KUP MIN. 4 SZT. LAKIERÓW I ZGARNIJ NA NIE -40%!

ZAMAWIAM

DO -40% NA LAKIERY

ZAMAWIAM

Regulamin promocji

reg

Regulamin promocji „Kremowa baza pod cienie za 9,99 zł”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kremowa baza pod cienie za 9,99 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 01.03.2024 godz. 9:30 do 06.03 godz.8:30 w sklepie internetowym i do 16.03.2024 godz.23:00 stacjonarnie lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP, otrzyma możliwość zakupu Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP, indeks: NM0429 w promocyjnej cenie 9,99 zł.

6.    Promocją objęte są produkty z linii Intense Serum NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wył. produktów do makijażu ust oraz Kremowa baza pod cienie marki NEO MAKE UP.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt z linii Intense Serum, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego produktu Intense Serum oraz Kremowej bazy pod cienie NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Kremowej bazy pod cienie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Kremowej bazy pod cienie, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego kosmetyku Intense Serum oraz Kremowej bazy pod cienie marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup Kremowej bazy pod cienie, zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Rabaty do -40%

Regulamin promocji „do -40% na lakiery”- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „do -40% na lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 01.03.2024 r. godz. 9:00 do 12.03.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne lakiery marki NEONAIL, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży:

a)   w przypadku zakupu 2 sztuk lakierów uzyska rabat na ich zakup w wysokości 20% od ceny regularnej

b)   w przypadku zakupu 3 sztuk lakierów uzyska rabat na ich zakup w wysokości 30% od ceny regularnej

c)    w przypadku zakupu 4 sztuk lakierów lub więcej uzyska rabat na ich zakup w wysokości 40% od ceny regularnej.

5.    Promocją objęte są lakiery hybrydowe marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: lakierów z kolekcji The Muse In You, lakiery z kategorii Outlet, produkty NN Expert, Baza hybrydowa BASE EXTRA 7,2 ml indeks: 7478-7 oraz Baza hybrydowa BASE EXTRA 16 ml indeks: 7478.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do otrzymania rabatu na zakup dwóch, trzech, czterech lub większej liczy lakierów do paznokci, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, zakupu dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy lakierów do paznokci objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do otrzymania rabatu na zakup dwóch, trzech, czterech lub większej liczy lakierów do paznokci za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, min. 2 sztuk lakierów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup lakierów do paznokci spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych produktów – zgodnie z wytycznymi  wskazanymi w § 2 ust. 4 Regulaminu), zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja ma ograniczenie zakupowe, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji jeden raz, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „-30% na zakupy NN i NMU za min. 99 zł””

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-30% na zakupy NN i NMU za min. 99 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji:
  Promocja trwa od 23.02.2024 r. godz. 10:00 do 27.02.2024 r. godz. 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT i NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 99 zł, uzyska rabat na zakupione produkty w wysokości 30%.

4.      Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL i NEO MAKE UP dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, frezów, kuferków, produktów Intense Serum Line, kart podarunkowych, produktów z kategorii Outlet oraz Nail Art Pen 0,1 indeks: 10280 i Nail Art Pen 0,8 indeks: 10282.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania  prawa do zakupu produktów z rabatem 30%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 99 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany jest wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” następujący kod rabatowy „SPECIAL30”, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient zobowiązany będzie do zatwierdzenia złożonego zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 30%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokonać zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 99 zł. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Lampa za 1 zł

Regulamin promocji „149 zł + Lampa LED 18W/36 LCD za 1 zł”

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „149 zł + Lampa LED 6357 za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 20.02.2024 godz. 9:00 do 1.03.2024 do godz. 8:59 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 149 zł, uzyska prawo do zakupu Lampy LED 18W/36 LCD Display (nr katalogowy 6357), w promocyjnej cenie za 1 zł.

