Dodaj do koszyka 5 lakierów, a 2 otrzymasz za 2 zł!

ZAMAWIAM

3+2!

ZAMAWIAM

Regulamin promocji

Regulamin promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocyjne ceny NEO MAKE UP” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.04.2024 godz. 9:30 do 02.05.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

 1. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.
 4. 6.    Promocją objęte są wybrane kosmetyki oraz pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.
 6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.
 7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

Indeks

Produkt

Cena promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca

19,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca

24,99

NM0430

Baza HD Blur

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

24,99

NM0010

Podkład matujący 02

24,99

NM0011

Podkład matujący 03

24,99

NM0012

Podkład matujący 04

24,99

NM0181

Podkład matujący 00

24,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

24,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

24,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

24,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

24,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

24,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

24,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

24,99

NM0017

Puder prasowany 01

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

19,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

19,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Brush Palette

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy

24,99

NM0120

Pędzel do pudru

19,99

NM0121

Pędzel do podkładu flat top

19,99

NM0122

Pędzel do różu skośny

19,99

NM0123

Pędzel do podkładu

19,99

NM0124

Pędzel do konturingu

19,99

NM0127

Pędzel do powiek do blendowania

19,99

NM0128

Pędzel do powiek okrągły

19,99

NM0129

Pędzel do korektora płaski

19,99

NM0130

Pędzel do brwi ścięty

19,99

NM0131

Pędzel do ust

19,99

NM0132

Pędzel Kabuki

19,99

NM0133

Pędzel wachlarz

19,99

NM0431

Multifunkcyjny pędzel - 15

19,99

NM0432

Pędzel do twarzy - 16

19,99

NM0042

02 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0043

03 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0056

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly White

19,99

NM0057

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Rose

19,99

NM0058

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Gold

19,99

NM0059

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cherry

19,99

NM0254

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cinammon

19,99

NM0255

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Brown

19,99

NM0256

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Apricot

19,99

NM0040

Eyeliner w pędzelku Pro Slim Liner

19,99

NM0383

Precyzyjny eyeliner w pisaku

19,99

NM0429

Kremowa baza pod cienie

19,99

NM0294

Paleta cieni prasowanych Nude

29,99

NM0295

Paleta cieni prasowanych Rose

29,99

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

19,99

7941

Błyszczyk do ust 32 Dragon Fruit

19,99

7942

Błyszczyk do ust 33 Rasberry

19,99

7943

Błyszczyk do ust 34 Watermelon

19,99

7944

Błyszczyk do ust 35 Apricot

19,99

7945

Błyszczyk do ust 36 Cinnamon

19,99

7946

Błyszczyk do ust 37 Almond

19,99

7947

Błyszczyk do ust 38 Hazelnut

19,99

NM0375

Transparentny Błyszczyk do ust

19,99

NM0449

02 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

NM0450

03 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

19,99

7949

Pomadka matowa w płynie do ust 12 Peonia

19,99

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

19,99

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

19,99

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

19,99

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

19,99

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

19,99

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid

19,99

7956

Pomadka powiększająca do ust 21 Beauty

19,99

7957

Pomadka powiększająca do ust 22 Happines

19,99

7958

Pomadka powiększająca do ust 23 Grace

19,99

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

19,99

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

19,99

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

19,99

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

19,99

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

19,99

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

19,99

NM0074

Pomadka do ust matowa satynowa 02

19,99

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

19,99

NM0076

Pomadka do ust matowa satynowa 04

19,99

NM0077

Pomadka do ust matowa satynowa 05

19,99

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

19,99

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

19,99

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

19,99

NM0505

36 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0504

35 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0503

34 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0502

33 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0501

32 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0500

31 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0110

Konturówka do ust wodoodporna 01 nude

12,99

NM0111

Konturówka do ust wodoodporna 02 nougat

12,99

NM0112

Konturówka do ust wodoodporna 03 rose

12,99

NM0113

Konturówka do ust wodoodporna 04 fuchsia

12,99

NM0114

Konturówka do ust wodoodporna 05 classic red

12,99

NM0115

Konturówka do ust wodoodporna 06 dark plum

12,99

NM0030

Tusz do rzęs All in One Evny Me

14,99

NM0031

Tusz do rzęs pogrubiający

14,99

NM0032

Tusz do rzęs modelujący Model Me

14,99

NM0033

Tusz do rzęs ekstremalnie pogrubiający Shock Me

14,99

NM0034

Tusz do rzęs wydłużający Length Me

14,99

NM00358

Tusz do rzęs Waterproof Go! Mascara

14,99

NM0060

01 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0061

02 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0062

03 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0063

04 Kredka do powiek wodoodoporna

12,99

NM0064

05 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0065

06 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0071

02 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

NM0072

03 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

 

