ZGARNIJ 2 LAKIERY ZA 2zł!

ZAMAWIAM

ZGARNIJ 2 LAKIERY ZA 2ZŁ!

ZAMAWIAM

Regulamin promocji

regulamin

Regulamin promocji „Rabat do 30% na wybrane zestawy i urządzenia”

w sklepie  internetowym www.neonail.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 30% na wybrane zestawy i urządzenia” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 19.06.2024 roku od godz. 11:00 do 21.06.2024 roku do godz. 08:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

3. W ramach Promocji, Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupi co najmniej jeden, dowolny Produkt promocyjny, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, uzyska możliwość zakupu wybranego produktu z rabatem w wysokości do 30% - wysokość przyznanego rabatu uzależniona jest od rodzaju zakupionego produktu. Szczegółowe informacje o wysokości rabatu przysługującego na zakup poszczególnych produktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją wraz z informacją o wysokości przysługującego rabatu wskazana została w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty promocyjne).

5. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów marki NEOANIL z rabatem w wysokości do 30%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolny Produkt promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

6.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Rabat do 30% na wybrane zestawy i urządzenia” – wykaz kategorii produktów objętych Promocją.

Informacja o wysokości przysługującego rabatu każdorazowo udostępniona będzie bezpośrednio przy wybranym produkcie.

 

Indeks

Nazwa

Rabat

URZĄDZENIA

5871

Frezarka JSDA Nail Drill JD 500 Silver 35W

20%

5870

Frezarka JSDA Nail Drill JD 500 Rose 35W

20%

5804

Bezcieniowa lampa do blatu

20%

7990

Frezarka - Nail Drill ONE TOUCH

30%

9694

Frezarka FUTURO z pochłaniaczem 2w1

30%

7989

Frezarka - Nail Drill NN S12

30%

7094

Frezarka do paznokci Mini 12W

30%

8179-1

Frezarka NN L36 bezprzewodowa

30%

9365

Lampa LED FUTURO TOUCH 22w/48

30%

6276

Lampa LED 36W/48 LCD Display

30%

5366

Lampa LED 22W/48 z wyświetlaczem

30%

6357

Lampa LED 18W/36 LCD Display

30%

5479

Lampa LED ECO 21W/48

30%

7991

Lampa ECO LED 12W/36

30%

5497

Myjka ultradźwiękowa

30%

9693

Pochłaniacz FUTURO

30%

9718

Zestaw filtrów do pochłaniacza FUTURO

30%

ZESTAWY

7782

Zestaw - I am powerful

30%

9241

Zestaw Must Have TOP Set: 5 topów hybrydowych x 3ml

30%

8590

Zestaw do hybryd PERFECT BASE STARTER SET z bazą do wyboru: 5 lakierów + lampa ECO LED 12W/36 + akcesoria

30%

8381

Zestaw do hybryd ADORABLE: 7 lakierów + lampa LED 21W/48

20%

6249-1

Zestaw MASTER SET

30%

9219

Zestaw do ściągania hybrydy i SIMPLE 3w1

20%

9240

Zestaw Must Have BASE Set: 5 baz hybrydowych x 3ml

30%

8382

Zestaw do hybryd DE LUXE: 8 lakierów + lampa LED 36W/48

20%

8379

Zestaw do hybryd UNIQUE: 3 kolory + baza/top 2w1 + lampa LED 18W/36

30%

8377

Zestaw startowy do hybryd FIRST CHOICE: 2 lakiery + lampa + akcesoria

30%

8409

Zestaw Baby Boomer Set Rose

30%

8410

Zestaw Baby Boomer Set Nude

30%

8949

Zestaw frezów - PROFESSIONAL

20%

8948

Zestaw frezów - ADVANCED

20%

8947

Zestaw frezów - MEDIUM

20%

 

 

reg

Regulamin promocji „Zestawy do Pedi w niższej cenie” - w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestawy do Pedi w niższej cenie” jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 13.06.2024 r. godz. 9:30 do 31.07.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)     wybrane stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale, Loki, Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4, W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu zestawu składającego się z produktów objętych Promocją, szczegółowo wskazanych poniżej oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranego zestawu w wysokości do 36%.

5, Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, do stylizacji dłoni, w tym lakiery hybrydowe, lakiery klasyczne, lakiery Simple 3w1, naklejki hybrydowe do Pedi, pilniki elektryczne do paznokci, aceton, oliwka, które będą dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6, W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Organizator utworzył następujące zestawy produktów:

a)       Zestaw „Szybki i wygodny” – cena zakupu w ramach Promocji: 53.99 zł, w skład którego wchodzą: dowolne naklejki hybrydowe do Pedi, Aceton (numer katalogowy 5146), drewniane patyczki (numer katalogowy: 1586) oraz dowolna oliwka do paznokci;

b)       Zestaw „Trwały i prosty z pilnikiem elektrycznym” – cena zakupu w ramach Promocji: 114,99 zł, w skład którego wchodzą: dowolny lakier hybrydowy z kolekcji Simple 3w1, pilnik elektryczny (numer katalogowy: 8658), oliwka do paznokci oraz Aceton Simple (numer katalogowy: 8320);

c)        Zestaw „Klasyczny i elegancki” – cena zakupu w ramach Promocji: 24,99 zł w skład którego wchodzą: dowolny klasyczny lakier do paznokci, dowolna oliwka do paznokci oraz pilnik do paznokci (numer katalogowy: 4507);

d)       Zestaw „trwały i prosty” – cena zakupu w ramach Promocji: 48,99 zł, w skłąd którego wchodzą: dowolny lakiery hybrydowy z kolekcji Simple 3w1, primer SIMPLE (numer katalogowy: 8817), wybrany pilnik do paznokci (spośród produktów o wskazanym numerze katalogowym: 6835, 4506, 4505, 1221, 1222) oraz Aceton (numer katalogowy: 5146).