5.      Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, frezów, kuferków, kart podarunkowych, produktów NEO MAKE UP, produktów NEONAIL Expert oraz produktów kategorii Outlet.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Lampy LED 18W/36 LCD Display w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 149 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Po wykonaniu powyższych czynności Organizator, w koszyku zakupowym udostępni możliwość dodania do koszyka zakupowego 1 szt. Lampy LED 18W/36 LCD Display, której cena zostanie obniżona w ramach Promocji do ceny 1 zł. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupu Lampy w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Lampy LED 18W/36 LCD Display w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 149 zł oraz Lampy LED 18W/36 LCD Display (nr katalogowy 6357). Cena za zakup Lampy LED 18W/36 LCD Display, zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

8. W przypadku dokonania w ramach Promocji zakupu produktów marki NEONAIL o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej liczby Lampy LED 18W/36 LCD Display w ramach Promocji.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

promocyjne ceny Neo Make Up

Regulamin promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocyjne ceny NEO MAKE UP” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 15.02.2024 godz. 9:30 do 04.03.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.

6.    Promocją objęte są wybrane kosmetyki oraz pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

Indeks

Produkt

Cana promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca - NEW

29,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca NEW

29,99

NM0430

Baza HD Blur NEW

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

29,99

NM0010

Podkład matujący 02

29,99

NM0011

Podkład matujący 03

29,99

NM0012

Podkład matujący 04

29,99

NM0181

Podkład matujący 00

29,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

29,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

29,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

29,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

29,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

29,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

29,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

29,99

NM0017

Puder prasowany 01

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

29,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

29,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Brush Palette

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy -NEW

29,99

NM0120

Pędzel do pudru

19,99

NM0121

Pędzel do podkładu flat top

19,99

NM0122

Pędzel do różu skośny

19,99

NM0123

Pędzel do podkładu

19,99

NM0124

Pędzel do konturingu

19,99

NM0127

Pędzel do powiek do blendowania

19,99

NM0128

Pędzel do powiek okrągły

19,99

NM0129

Pędzel do korektora płaski

19,99

NM0130

Pędzel do brwi ścięty

19,99

NM0131

Pędzel do ust

19,99

NM0132

Pędzel Kabuki

19,99

NM0133

Pędzel wachlarz

19,99

NM0431

Multifunkcyjny pędzel - 15

19,99

NM0432

Pędzel do twarzy - 16

19,99

NM0056

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly White

19,99

NM0057

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Rose

19,99

NM0058

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Gold

19,99

NM0059

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cherry

19,99

NM0254

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Cinammon

19,99

NM0255

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Brown

19,99

NM0256

Cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly Apricot

19,99

NM0040

Eyeliner w pędzelku Pro Slim Liner

19,99

NM0383

Precyzyjny eyeliner w pisaku

19,99

NM0429

Kremowa baza pod cienie

19,99

NM0294

Paleta cieni prasowanych Nude

29,99

NM0295

Paleta cieni prasowanych Rose

29,99

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

19,99

7941

Błyszczyk do ust 32 Dragon Fruit

19,99

7942

Błyszczyk do ust 33 Rasberry

19,99

7943

Błyszczyk do ust 34 Watermelon

19,99

7944

Błyszczyk do ust 35 Apricot

19,99

7945

Błyszczyk do ust 36 Cinnamon

19,99

7946

Błyszczyk do ust 37 Almond

19,99

7947

Błyszczyk do ust 38 Hazelnut

19,99

NM0375

Transparentny Błyszczyk do ust

19,99

NM0449

02 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

NM0450

03 Błyszczyk do ust Glossy Effect

19,99

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

19,99

7949

Pomadka matowa w płynie do ust 12 Peonia

19,99

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

19,99

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

19,99

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

19,99

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

19,99

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

19,99

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid

19,99

7956

Pomadka powiększająca do ust 21 Beauty

19,99

