzedaży „Outlet”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia wyprzedaży pt. „Outlet“, zwanej dalej „Wyprzedażą”.
 2. Organizatorem Wyprzedaży jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 3. W Wyprzedaży może wziąć udział każdy klient, który dokonuje zakupu produktów objętych wyprzedażą, zwanym dalej „Klientem”.
 4. Klient biorąc udział w Wyprzedaży Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Wyprzedaży określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Wyprzedaży

 1. Wyprzedaż dostępna jest w następujących miejscach:

a)       sklep internetowy, dostępny za pośrednictwem strony www.neonail.pl,

b)      stacjonarne własne punkty sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem 6 punktów: Wrocław CH Magnolia I, Częstochowa Galeria Jurajska, Poznań CH M1, Poznań King Cross II, Gliwice Europa Centralna, Mikołów Auchan, Łódź CH Tulipan, Łódź Galeria Łódzka II, Słupsk CH Jantar, Toruń CH Copernicus, Bydgoszcz Focus II, Warszawa Wola Park).

c)       stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży detalicznej,

d)      wybrane punkty sprzedaży detalicznej innych niż wskazane w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu.

Lista punktów sprzedaży detalicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

 1. Wyprzedażą objęte są tylko i wyłącznie produkty znajdujące się w zakładce „Outlet” na stronie sklepu www.neonail.pl lub oznaczone symbolem „Outlet” w przypadku miejsc wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – d) Regulaminu, które dostępne są w wybranym przez Klienta miejscu w chwili zawierania umowy.
 2. W celu sprawdzenia dostępności w wybranym miejscu prowadzenia Wyprzedaży, Klient zobowiązany jest zweryfikować stan produktów objętych Wyprzedażą w sklepie internetowym lub w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej.
 3. Wyprzedaż trwa od dnia 22.07.2019 roku do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych Wyprzedażą.
 4. Organizator zastrzega, iż realizowane będą tylko zamówienia produktów dostępnych w chwili opłacenia złożonego zamówienia. W przypadku wyprzedania danego produktu, zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 5. Oferowane produkty mogą pochodzić z ekspozycji, nosić ślady użytkowania lub posiadać krótki termin przydatności do użycia.
 6. Przez cały okres trwania Wyprzedaży, Klient nie ma możliwości rezerwowania produktów objętych wyprzedażą. Oznacza to, iż w przypadku opóźnienia w opłacenia zamówienia, produkty objęte zamówieniem mogą zostać sprzedane innemu Klientowi, który zawarł umowę z Organizatorem.
 7. Sprzedaż produktów objętych Wyprzedażą nie może łączyć się z innymi promocjami.  

§ 3. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Wyprzedażą drogą elektroniczną na stronie https://www.neonail.pl/reklamacje-i-zwroty.html podczas trwania Wyprzedaży, jak również w terminie 30 dni od jej zakończenia, przy czy termin ten ma charakter porządkowy.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.neonail.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Regulamin promocji „Darmowa dostawa za zakupy powyżej 200 zł” w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Darmowa dostawa” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: od dnia 2-11-2021 roku od godziny 7:30 do odwołania obowiązywania Promocji przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana przez Organizatora poprzez zamieszczenie odrębnego komunikatu na stronie: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. Klient który, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na dowolne produkty Organizatora, objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, o wartości powyżej 200,00 zł, uzyska rabat obejmujący koszty wybranej przez Klienta dostawy zamówionych produktów. Darmowa dostawa obejmować będzie wszystkie formy dostawy, udostępnione przez Organizatora.
 2. Wskazana w ust. 3 powyżej wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.3.Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. Ważne – aby Klient mógł uzyskać prawo do darmowej dostawy, zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, a następnie złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena całego zamówienia zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazanych kosztów transportu.
 4. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 2-11-2021 roku. 
 2. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.