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów marki NEONAIL z rabatem do 36%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na wybrany zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówiony produkt, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

8.W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów marki NEONAIL z rabatem do 36%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnej produktów objętych Promocją, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego zestawu produktów zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10.Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery” jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 13.06.2024 r. godz. 9:00 do 25.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)     sklep internetowy www.neonail.pl;

b)    stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)     stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)    w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)    w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.     Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL, w tym również kolorowe lakiery hybrydowe, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, z wyłączeniem: lakierów hybrydowych SIMPLE 3w1, lakierów klasycznych oraz lakierów hybrydowych marki NOENAIL Expert. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją wskazana została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik 1

Indeks

Nazwa

4819-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Barbados Party

6177-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Wild Heart

4823-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Bayahibe Bikini

4628-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Paradise Flower

3220-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Neon pink

6312-7

Lakier hybrydowy Twinkle White 7,2 ml

6313-7

Lakier hybrydowy Sandy Glow 7,2 ml

6314-7

Lakier hybrydowy Sparkling Flower 7,2 ml

6315-7

Lakier hybrydowy Shiny Rose 7,2 ml

6316-7

Lakier hybrydowy Ocean Drops 7,2 ml

5371-7

Lakier hybrydowy Sparkling Kiss 7,2 ml

5372-7

Lakier hybrydowy Shining Diamonds 7,2 ml

4825-7

Lakier hybrydowy Sleeping Beauty 7,2 ml

4826-7

Lakier hybrydowy Wedding Princess 7,2 ml

4816-7

Lakier hybrydowy Morning Rose 7,2 ml

6519-7

Lakier hybrydowy Iconic Style 7,2 ml

6520-7

Lakier hybrydowy Miss Diva 7,2 ml

5712-7

Lakier hybrydowy Alizee 7,2 ml

8189-7

Lakier hybrydowy Shining Joy 7,2 ml

8193-7

Lakier hybrydowy Find Freedom 7,2 ml

8195-7

Lakier hybrydowy Born Proud 7,2 ml

8227-7

Lakier hybrydowy Blinking Pleasure 7,2 ml

8310-7

Lakier Hybrydowy 7,2ml - Time To Show

8306-7

Lakier hybrydowy Don't Forget To Party 7,2 ml

8308-7

Lakier Hybrydowy Yes Mr DJ 7,2 ml

8307-7

Lakier hybrydowy Not A Last Dance 7,2 ml

8347-7

Lakier hybrydowy Glow The Day 7,2 ml

8357-7

Lakier hybrydowy Shine The Moments 7,2 ml

8434-7

Lakier hybrydowy Tears Of Happiness 7,2 ml

8437-7

Lakier hybrydowy Forget The Ex 7,2 ml

8435-7

Lakier hybrydowy Kiss The Miss 7,2 ml

8431-7

Lakier hybrydowy Mrs Always Right  7,2 ml

8433-7

Lakier hybrydowy Dazzling Diamond 7,2 ml

8436-7

Lakier hybrydowy Wedding Lily 7,2 ml

8880-7

Lakier Hybrydowy Hips of Rio 7,2 ml

8881-7

Lakier hybrydowy Sparkling New York 7,2 ml

8882-7

Lakier hybrydowy LA Mood 7,2 ml

8883-7

Lakier hybrydowy Glowing Santa Cruz 7,2 ml

8884-7

Lakier hybrydowy Illuminating  Sydney 7,2 ml

8885-7

Lakier hybrydowy Nice Street Party 7,2 ml

8886-7

Lakier hybrydowy Venezian Mask 7,2 ml

8887-7

Lakier hybrydowy Crazy Vegas 7,2 ml

8888-7

Lakier hybrydowy Dancing Mexico 7,2 ml

8889-7

Lakier hybrydowy Miss Buenos 7,2 ml

8890-7

Lakier hybrydowy Ice Star 7,2 ml

8897-7

Lakier hybrydowy Crushed Crystals 7,2 ml

8898-7

Lakier hybrydowy Ice Queen 7,2 ml

9273-7

Lakier hybrydowy Ooh, I Love It 7,2 ml

9349-7

Lakier hybrydowy Surf's Up 7,2 ml

9356-7

Lakier hybrydowy Maid of Honor 7,2 ml

9357-7

Lakier hybrydowy New Bride 7,2 ml

9358-7

Lakier hybrydowy Wedding Emcee 7,2 ml

9359-7

Lakier hybrydowy Glam Squad Leader 7,2 ml

9360-7

Lakier hybrydowy Diva Boss 7,2 ml

9361-7

Lakier hybrydowy Queen of Fun 7,2 ml

9382-7

Lakier hybrydowy One Step Closer 7,2 ml

9392-7

Lakier hybrydowy She Rules 7,2 ml

9706-7

Lakier hybrydowy Glow Temptation 7,2 ml

9708-7

Lakier hybrydowy Sparkly Secret 7,2 ml

9710-7

Lakier hybrydowy Moonlight Kisses 7,2 ml

9712-7

Lakier hybrydowy Lunar Queen 7,2 ml

9714-7

Lakier hybrydowy Spark Of Mystery 7,2 ml

9716-7

Lakier hybrydowy Full Moon Party 7,2 ml

9857-7

Lakier hybrydowy Better Than Yours 7,2 ml

9859-7

Lakier hybrydowy Creative Spark 7,2 ml

9861-7

Lakier hybrydowy Pinky Blink 7,2 ml

9863-7

Lakier hybrydowy Fabulous Moment 7,2 ml

9865-7

Lakier hybrydowy Smile&Shine 7,2 ml

9867-7

Lakier hybrydowy Crazy Idea 7,2 ml

9912-7

Lakier hybrydowy Festival Dress 7,2 ml

9913-7

Lakier hybrydowy Party Game 7,2 ml