7957

Pomadka powiększająca do ust 22 Happines

19,99

7958

Pomadka powiększająca do ust 23 Grace

19,99

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

19,99

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

19,99

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

19,99

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

19,99

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

19,99

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

19,99

NM0074

Pomadka do ust matowa satynowa 02

19,99

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

19,99

NM0076

Pomadka do ust matowa satynowa 04

19,99

NM0077

Pomadka do ust matowa satynowa 05

19,99

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

19,99

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

19,99

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

19,99

NM0505

36 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0504

35 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0503

34 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0502

33 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0501

32 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0500

31 Pomadka kremowa Get Your Nature

19,99

NM0030

Tusz do rzęs All in One Evny Me

14,99

NM0031

Tusz do rzęs pogrubiający

14,99

NM0032

Tusz do rzęs modelujący Model Me

14,99

NM0033

Tusz do rzęs ekstremalnie pogrubiający Shock Me

14,99

NM0034

Tusz do rzęs wydłużający Length Me

14,99

NM00358

Tusz do rzęs Waterproof Go! Mascara

14,99

 

reg

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 07.02.2024 r. godz. 9:00 do 20.02.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe i klasyczne marki NEONAIL oraz NEONAIL Expert, w tym kolorowe lakiery hybrydowe, bazy, topy, lakiery SIMPLE, klasyczne lakiery wegańskie z kolekcji Plant Based Wonder, z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet oraz lakieru hybrydowego Never Ending Love (indeks: 10700-7).

 

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

promocja neo make up

Regulamin promocji „Zestaw kosmetyków Intense Serum z kosmetyczką”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw kosmetyków Intense Serum z kosmetyczką” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 05.02.2024 godz. 9:30 do 01.03.2024 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z dowolnego podkładu z linii Intense Serum marki NEO MAKE UP oraz drugiego produktu Intense Serum do makijażu twarzy: Pudru sypkiego Intense Serum lub Pielęgnującego kremu-bazy Intense Serum Pure Perfector lub Hybrydowego kremu-bazy Intense Serum Colour Correcting, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma w zestawie kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, indeks: NM0436 w promocyjnej cenie.

6. Promocją objęte są podkłady, puder sypki oraz kremy-bazy z linii Intense Serum NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw Podkład Intense Serum + Puder sypki + Kosmetyczka – cena zakupu 129,98 zł (nr katalogowy: NM0624), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, Puder sypki Intense Serum oraz kosmetyczka marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     Zestaw Podkład Intense Serum + Pielęgnujący krem-baza Intense Serum Pure Perfector + Kosmetyczka – cena zakupu 129,98 zł (nr katalogowy: NM0625), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, Pielęgnujący krem-baza Intense Serum Pure Perfector oraz kosmetyczka marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych

c)      Zestaw Podkład Intense Serum + Hybrydowy krem-baza Intense Serum Colour Correcting + Kosmetyczka – cena zakupu 129,98 zł (nr katalogowy: NM0626), w skład którego wchodzą: dowolny podkład z linii Intense Serum, Hybrydowy krem-baza Intense Serum Colour Correcting oraz kosmetyczka marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego zestawu marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum oraz kosmetyczki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum oraz kosmetyczki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum marki NEO MAKEUP oraz kosmetyczki NEO MAKE UP, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od 31.01.2024r.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 3. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zestaw walentynkowy tylko w Klubie NEONAIL

Regulamin promocji „Love&Glossy”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Love&Glossy” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 05.02.2024 godz. 9:30 do 15.02.2024 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który jest uczestnikiem Klubu NEONAIL i w ramach transakcji okaże Organizatorowi kartę członka Klubu NEONAIL oraz w okresie trwania promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny zestaw składający się z lakieru do paznokci marki NEONAIL o nazwie Never-Ending Love,  otrzyma możliwość nabycia spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży Błyszczyków Glossy Effect w promocyjnej cenie za 9,99 zł.