Zestaw z kosmetykami IS i gąbeczką bambusową za 1 zł

Regulamin promocji „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem sypkim Intense Serum i gąbką bambusową”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem sypkim Intense Serum i gąbka bambusową.” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 15.04 godz. 10:40 do 06.05 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z dowolnego podkładu z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP oraz drugiego produktu Intense Serum do makijażu twarzy: Pudru sypkiego Intense Serum lub Pielęgnującego kremu-bazy Intense Serum Pure Perfector lub Hybrydowego kremu-bazy Intense Serum Colour Correcting, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma w zestawie kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, indeks: NM0436 w promocyjnej cenie.

6.    Promocją objęte są podkłady z linii Intense Serum, puder sypki Intense Serum oraz gąbka bambusowa NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

 

a)      Zestaw Podkład Intense Serum + Puder sypki Intense Serum + Gąbka bambusowa NEO MAKE UP – cena zakupu 130,98 zł (nr katalogowy: NM0693), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, puder sypki Intense Serum Powder oraz gąbka bambusowa marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

 

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego zestawu marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego podkładu Intense Serum, pudru sypkiego Intense Serum i gąbki bambusowej marki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego podkładu Intense Serum i pudru prasowanego lub sypkiego NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu, pudru sypkiego Intense Serum oraz gąbki bambusowej marki NEO MAKEUP, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

reg

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 15.04.2024 r. godz. 9:00 do 26.04.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL oraz NEONAIL Expert spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w tym kolorowe lakiery hybrydowe, bazy, topy, lakiery SIMPLE, z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet oraz lakierów z kolekcji ,,Baby Bloomer” oraz lakier hybrydowy „Never Ending Love” (numer katalogowy10700-7), lakierów klasycznych.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

-20% Gel Stickers Easy On

Regulamin promocji „Rabat 20% na naklejki GEL STICKERS EASY ON” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% na naklejki GEL STICKERS EASY ON” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 12.04.2024 r. godz. 9:00 do 14.05.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden dowolny produkt spośród objętych Promocją, otrzyma rabat na jego zakup w wysokości do 20%. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości przyznanego w ramach Promocji rabatu wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu.

5.    Promocją objęte są wszystkie naklejki hybrydowe GEL STICKERS EASY ON marki NEONAIL,  dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranej naklejki hybrydowej do paznokci GEL STICKERS EASY ONE z rabatem do 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 1 sztuki dowolnej naklejki, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranej naklejki hybrydowej do paznokci GEL STICKERS EASY ONE z rabatem 20% za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej 1 sztuki dowolnej naklejki, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup naklejki hybrydowej objętej Promocją, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocyjne ceny NEO MAKE UP” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.04.2024 godz. 9:30 do 02.05.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.

6.    Promocją objęte są wybrane kosmetyki oraz pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

 