9914-7

Lakier hybrydowy Cocktail Glitter 7,2 ml

9915-7

Lakier hybrydowy Holo Vibes 7,2 ml

9916-7

Lakier hybrydowy Party Pass 7,2 ml

9945-7

Lakier hybrydowy Time To Rise Up 7,2 ml

9947-7

Lakier hybrydowy Body Rules 7,2 ml

9949-7

Lakier hybrydowy Create Your Own Sunshine 7,2 ml

9951-7

Lakier hybrydowy No Bra Club 7,2 ml

9953-7

Lakier hybrydowy Date Yourself 7,2 ml

9955-7

Lakier hybrydowy Get Attention 7,2 ml

10171-7

Lakier hybrydowy Shimmering Queen 7,2 ml

10172-7

Lakier hybrydowy Glam-Tale 7,2 ml

10173-7

Lakier hybrydowy Unstoppable Selflove 7,2 ml

10174-7

Lakier hybrydowy Blissful Pleasure 7,2 ml

10175-7

Lakier hybrydowy Catch A Glimpse 7,2 ml

10176-7

Lakier hybrydowy Inspire Everyday 7,2 ml

10177-7

Lakier hybrydowy Shiny Wish 7,2 ml

10178-7

Lakier hybrydowy Key To Happiness 7,2 ml

10561-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Show Your Passion

10562-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Desire To Inspire

10563-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Born To Be Myself

10564-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Create Art, Create More

10565-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Vibrant Awakening

10566-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Vivid Soul

10567-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Dose Of Confidence

9946-7

Lakier hybrydowy What I Want 7,2 ml

9948-7

Lakier hybrydowy Don’t Hide 7,2 ml

9952-7

Lakier hybrydowy Myself First 7,2 ml

9956-7

Lakier hybrydowy I’m Enough 7,2 ml

9954-7

Lakier hybrydowy Feel Divine 7,2 ml

8525-7

Lakier hybrydowy Rise & Shine 7,2 ml

8520-7

Lakier hybrydowy Blue Surfing 7,2 ml

8530-7

Lakier hybrydowy Spritz Mood 7,2 ml

8522-7

Lakier hybrydowy Summer Couple 7,2ml

9274-7

Lakier hybrydowy Me & You Just Us Two 7,2 ml

9364-7

Lakier hybrydowy Still on the beach 7,2 ml

7774-7

Lakier hybrydowy Friday Heels 7,2 ml

7773-7

Lakier hybrydowy Hit Dreamer 7,2 ml

7771-7

Lakier hybrydowy Night Queen 7,2 ml

6953-7

Lakier hybrydowy Hot Crush 7,2 ml

6952-7

Lakier hybrydowy Aloha Mood 7,2 ml

6954-7

Lakier hybrydowy Keep Pink 7,2 ml

4827-7

Lakier hybrydowy Blue Tide 7,2 ml

4811-7

Lakier hybrydowy Plumeria Scent 7,2 ml

4801-7

Lakier hybrydowy Acapulco 7,2 ml

4803-7

Lakier hybrydowy Copacabana 7,2 ml

3216-7

Lakier hybrydowy Pink Panther 7,2 ml

10707-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Champion's Confetti

10708-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Court Couture

10709-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Victory Glow

10710-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Team Peach

10711-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Winning Spirit

10712-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Pink Power Play

10713-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Set To Empower

10714-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Your Comeback

10715-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Game, Set, Glam

5541-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - French Pink Medium

2996-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Pure Black

3209-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sexy Red

5055-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - French White

5542-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - French Pink Light

8626-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Clay

10700-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – Never-Ending Love

4630-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Rock Girl

8628-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Almost Magma

8629-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Terracotta

9229-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Romantic Getaway

7040-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Candy

9391-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Miss Power

9275-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - SELF LOVE CLUB

6119-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Milky French

9917-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml – Satin Ruby

9230-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - True Affection

8235-7

Lakier hybrydowy Hot Me 7,2 ml

3763-7

Lakier hybrydowy Fiery Flamenco 7,2 ml

7974-7

Lakier hybrydowy Spread Love 7,2 ml

3762-7

Lakier hybrydowy Raspberry Red 7,2 ml

8764-7

Lakier Hybrydowy Feminine Grace 7,2 ml

7750-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mrs Red

2609-7

Lakier hybrydowy Lady Ferrari 7,2 ml

6344-7

Lakier hybrydowy Snow Queen 7,2 ml

2696-7

Lakier hybrydowy Milk Shake 7,2 ml

4659-7

Lakier hybrydowy White Collar 7,2 ml

4815-7

Lakier hybrydowy Cotton Candy 7,2 ml

10572-7

Lakier hybrydowy Milky-licious 7,2 ml

6342-7

Lakier hybrydowy Vanilla Sky 7,2 ml

2863-7

Lakier hybrydowy Perfect Milk 7,2 ml

 