6. Promocją objęte są lakier hybrydowy do paznokci marki NEONAIL Never-Ending Love oraz błyszczyki do ust marki NEO MAKE UP z kolekcji Glossy Effect: Błyszczyk do ust Glossy Effect Blush Flush, indeks: NM0449 oraz Błyszczyk do ust Glossy Effect Pinky Blink, indeks: NM0450, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące. zestawy produktów:

a)      Zestaw Love&Glossy z błyszczykiem Glossy Effect – cena zakupu 46,98 zł (nr katalogowy: 10787), w skład którego wchodzą: lakier hybrydowy Never-Ending Love, nr katalogowy: 10700-7, oraz dowolnie wybrany błyszczyk marki NEOMAKE UP: Błyszczyk Glossy Effect Blush Flush, nr katalogowy NM0449 lub Błyszczyk do ust Glossy Effect Pinky Blink, nr katalogowy NM0450 spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu błyszczyka do ust Glossy Effect marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego błyszczyka Glossy Effect, złożone przez Klienta zamówienie musi być zrealizowane po zalogowaniu się w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl.  Cena za zakup błyszczyka do ust, który wchodzi w skład wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 9,99 zł.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego błyszczyka do ust Glossy Effect marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego błyszczyka do ust Glossy Effect marki NEO MAKE UP oraz  lakieru do paznokci marki NEONAIL  o odcieniu Never-Ending Love, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego błyszczyka do ust Glossy Effect objętego promocją, zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10, W ramach Promocji, każdy Klient, który jest uczestnikiem Klubu NEONAIL i w ramach transakcji okaże Organizatorowi kartę członka Klubu NEOANIL oraz w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu lakieru hybrydowego marki NEONAIL w odcieniu Never-Ending Love, za kwotę wskazaną w § 2 ust. 7 pkt a. Regulaminu, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji jednego błyszczyka marki NEO MAKE UP wybranego spośród następujących produktów objętych promocją: Błyszczyka Glossy Effect Blush Flush, indeks: NM044 lub błyszczyka do ust Glossy Effect Pinky Blink, indeks: NM0450.

11. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Zestaw Total Red Set”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw Total Red Set” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 16.01.2024 godz. 9:30 do 01.03.2024 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny zestaw składający się z lakieru do paznokci marki NEONAIL w odcieniu czerwieni, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia Pomadki w płynie oraz Konturówki do ust w promocyjnej cenie za 9,99 zł.

6. Promocją objęte są lakiery hybrydowe do paznokci marki NEONAIL w odcieniach czerwieni (zał. nr 1 do regulaminu) oraz pomadki do ust w płynie i konturówki do ust marki NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw Total Red Set z pomadką w płynie matową – cena zakupu 46,98 zł (nr katalogowy: NM0611), w skład którego wchodzą: pomadka w płynie matowa Tulip, nr katalogowy: 7953, konturówka do ust, nr katalogowy NM0114 oraz dwa dowolnie wybrany lakier hybrydowy marki NEONAIL w odcieniu czerwieni, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     Zestaw Total Red Set z pomadką w płynie powiększającą usta – cena zakupu zł 46,98 zł (nr katalogowy: NM0612), w skład którego wchodzą: pomadka w płynie powiększająca usta Passion, nr katalogowy: 7962, konturówka do ust, nr katalogowy NM0114 oraz dwa dowolnie wybrany lakier hybrydowy marki NEONAIL w odcieniu czerwieni, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu pomadki do ust w płynie i konturówki marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranej pomadki w płynie i konturówki do ust, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup pomadki w płynie i konturówki, które wchodzą w skład wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 9,99 zł.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranej pomadki w płynie i konturówki do ust marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnej pomadki w płynie i konturówki do ust marki NEO MAKEUP oraz  lakieru do paznokci marki NEONAIL w odcieniu czerwieni, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranej pomadki w płynie oraz konturówki do ust, zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu - lista lakierów hybrydowych:

Produkt - lakiery hybrydowy 7,2 ml

Indeks

Lakier hybrydowy Sexy Red

3209-7

Lakier hybrydowy Hot Crush

6953-7

Lakier hybrydowy Mrs Red

7750-7

Lakier hybrydowy Seductive Red

6375-7

Lakier hybrydowy Lady Ferrari

2609-7

Lakier hybrydowy Friday Heels

7774-7

Lakier hybrydowy Hot Me

8235-7

Lakier hybrydowy Fiery Flamenco

3763-7

Lakier hybrydowy Dark Cherry

2692-7

Lakier hybrydowy Ripe Cherry

3790-7

Lakier hybrydowy Rasberry Red

3762-7

Lakier hybrydowy Spread Love

7974-7

Lakier hybrydowy Wine Red

2617-7

Lakier hybrydowy Beauty Rose

3775-7

Lakier hybrydowy Cherry Lady

2616-7

Lakier hybrydowy Miss Diva

6520-7

Lakier hybrydowy Aloha Mood

6952-7

Lakier hybrydowy Paradise Drink

4824-7

Lakier hybrydowy Juicy Rasberry

3645-7

Lakier hybrydowy Cosy Shelter

7106-7

Lakier hybrydowy Moonlight Flower

7107-7

Lakier hybrydowy Hot Samba

3764-7

Lakier hybrydowy Alizee

5712-7

Lakier hybrydowy Spread Love

7974-7

Lakier hybrydowy Perfect Red

8363-7

Lakier Hybrydowy Feminine Grace

8764-7

Lakier Hybrydowy Mysterious Tale

8766-7

Lakier hybrydowy Dancing Mexico

8888-7

Lakier hybrydowy First Hug

9228-7

Lakier hybrydowy Romantic Getaway

9229-7

Lakier hybrydowy Way to be Free

9350-7

Lakier hybrydowy Future Is You 

9385-7

Lakier hybrydowy Glow Temptation

9706-7

Lakier hybrydowy Midnight Love Story

9707-7

Lakier hybrydowy Evening Rituals

10115-7

Lakier hybrydowy Your Way Of Being

10116-7

Lakier hybrydowy Time For Myself

10117-7

 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich danych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.neonail.pl/pl/wykrec-rabat-na-dzien-kobiet.html (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie jego Administratorem jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437232, NIP: 9721241158, Regon: 302250849, zwana dalej NeoNail.pl, reprezentowana przez komplementariusza: COSMO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436535 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 9721241141, numer Regon: 302249059.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 4. Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać treści oferowane przez Administratora, do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)       Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

a)       weryfikacji czasu, kiedy Uczestnik Promocji po raz ostatni brał udział w Promocji, poprzez zakręcenie kołem – ma to na celu spełnienie warunku kreślonego w Regulaminie o możliwości uczestnictwa w Promocji raz dziennie;

b)      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)       popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających Serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy końcowy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)       przeglądarka Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc;

b)      przeglądarka Microsoft EDGE – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd;

c)       przeglądarka Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

d)      przeglądarka Chrome i Chrome Mobile – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

e)      przeglądarka Safari i Safari Mobile – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;

f)        przeglądarka Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

§ 3 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: Marek Furmańczak. Dane kontaktowe do IOD – adres e-maill: gdpr@cosmogroup.pl, numer telefonu: 513866696.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2022 r.

Regulamin promocji Flash – sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www. neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 114.11.2023 od godz. 10:00 do 21.11.2023 godz. 11:59, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na co najmniej jeden dowolny produkt marki NEONAIL, dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, otrzyma możliwość, dodania do złożonego zamówienia jednej sztuki spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora produktów, na zakup których Organizator przyzna rabat w wysokości do 98 %.
 2. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem,  za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu objętego Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Po wykonaniu powyższych czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość dodania do tego samego koszyka po 1 sztuce, udostępnionych przez Organizatora, produktów z rabatem w wysokości do 98 %. Dodanie wybranych produktów z rabatem możliwe będzie tylko przez okres 1 minuty – okres ten będzie odliczał zegar widoczny w koszyku zakupowym, po spełnieniu warunku wskazanego powyżej. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na wybrany produkt, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy udostępnionych w ramach Promocji produktów z rabatem, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.
 4. Po upływie terminu określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu, Klient nie będzie już miał możliwości zamówienia wybranego produktu z rabatem przyznanym w ramach Promocji.
 5. Do jednego zamówienia, Klient może dodać maksymalnie 1 szt. spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora, w koszyku zakupowym produktów.  
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Regulamin wyprzedaży „Outlet”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia wyprzedaży pt. „Outlet“, zwanej dalej „Wyprzedażą”.
 2. Organizatorem Wyprzedaży jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 3. W Wyprzedaży może wziąć udział każdy klient, który dokonuje zakupu produktów objętych wyprzedażą, zwanym dalej „Klientem”.
 4. Klient biorąc udział w Wyprzedaży Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Wyprzedaży określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Wyprzedaży