Indeks

Produkt

Cena promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca

19,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca

24,99

NM0430

Baza HD Blur

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

24,99

NM0010

Podkład matujący 02

24,99

NM0011

Podkład matujący 03

24,99

NM0012

Podkład matujący 04

24,99

NM0181

Podkład matujący 00

24,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

24,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

24,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

24,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

24,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

24,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

24,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

24,99

NM0017

Puder prasowany 01

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

19,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

19,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Brush Palette

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy

24,99

NM0120

Pędzel do pudru

19,99

NM0121

Pędzel do podkładu flat top

19,99

NM0122

Pędzel do różu skośny

19,99

NM0123

Pędzel do podkładu

19,99

NM0124

Pędzel do konturingu

19,99

NM0127

Pędzel do powiek do blendowania

19,99

NM0128

Pędzel do powiek okrągły

19,99

NM0129

Pędzel do korektora płaski

19,99

NM0130

Pędzel do brwi ścięty

19,99

NM0131

Pędzel do ust

19,99

NM0132

Pędzel Kabuki

19,99

NM0133

Pędzel wachlarz

19,99

NM0431

Multifunkcyjny pędzel - 15

19,99

NM0432

Pędzel do twarzy - 16

19,99

NM0042

02 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0043

03 Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker

12,99

NM0056

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly White

19,99

NM0057

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Rose

19,99

NM0058

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Gold

19,99

NM0059

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cherry

19,99

NM0254

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cinammon

19,99

NM0255

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Brown

19,99

NM0256

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Apricot

19,99

NM0040

Eyeliner w pędzelku Pro Slim Liner

19,99

NM0383

Precyzyjny eyeliner w pisaku

19,99

NM0429

Kremowa baza pod cienie

19,99

NM0294

Paleta cieni prasowanych Nude

29,99

NM0295

Paleta cieni prasowanych Rose

29,99

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

19,99

7941

Błyszczyk do ust 32 Dragon Fruit

19,99

7942

Błyszczyk do ust 33 Rasberry

19,99

7943

Błyszczyk do ust 34 Watermelon

19,99

7944

Błyszczyk do ust 35 Apricot

19,99

7945

Błyszczyk do ust 36 Cinnamon

19,99

7946

Błyszczyk do ust 37 Almond

19,99

7947

Błyszczyk do ust 38 Hazelnut

19,99

NM0375

Transparentny Błyszczyk do ust

19,99

NM0449

02 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

NM0450

03 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

19,99

7949

Pomadka matowa w płynie do ust 12 Peonia

19,99

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

19,99

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

19,99

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

19,99

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

19,99

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

19,99

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid

19,99

7956

Pomadka powiększająca do ust 21 Beauty

19,99

7957

Pomadka powiększająca do ust 22 Happines

19,99

7958

Pomadka powiększająca do ust 23 Grace

19,99

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

19,99

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

19,99

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

19,99

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

19,99

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

19,99

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

19,99

NM0074

Pomadka do ust matowa satynowa 02

19,99

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

19,99

NM0076

Pomadka do ust matowa satynowa 04

19,99

NM0077

Pomadka do ust matowa satynowa 05

19,99

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

19,99

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

19,99

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

19,99

NM0505

36 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0504

35 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0503

34 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0502

33 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0501

32 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0500

31 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0110

Konturówka do ust wodoodporna 01 nude

12,99

NM0111

Konturówka do ust wodoodporna 02 nougat

12,99

NM0112

Konturówka do ust wodoodporna 03 rose

12,99

NM0113

Konturówka do ust wodoodporna 04 fuchsia

12,99

NM0114

Konturówka do ust wodoodporna 05 classic red

12,99

NM0115

Konturówka do ust wodoodporna 06 dark plum

12,99

NM0030

Tusz do rzęs All in One Evny Me

14,99

NM0031

Tusz do rzęs pogrubiający

14,99

NM0032

Tusz do rzęs modelujący Model Me

14,99

NM0033

Tusz do rzęs ekstremalnie pogrubiający Shock Me

14,99

NM0034

Tusz do rzęs wydłużający Length Me

14,99

NM00358

Tusz do rzęs Waterproof Go! Mascara

14,99

NM0060

01 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0061

02 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0062

03 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0063

04 Kredka do powiek wodoodoporna

12,99

NM0064

05 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0065

06 Kredka do powiek wodoodporna

12,99

NM0071

02 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

NM0072

03 Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer

12,99

 

Regulamin promocji „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem

prasowanym lub sypkim”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw podkład Intense Serum z pudrem prasowanym lub sypkim” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 08.04.2024 godz. 10:00 do 22.04 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