  

Regulamin promocji „Noc zakupów NMU”w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Noc zakupów NMU” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl  w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 05.06.2024 godz. 15:00 do 06.06.2024 godz. 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejscem, w których można skorzystać z Promocji jest sklep internetowy www.neonail.pl
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego produktu marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją uzyska możliwość zakupu wybranego produktu w cenie promocyjnej.
 4. Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. W celu skorzystania z Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden produkt objęty Promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie go do koszyka.
  Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówiony produkt złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.

7.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
Załącznik nr 1

plum

                                            nazwa

cena regularna

cena promocyjna

NM0012

Podkład matujący Perfect Matte Foundation 04

69,99

48,99

NM0016

Podkład nawilżający HD Ultra Light Foundation 04

69,99

48,99

NM0019

03 Puder Prasowany Pro Skin Matte Pressed Powder

59,99

41,99

NM0020

04 Puder Prasowany Pro Skin Matte Pressed Powder

59,99

41,99

NM0023

Puder Sypki Brązujący Bronzing Powder

69,99

12,99

NM0026

Róż prasowany Velvet Blush 01

47,99

9,99

NM0027

Róż prasowany Velvet Blush 02

47,99

9,99

NM0028

Róż prasowany Velvet Blush 03

47,99

9,99

NM0029

Róż prasowany Velvet Blush 04

47,99

9,99

NM0104

1 Błyszczyk do ust uwypuklający Pro Plumping Lipgloss Daisy

35,99

9,99

NM0105

2 Błyszczyk do ust uwypuklający Pro Plumping Lipgloss Freesia

35,99

9,99

NM0106

3 Błyszczyk do ust uwypuklający Pro Plumping Lipgloss Camelia

35,99

9,99

NM0107

4 Błyszczyk do ust uwypuklający Pro Plumping Lipgloss Lotus

35,99

9,99

NM0108

5 Błyszczyk do ust uwypuklający Pro Plumping Lipgloss Tulip

35,99

9,99

NM0109

6 Błyszczyk do ust uwypuklający Pro Plumping Lipgloss Orchid

35,99

9,99

NM0118

13 Konturówka do ust klasyczna Lipliner Typical Red

34,99

4,99

NM0119

14 Konturówka do ust klasyczna Lipliner Orange

34,99

4,99

NM0151

02 Pomadka w płynie Creamy Matte Lip Colour Martha

35,99

9,99

NM0152

03 Pomadka w płynie Creamy Matte Lip Colour Aileen

35,99

9,99

NM0153

04 Pomadka w płynie Creamy Matte Lip Colour Caroline

35,99

9,99

NM0154

05 Pomadka w płynie Creamy Matte Lip Colour Mary

35,99

9,99

NM0155

06 Pomadka w płynie Creamy Matte Lip Colour Kate

35,99

9,99

NM0068

Kredka do powiek klasyczna Emerald 13

34,99

4,99

NM0069

Kredka do powiek klasyczna Eyeliner Turquoise 14

34,99

4,99

NM0044

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 01

39,99

19,99

NM0045

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 02

39,99

19,99

NM0046

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 03

39,99

19,99

NM0047

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 04

39,99

19,99

NM0048

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 05

39,99

19,99

NM0049

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 06

39,99

19,99

NM0050

Cienie sypkie matowe Pro Loose Eyeshadow 07

39,99

19,99

NM0055

Cienie sypkie perłowe Pro Loose Eyeshadow 12

39,99

19,99

NM0041

Pomada do brwi Pro Cream Brow Maker 01 Soft black

31,99

9,59

NM0070

Kredka do brwi Pro Eyebrow Designer Soft black 01

34,99

12,99

NM0007

01 Korektor pod oczy Pro Eye Zone Concealer

39,99

6,99

NM0008

02 Korektor pod oczy Pro Eye Zone Concealer

39,99

6,99

NM0125

10 Pędzel do powiek płaski XXL - Eyeshadow Brush Big Flat 10

39,99

9,99

NM0126

13 Pędzel do powiek do cieni w kremie - Glitter Brush Synthetic Flat 13

39,99

9,99

NM0330

Paleta cieni prasowanych Frosted Fairy Tale Eyeshadow Palette

69,99

19,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

69,99

48,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

69,99

48,99

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

34,99

24,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca NEW

65,99

46,99

NM0056

Cienie w kremie 13

44,99

31,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

65,99

46,99

NM0429

Kremowa Baza pod cienie

44,99

31,99

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca - NEW

54,99

38,99

NM0375

Glossy Effect Lipgloss Transparentny Błyszczyk do ust

34,99

24,99

NM0430

Baza HD Blur NEW

69,99

48,99

 

Pomadka za 1 zł przy zakupie Intense Serum za min. 70 zł

Regulamin promocji „POMADKA NEO MAKE UP ZA 1 ZŁ” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą POMADKA NEO MAKE UP ZA 1 ZŁ (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).