 1. Wyprzedaż dostępna jest w następujących miejscach:

a)       sklep internetowy, dostępny za pośrednictwem strony www.neonail.pl,

b)      stacjonarne własne punkty sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem 6 punktów: Wrocław CH Magnolia I, Częstochowa Galeria Jurajska, Poznań CH M1, Poznań King Cross II, Gliwice Europa Centralna, Mikołów Auchan, Łódź CH Tulipan, Łódź Galeria Łódzka II, Słupsk CH Jantar, Toruń CH Copernicus, Bydgoszcz Focus II, Warszawa Wola Park).

c)       stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży detalicznej,

d)      wybrane punkty sprzedaży detalicznej innych niż wskazane w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu.

Lista punktów sprzedaży detalicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

 1. Wyprzedażą objęte są tylko i wyłącznie produkty znajdujące się w zakładce „Outlet” na stronie sklepu www.neonail.pl lub oznaczone symbolem „Outlet” w przypadku miejsc wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – d) Regulaminu, które dostępne są w wybranym przez Klienta miejscu w chwili zawierania umowy.
 2. W celu sprawdzenia dostępności w wybranym miejscu prowadzenia Wyprzedaży, Klient zobowiązany jest zweryfikować stan produktów objętych Wyprzedażą w sklepie internetowym lub w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej.
 3. Wyprzedaż trwa od dnia 22.07.2019 roku do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych Wyprzedażą.
 4. Organizator zastrzega, iż realizowane będą tylko zamówienia produktów dostępnych w chwili opłacenia złożonego zamówienia. W przypadku wyprzedania danego produktu, zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 5. Oferowane produkty mogą pochodzić z ekspozycji, nosić ślady użytkowania lub posiadać krótki termin przydatności do użycia.
 6. Przez cały okres trwania Wyprzedaży, Klient nie ma możliwości rezerwowania produktów objętych wyprzedażą. Oznacza to, iż w przypadku opóźnienia w opłacenia zamówienia, produkty objęte zamówieniem mogą zostać sprzedane innemu Klientowi, który zawarł umowę z Organizatorem.
 7. Sprzedaż produktów objętych Wyprzedażą nie może łączyć się z innymi promocjami.  

§ 3. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Wyprzedażą drogą elektroniczną na stronie https://www.neonail.pl/reklamacje-i-zwroty.html podczas trwania Wyprzedaży, jak również w terminie 30 dni od jej zakończenia, przy czy termin ten ma charakter porządkowy.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.neonail.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Regulamin promocji „Darmowa dostawa za zakupy powyżej 200 zł” w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Darmowa dostawa” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: od dnia 2-11-2021 roku od godziny 7:30 do odwołania obowiązywania Promocji przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana przez Organizatora poprzez zamieszczenie odrębnego komunikatu na stronie: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. Klient który, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na dowolne produkty Organizatora, objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, o wartości powyżej 200,00 zł, uzyska rabat obejmujący koszty wybranej przez Klienta dostawy zamówionych produktów. Darmowa dostawa obejmować będzie wszystkie formy dostawy, udostępnione przez Organizatora.
 2. Wskazana w ust. 3 powyżej wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.3.Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. Ważne – aby Klient mógł uzyskać prawo do darmowej dostawy, zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, a następnie złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena całego zamówienia zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazanych kosztów transportu.
 4. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 2-11-2021 roku. 
 2. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.