 1. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z dowolnego podkładu z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP oraz drugiego produktu Intense Serum do makijażu twarzy: Pudru sypkiego Intense Serum lub Pielęgnującego kremu-bazy Intense Serum Pure Perfector lub Hybrydowego kremu-bazy Intense Serum Colour Correcting, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma w zestawie kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, indeks: NM0436 w promocyjnej cenie.
 4. 6.    Promocją objęte są podkłady z linii Intense Serum oraz pudry prasowane i sypkie NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.
 5. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw Podkład Intense Serum + Puder prasowany – cena zakupu 79,98 zł (nr katalogowy: NM0694), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum oraz dowolny puder prasowany Pro Skin Matte marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     Zestaw Podkład Intense Serum + Puder sypki – cena zakupu  99,99zł (nr katalogowy: NM0695), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum oraz puder sypki Rozświetlający Illuminate Powder lub Puder sypki Transparentny HD Perfector Loose Powder marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

 

 1. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego zestawu marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego podkładu Intense Serum i pudru prasowanego lub sypkiego marki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.
 2. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego podkładu Intense Serum i pudru prasowanego lub sypkiego NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu i pudru marki NEO MAKEUP, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat do 50% na wybrane produkty”

w sklepie  internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 50% na wybrane produkty” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz NEO MakeUp, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 04.04.2024 roku od godz. 09:00 do 15.04.2024 roku do godz. 08:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

 1. W ramach Promocji, Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupi co najmniej jeden, dowolny Produkt promocyjny, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, uzyska możliwość zakupu wybranego produktu z rabatem w wysokości do 50%. Szczegółowe informacje o wysokości rabatu przysługującego na zakup poszczególnych produktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL i NEONAIL Expert. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją wraz z informacją o wysokości przysługującego rabatu wskazana została w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty promocyjne). Do Promocji nie wchodzą lakiery oraz pyłki z kolekcji Baby Bloomer oraz lakier Never Ending Love 10700-7.
 3. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem w wysokości do 50%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolny Produkt promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.
 4. 6.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2024 roku.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Rabat do 50% na wybrane kategorie i produkty” – wykaz kategorii produktów objętych Promocją.

Informacja o wysokości przysługującego rabatu każdorazowo udostępniona będzie bezpośrednio przy wybranym produkcie.

NN

Manicure

Rabat

 

Lakiery

 

 

 

Wegańskie lakiery klasyczne

50%

 

 

hybrydy kolor

25%

 

 

bazy i topy

20%

 

 

SIMPLE 3w1

30%

Manicure

 

Płyny i preparaty

 

 

Cleanery

15%

 

 

Acetony

15%

 

 

Odtłuszczacze

15%

 

 

Zmywacze

15%

 

 

Oliwki do skórek i paznokci

15%

 

 

Dezynfekcja

15%

 

 

Primery

15%

 

 

Klej do tipsów

15%

 

 

Cuticle remover - preparat zmiękczający skórki

15%

 

 

Gum peel - off

15%

 

 

Pre-base quick off

15%

Manicure

 

Żele i akryle

 

 

 

Spider Gel

50%

 

 

Transfer Gel

30%

 

 

Paint Gel

30%

 

 

Żele budujące

30%

 

 

Duo acrylgel

20%

Manicure

 

Nail design

 

 

 

Naklejki

30%

 

 

Pyłki

20%

 

 

Stamping

20%

 

 

Folie transferowe

20%

 

 

Tasiemki samoprzylepne

50%

 

 

Cyrkonie swarowski

50%

 

 

Gąbki do ombre

20%

 

 

Rapidograph

20%

 

 

Nail Art. Pen

10%

 

 

Suszone kwiaty

10%

 

 

Ozdoby (Karuzele)

20%

Manicure

 

Akcesoria i przybory

 

 

 

Pędzelki

15%

 

 

Pilniki i polerki

15%

 

 

Narzędzia

15%

 

 

Szablony

15%

 

 

Produkty jednorazowe

15%

 

 

Inne akcesoria

10%

 

 

Tipsy

15%

Pielęgnacja

 

Pielęgnacja dłoni i ciała

20%

 

Pielęgnacja paznokci

15%

 

Pielęgnacja stóp

20%

 

Akcesoria

15%

 

Depilacja

25%

 

Parafina

25%

NNE

Expert

 