 1. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 05.06.2024 godz. 9:00 do 13.06.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi produkty NEO MAKE UP z kolekcji INTENSE SERUM za kwotę min. 70 zł spośród produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia pomadki NEO MAKE UP promocyjnej cenie za 1 zł spośród pomadek wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży.

6.    Promocją objęte są wszystkie produkty do makijażu marki NEO MAKE UP z kolekcji Intense Serum, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży oraz pomadki wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu pomadki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na kwotę min. 70 zł na  produkty objęte Promocją, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu oraz pomadkę  NEO MAKE UP spośród wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Pomadkii, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup pomadki, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 1 zł.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Pomadki NEO MAKE UP  spośród objętych promocją według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu)  w promocyjnej cenie 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do dokonania zakupu za kwotę min. 70 produktów spośród objętych Promocją oraz pomadki, dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup pomadki, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

załącznik nr 1 do regulaminu promocji „POMADKA NEO MAKE UP ZA 1 ZŁ”

lista produktów objętych promocją za 1 zł

Indeks

Opis towaru

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

 

Regulamin promocji „Rabat do 40% na wybrane produkty”

w sklepie  internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 40% na wybrane produkty” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL oraz NEO MakeUp, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 04.06.2024 roku od godz. 09:00 do 13.06.2024 roku do godz. 08:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

2. W ramach Promocji, Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupi co najmniej jeden, dowolny Produkt promocyjny, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, uzyska możliwość zakupu wybranego produktu z rabatem w wysokości do 50%. Szczegółowe informacje o wysokości rabatu przysługującego na zakup poszczególnych produktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją wraz z informacją o wysokości przysługującego rabatu wskazana została w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty promocyjne).

4. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem w wysokości do 40%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolny Produkt promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Rabat do 40% na wybrane kategorie i produkty” – wykaz kategorii produktów objętych Promocją.

Informacja o wysokości przysługującego rabatu każdorazowo udostępniona będzie bezpośrednio przy wybranym produkcie.

Płyny i preparaty

 

 

 

Cleanery

20%

 

Acetony

20%

 

Odtłuszczacze

15%

 

Zmywacze

15%

 

Oliwki do skórek i paznokci

15%

 

Dezynfekcja

15%

 

Primery

15%

 

Klej do tipsów

15%

 

Cuticle remover - preparat zmiękczający skórki

15%

 

Gum peel - off

15%

 

Pre-base quick off

15%

Żele i akryle

 

 

 

Spider Gel

40%

 

Transfer Gel

30%

 

Paint Gel

30%

 

Żele budujące

30%

 

Duo acrylgel

20%

Akcesoria i przybory

 

 

 

Pędzelki

15%

 

Pilniki i polerki

20%

 

Narzędzia

15%

 

Szablony

20%

 

Produkty jednorazowe

20%

 

Inne akcesoria

10%

 

Tipsy

15%

 

Dzień Przyjaciela w Klubie NEONAIL

Regulamin promocji „Dodatkowe punkty za polecenie”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dodatkowe punkty za polecenie” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL oraz programu lojalnościowego prowadzonego pod nazwą „Klub NEONAIL”, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl, zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację „Regulaminu Programu Lojalnościowego dla Konsumentów Marki NEONAIL”.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) oraz będących członkami Klubu NEONAIL (dalej jako: Klient), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 03.06.2024 godz. 9:00 do 18.06.2024 godz. 8:59.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      program lojalnościowy Klub NEONAIL dostępny pod adresem: https://klub.neonail.pl/.

3.  W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona polecenia uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą „Klub NEONAIL” osobom nieposiadającym statusu członka Klubu NEONAIL, a także osoba polecona która dokona rejestracji w „Klubie NEONAIL”, otrzyma na swoje konta 300 punktów do wykorzystania w Klubie NEONAIL, pod warunkiem, iż osoba polecona przez Klienta dokona, w okresie obowiązywania Promocji, łącznie następujących czynności:

a)      dokona rejestracji w Klubie NEONAIL, zgodnie z treścią § 4 „Regulaminu Programu Lojalnościowego dla Konsumentów Marki NEONAIL”, wskazując podczas procesu rejestracji dane uczestnika Klubu NEONAIL, od którego osoba ta uzyskała polecenie;

b)     dokona dowolnego zakupu produktów marki NEONAIL z wykorzystaniem swojej Karty Lojalnościowej.

4. Zakup, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) Regulaminu, może zostać dokonany przez osobę poleconą w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.neonail.pl lub w dowolnym punkcie stacjonarnym, spośród wskazanych pod adresem: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html, każdorazowo z wykorzystaniem swojej Karty Lojalnościowej.

5. Po prawidłowej realizacji warunków, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, organizator naliczy osobie, która dokonała polecenie nowemu uczestnikowi, a także nowemu uczestnikowi „Klubu NEONAIL” zwiększona ilość punktów za polecenie, zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu, w terminie do 3 dni od chwili spełnienia przez osobę poleconą wymaganych warunków.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, „Regulaminu Programu Lojalnościowego dla Konsumentów Marki NEONAIL” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „2+1 na SIMPLE 3w1” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „2+1 na SIMPLE 3w1” jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 03.06.2024 r. godz. 9:00 do 11.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z trzech dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży otrzyma rabat na zakup jednego produktu, który będzie najtańszy spośród wybranych, poprzez obniżenie jego ceny do ceny 1 zł za wybrany produkt.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe z kolekcji SIMPLE 3w1 marki NEOANIL, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: produktów z kategorii Outlet, kolorowych lakierów hybrydowych marki NOENAIL, baz i topów, lakierów hybrydowych marki NOENAIL Expert, lakierów hybrydowych z kolekcji ,,Baby Bloomer”, lakierów klasycznych oraz lakier hybrydowy „Never Ending Love” (numer katalogowy10700-7).

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lakier z kolekcji SIMPLE 3w1 w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 3 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup jednego, najtańszego lakieru SIMPLE 3w1 spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego z kolekcji SIMPLE 3w1 w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 1 lakieru spośród objętych Promocją, który będzie najtańszy spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Regulamin promocji „Prezent do każdego zakupu za 1 zł i podwójne punkty dla Klubowiczów” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Prezent do każdego zakupu za 1 zł i podwójne punkty dla Klubowiczów” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów, uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, rekrutację nowych użytkowników Klubu i uatrakcyjnienie oferty dla członków Klubu NEONAIL, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: Promocja obowiązuje od dnia 31.05.2024 roku od godz. 14:30 do dnia 03.06.2024 roku do godz. 8:59 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT i NEO MAKE UP na kwotę minimum 1 zł, uzyska możliwość zakupu w ramach tej samej transakcji jednego produktu, spośród udostępnionych przez Organizatora, w promocyjnej cenie za 1 zł. Wyboru produktów, które Organizator w ramach Promocji będzie sprzedawał w cenie za 1 zł, Klient będzie mógł dokonać spośród wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto w sytuacji, jeśli klient będzie dokonywał zakupu w ramach Promocji będą aktywnym uczestnikiem Klubu NEONAIL a przed sfinalizowaniem transakcji okaże Organizatorowi swoją kartę członkowską, za każde wydane 1 zł otrzyma 2 punkty w programie lojalnościowym. Czas naliczenia punktów wynosi do 72h.

4.  Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT i NEO MAKE UP określone w załączniku nr 1, które dostępne będą w wybranym miejscu sprzedaży.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania  prawa do zakupu wybranego produktu za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 1 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT lub NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranych lakierów złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup jednego produktu zostanie automatycznie obniżona do ceny 1 zł podczas realizacji transakcji. Ponadto w celu uzyskania podwójnej ilości punktów za każdy wydany 1 zł na zakup produktów Organizatora, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu będąc aktywnym i zalogowanym członkiem Klubu NEONAIL.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktu za 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokonać zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT lub NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 1 zł. Po wykonaniu powyższych czynności, otrzyma możliwość zakupu, w ramach tej samej transakcji, jednego wybranego Produktu spośród wskazanych w załączniku nr 1 w promocyjnej cenie za 1 zł. Ponadto, Klient który przed zakończeniem transakcji Organizatora  okaże Kartę Klubu NEONAIL, dostępną w Aplikacji mobilnej w zakładce „Karta” otrzyma podwójną ilość punktów za każde wydane 1 zł.

7.  Promocja łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą.

8. Promocja nie łączy się z rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1.

Marka

Indeks

Nazwa

NN

9666

Odżywka do paznokci 7,2 ml - MOISTURE BOOSTER nail polish conditioner

NN

9667

Odżywka do paznokci 7,2 ml - PROTEIN SHOT nail polish conditioner

NN

9378

Krem do rąk poj. 15 ml

NN

8673-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE PEACH

NN

8676-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE PEONY

NN

M805

Żel do folii transferowej My Transfer Gel 5 ml

NN

8677-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE AMARANTH

NN

8743-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE BASE/ TOP

NN

8680-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE BEETROOT

NN

8681-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE BEGONIA

NN

8697-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE CLOUD

NN

8689-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE CONE

NN

8687-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE CORAL

NN

8683-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE CURRANT

NN

8693-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE DAISY

NN

8695-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE DUNE

NN

8696-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE EUCALYPTUS

NN

8682-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE EXOTIC

NN

8679-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE GRAPE

NN

8701-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE HERB

NN

8674-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE LILY

NN

8700-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE MARINE

NN

8685-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE MAROON

NN

8699-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE NIGHT

NN

8688-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE NUTMEG

NN

8692-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE OLIVE

NN

8691-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE PECAN

NN

8698-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE RAIN

NN

8678-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE RASPBERRY

NN

8690-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE TEAK

NN

8702-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE WOOD

NN

7160-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Celebration Eve

NN

7341-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Iconic

NN

7342-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Freaky

NN

9850-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Lady

NN

9851-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Sexy

NN

9852-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Raspberry

NN

9853-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Perfect

NN

2861-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml TOP Sunblocker

NN

6632-7

Lakier Hybrydowy Termiczny 7,2 ml - Delicate Lace

NN

8108-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Feeling Good

NN

8684-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE STRAWBERRY

NN

8675-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE DAHLIA

NN

8686-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml - PURE LYCHEE

NN

8694-7

WEGAŃSKI LAKIER DO PAZNOKCI - PLANT-BASED WONDER 7,2 ml- PURE SAND

NN

9765

Odżywka do paznokci 7,2 ml - Nail Repair Conditioner

NN

8086

ANTYOKSYDACYJNE SERUM DO RĄK NA NOC

NN

6718

Art Gel NeoNail Expert 5 ml - Pastel Blue

NN

6714

Art Gel NeoNail Expert 5 ml - Pastel Mint

NN

7725

Cleansing hand gel 50 ml

NN

4732-5

Cover Natural Gel - 100 ml [RU]