żele do zdobień

40%

 

duo Acrylgel

40%

 

kolorowe lakiery hybrydowe NNE

25%

 

bazy

20%

 

topy

20%

 

reg

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 20.03.2024 r. godz. 9:00 do 04.04.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe i klasyczne marki NEONAIL oraz NEONAIL Expert, w tym kolorowe lakiery hybrydowe, bazy, topy, lakiery SIMPLE, klasyczne lakiery wegańskie z kolekcji Plant Based Wonder, z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet oraz lakierów z kolekcji „The Muse In You”.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Zestaw kosmetyków Intense Serum z kosmetyczką”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw kosmetyków Intense Serum z kosmetyczką” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 18.03.2024 godz. 9:30 do 08.04.2024 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z dowolnego podkładu z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP oraz drugiego produktu Intense Serum do makijażu twarzy: Pudru sypkiego Intense Serum lub Pielęgnującego kremu-bazy Intense Serum Pure Perfector lub Hybrydowego kremu-bazy Intense Serum Colour Correcting, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma w zestawie kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, indeks: NM0436 w promocyjnej cenie.

6.    Promocją objęte są podkłady, puder sypki oraz kremy-bazy z linii Intense Serum NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw Podkład Intense Serum + Puder sypki + Kosmetyczka – cena zakupu 129,98 zł (indeks: NM0624), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, Puder sypki Intense Serum oraz kosmetyczka marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     Zestaw Podkład Intense Serum + Pielęgnujący krem-baza Intense Serum Pure Perfector + Kosmetyczka – cena zakupu 129,98 zł (indeks: NM0625), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, Pielęgnujący krem-baza Intense Serum Pure Perfector oraz kosmetyczka marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych

c)      Zestaw Podkład Intense Serum + Hybrydowy krem-baza Intense Serum Colour Correcting + Kosmetyczka – cena zakupu 129,98 zł (indeks: NM0626), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, Hybrydowy krem-baza Intense Serum Colour Correcting oraz kosmetyczka marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego zestawu marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum oraz kosmetyczki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum oraz kosmetyczki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum marki NEO MAKEUP oraz kosmetyczki NEO MAKE UP, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich danych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.neonail.pl/pl/wykrec-rabat-na-dzien-kobiet.html (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie jego Administratorem jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437232, NIP: 9721241158, Regon: 302250849, zwana dalej NeoNail.pl, reprezentowana przez komplementariusza: COSMO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436535 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 9721241141, numer Regon: 302249059.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 4. Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać treści oferowane przez Administratora, do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)       Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

a)       weryfikacji czasu, kiedy Uczestnik Promocji po raz ostatni brał udział w Promocji, poprzez zakręcenie kołem – ma to na celu spełnienie warunku kreślonego w Regulaminie o możliwości uczestnictwa w Promocji raz dziennie;

b)      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)       popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających Serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy końcowy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)       przeglądarka Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc;

b)      przeglądarka Microsoft EDGE – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd;

c)       przeglądarka Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

d)      przeglądarka Chrome i Chrome Mobile – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

e)      przeglądarka Safari i Safari Mobile – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;

f)        przeglądarka Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

§ 3 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: Marek Furmańczak. Dane kontaktowe do IOD – adres e-maill: gdpr@cosmogroup.pl, numer telefonu: 513866696.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2022 r.

Regulamin promocji Flash – sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www. neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 114.11.2023 od godz. 10:00 do 21.11.2023 godz. 11:59, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na co najmniej jeden dowolny produkt marki NEONAIL, dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, otrzyma możliwość, dodania do złożonego zamówienia jednej sztuki spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora produktów, na zakup których Organizator przyzna rabat w wysokości do 98 %.
 2. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem,  za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu objętego Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Po wykonaniu powyższych czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość dodania do tego samego koszyka po 1 sztuce, udostępnionych przez Organizatora, produktów z rabatem w wysokości do 98 %. Dodanie wybranych produktów z rabatem możliwe będzie tylko przez okres 1 minuty – okres ten będzie odliczał zegar widoczny w koszyku zakupowym, po spełnieniu warunku wskazanego powyżej. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na wybrany produkt, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy udostępnionych w ramach Promocji produktów z rabatem, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.
 4. Po upływie terminu określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu, Klient nie będzie już miał możliwości zamówienia wybranego produktu z rabatem przyznanym w ramach Promocji.
 5. Do jednego zamówienia, Klient może dodać maksymalnie 1 szt. spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora, w koszyku zakupowym produktów.  
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Regulamin wyprzedaży „Outlet”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia wyprzedaży pt. „Outlet“, zwanej dalej „Wyprzedażą”.
 2. Organizatorem Wyprzedaży jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 3. W Wyprzedaży może wziąć udział każdy klient, który dokonuje zakupu produktów objętych wyprzedażą, zwanym dalej „Klientem”.
 4. Klient biorąc udział w Wyprzedaży Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Wyprzedaży określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Wyprzedaży