NN

7149

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Aqua Turquoise

NN

7148

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Bright Violet

NN

7144

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Light Coral

NN

7150

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Light Green

NN

7146

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Light Pink

NN

7143

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Perfect Nude

NN

7141

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Perfect White

NN

7142

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Stone Gray

NN

7147

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Super Pink

NN

7145

Elastic Gel NeoNail Expert 5 g - Sweet Rose

NN

8087

Głęboko nawilżający krem do rąk 50ml

NN

5253-1

Lakier Hybrydowy 6 ml - Pistachio Ice [RU]

NN

7069-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Acapulco

NN

7072-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Bishops Pink

NN

7063-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - French White

NN

7189-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Inner Calm

NN

7078-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Unripe Olives

NN

M307

Primer bezkwasowy MylaQ 5 ml

NN

6733

Paint UV/LED Gel NeoNail Expert 5 ml - Perfect Clear

NN

8018

Serum do paznokci 3,8 ml - 72H Nail Repair Serum

NN

8662

VITAMIN COCKTAIL   Nawilżający krem do rąk  50 ml

NN

8904

Wegańska odżywka do paznokci 12w1 7,2 ml

NN

3875

Żel Cover Peach BASIC 15ml NeoNail

NN

3874

Żel Cover Peach BASIC 5ml NeoNail

NN

7074-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Amaranth Rose

NN

7191-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Baza/Top 2in1

NN

7080-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Blue Tide

NN

7079-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Cuddle Me

NN

7071-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Exotic Banana

NN

7188-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - First Date

NN

7190-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Hazelnut Butter

NN

7075-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Lady Ferrari

NN

7187-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Magnetic Look

NN

7064-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Natural Beauty

NN

7081-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Night Sky

NN

7068-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Orchid

NN

7067-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Plumeria Scent

NN

7082-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Pure Black

NN

7076-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Sexy Red

NN

7070-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Summer Mint

NN

7066-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Warming Memories

NN

7077-7

Lakier Klasyczny 7,2 ml - Wine Red

NN

5171

Lakier Hybrydowy 15 ml KAUCZUK BASE [RU]