 1. Wyprzedaż dostępna jest w następujących miejscach:

a)       sklep internetowy, dostępny za pośrednictwem strony www.neonail.pl,

b)      stacjonarne własne punkty sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem 6 punktów: Wrocław CH Magnolia I, Częstochowa Galeria Jurajska, Poznań CH M1, Poznań King Cross II, Gliwice Europa Centralna, Mikołów Auchan, Łódź CH Tulipan, Łódź Galeria Łódzka II, Słupsk CH Jantar, Toruń CH Copernicus, Bydgoszcz Focus II, Warszawa Wola Park).

c)       stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży detalicznej,

d)      wybrane punkty sprzedaży detalicznej innych niż wskazane w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu.

Lista punktów sprzedaży detalicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

 1. Wyprzedażą objęte są tylko i wyłącznie produkty znajdujące się w zakładce „Outlet” na stronie sklepu www.neonail.pl lub oznaczone symbolem „Outlet” w przypadku miejsc wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – d) Regulaminu, które dostępne są w wybranym przez Klienta miejscu w chwili zawierania umowy.
 2. W celu sprawdzenia dostępności w wybranym miejscu prowadzenia Wyprzedaży, Klient zobowiązany jest zweryfikować stan produktów objętych Wyprzedażą w sklepie internetowym lub w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej.
 3. Wyprzedaż trwa od dnia 22.07.2019 roku do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych Wyprzedażą.
 4. Organizator zastrzega, iż realizowane będą tylko zamówienia produktów dostępnych w chwili opłacenia złożonego zamówienia. W przypadku wyprzedania danego produktu, zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 5. Oferowane produkty mogą pochodzić z ekspozycji, nosić ślady użytkowania lub posiadać krótki termin przydatności do użycia.
 6. Przez cały okres trwania Wyprzedaży, Klient nie ma możliwości rezerwowania produktów objętych wyprzedażą. Oznacza to, iż w przypadku opóźnienia w opłacenia zamówienia, produkty objęte zamówieniem mogą zostać sprzedane innemu Klientowi, który zawarł umowę z Organizatorem.
 7. Sprzedaż produktów objętych Wyprzedażą nie może łączyć się z innymi promocjami.  

§ 3. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Wyprzedażą drogą elektroniczną na stronie https://www.neonail.pl/reklamacje-i-zwroty.html podczas trwania Wyprzedaży, jak również w terminie 30 dni od jej zakończenia, przy czy termin ten ma charakter porządkowy.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.neonail.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Regulamin promocji „Darmowa dostawa za zakupy powyżej 200 zł” w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Darmowa dostawa” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: od dnia 2-11-2021 roku od godziny 7:30 do odwołania obowiązywania Promocji przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana przez Organizatora poprzez zamieszczenie odrębnego komunikatu na stronie: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. Klient który, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na dowolne produkty Organizatora, objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, o wartości powyżej 200,00 zł, uzyska rabat obejmujący koszty wybranej przez Klienta dostawy zamówionych produktów. Darmowa dostawa obejmować będzie wszystkie formy dostawy, udostępnione przez Organizatora.
 2. Wskazana w ust. 3 powyżej wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.3.Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. Ważne – aby Klient mógł uzyskać prawo do darmowej dostawy, zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, a następnie złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena całego zamówienia zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazanych kosztów transportu.
 4. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 2-11-2021 roku. 
 2. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.