NMU

NM0080

Pomadka do ust matowa satynowa 08

NMU

NM0082

Pomadka do ust matowa satynowa 10

NMU

NM0083

Pomadka do ust matowa satynowa 11

NMU

NM0084

Pomadka do ust matowa satynowa 12

NMU

NM0085

Pomadka do ust Ombre 10 rose fusion

NMU

NM0086

Pomadka  do ust Ombre 20 fuchsia fusion

NMU

NM0087

Pomadka  do ust Ombre 30 nougat fusion

NMU

NM0088

Pomadka do ust Ombre 40 peach fusion

NMU

NM0089

Pomadka do ust Ombre 50 pink fusion

NMU

NM0090

Pomadka do ust Ombre 60 red fusion

NMU

NM0073

Pomadka do ust matowa satynowa 01

NMU

NM0074

Pomadka do ust matowa satynowa 02

NMU

NM0075

Pomadka do ust matowa satynowa 03

NMU

NM0076

Pomadka do ust matowa satynowa 04

NMU

NM0077

Pomadka do ust matowa satynowa 05

NMU

NM0078

Pomadka do ust matowa satynowa 06

NMU

NM0079

Pomadka do ust matowa satynowa 07

NMU

NM0081

Pomadka do ust matowa satynowa 09

NMU

7956

Pomadka powiększająca do ust 21 Beauty

NMU

7957

Pomadka powiększająca do ust 22 Happines

NMU

7958

Pomadka powiększająca do ust 23 Grace

NMU

7959

Pomadka powiększająca do ust 24 Secret

NMU

7960

Pomadka powiększająca do ust 25 Magic

NMU

7961

Pomadka powiększająca do ust 26 Love

NMU

7962

Pomadka powiększająca do ust 27 Passion

NMU

7963

Pomadka powiększająca do ust 28 Flirt

NMU

7948

Pomadka matowa w płynie do ust 11 Camelia

NMU

7949

Pomadka matowa w płynie do ust 12 Peonia

NMU

7950

Pomadka matowa w płynie do ust 13 Rose

NMU

7951

Pomadka matowa w płynie do ust 14 Lotus

NMU

7952

Pomadka matowa w płynie do ust 15 Daisy

NMU

7953

Pomadka matowa w płynie do ust 16 Tulip

NMU

7954

Pomadka matowa w płynie do ust 17 Irys

NMU

7955

Pomadka matowa w płynie do ust 18 Orchid 

NMU

NM0150

Pomadka matowo-kremowa 01

NMU

NM0151

Pomadka matowo-kremowa 02

NMU

NM0152

Pomadka matowo-kremowa 03

NMU

NM0153

Pomadka matowo-kremowa 04

NMU

NM0154

Pomadka matowo-kremowa 05

NMU

NM0155

Pomadka matowo-kremowa 06

NMU

NM0097

Błyszczyk do ust metaliczny 06

NMU

NM0098

Błyszczyk do ust metaliczny 07

NMU

NM0099

Błyszczyk do ust metaliczny 08

NMU

NM0100

Błyszczyk do ust metaliczny 09

NMU

NM0101

Błyszczyk do ust metaliczny 10

NMU

NM0102

Błyszczyk do ust metaliczny 11

NMU

NM0103

Błyszczyk do ust metaliczny 12

NMU

NM0104

Błyszczyk do ust uwypuklający 1

NMU

NM0105

Błyszczyk do ust uwypuklający 2

NMU

NM0106

Błyszczyk do ust uwypuklający 3

NMU

NM0107

Błyszczyk do ust uwypuklający 4

NMU

NM0108

Błyszczyk do ust uwypuklający  5

NMU

NM0109

Błyszczyk do ust uwypuklający 6

NMU

7940

Błyszczyk do ust 31 Coconut

NMU

7941

Błyszczyk do ust 32 Dragon Fruit

NMU

7942

Błyszczyk do ust 33 Rasberry

NMU

7943

Błyszczyk do ust 34 Watermelon

NMU

7944

Błyszczyk do ust 35 Apricot

NMU

7945

Błyszczyk do ust 36 Cinnamon

NMU

7946

Błyszczyk do ust 37 Almond

NMU

NM0117

Konturówka do ust klasyczna 12  soft pink

NMU

NM0118

Konturówka do ust klasyczna 13 typical red

NMU

NM0119

Konturówka do ust klasyczna 14 orange

 

Regulamin promocji „Rabat 50zł przy zakupach za min. 149zł” - w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 50zł przy zakupach za min. 149zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 31.05.2024 r. godz. 9:30 do 06.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów objętych Promocją za kwotę min. 149 zł, otrzyma rabat na zakupy wybranych produktów spośród objętych Promocją, w wysokości 50zł po wpisaniu kodu rabatowego: DZIENDZIECKA.

4.    Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT oraz NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, z wyłączeniem kategorii: karty podarunkowe.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem 50zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka zakupowego dowolnych produktów o łącznej minimalnej wartości 149,00 zł. dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana w zdaniu poprzedzającym minimalna wartość zamówienia, uprawniającego do skorzystania z Promocji nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

7.Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Promocja pomadka za 19,99 zł

Regulamin promocji „Pomadka za 19.99 zł przy zakupie dwóch lakierów - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Pomadka za 19.99 przy zakupie dwóch lakierów hybrydowych” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: Promocja trwa od 21.05.2024 r. godz. 12:30 do 06.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z 2 szt. dowolnych lakierów hybrydowych marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia, w ramach tej samej transakcji, 1 pomadki z kolekcji Get Your Vibe, w promocyjnej cenie 19.99 zł.

5. Promocją objęte są wszystkie kolorowe lakiery hybrydowe marki NEONAIL z wyłączeniem:  baz, topów, lakierów 3w1 SIMPLE oraz lakierów hybrydowych z kategorii Outlet.

6. Klient będzie mógł dokonać wyboru pomadki, której cena zostanie obniżona w ramach Promocji spośród niżej wskazanych:

a)   Creamy Lipstick Get Your Vibe 01 wining spirit – numer katalogowy: NM0633;

b)   Creamy Lipstick Get Your Vibe 02 team peach – numer katalogowy: NM0634;

c)    Creamy Lipstick Get Your Vibe 03 champion’s  confetti – numer katalogowy: NM0635;

d)   Creamy Lipstick Get Your Vibe 04 game, set, glam – numer katalogowy: NM0636.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu pomadki z kolekcji Get Your Vibe w promocyjnej cenie 19.99 zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 2 szt. lakierów hybrydowych objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz jednej pomadki spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup pomadki z kolekcji Get Your Vibe, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, poprzez obniżenie ceny wybranego produktu do wysokości 19.99 zł.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu pomadki z kolekcji Get Your Vibe za promocyjną cenę 19.99zł za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia, w ramach tej samej transakcji, dowolnych 2 szt. lakierów hybrydowych spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży oraz jednej szt. pomadki spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu. Cena za zakup pomadki, zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie do wysokości 19.99 zł.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Rabat 30% na kategorie NEONAIL i NEONAIL EXPERT” - w sklepie stacjonarnym i sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 30% na wybrane produkty” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

 Promocja trwa od 21.05.2024 r. godz. 10:00 do 04.06.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

b)     stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      sklep internetowy www.neonail.pl;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu na kwotę min. 99 zł, otrzyma rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 30%.

4.    Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL oraz NEONAIL EXPERT, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem kategorii: naklejki hybrydowe, kolekcja lakierów Born To Win, zestawy, urządzenia, kuferki, karty podarunkowe, wegańskie lakiery klasyczne, produkty marki NEO MAKE UP oraz produktów z kategorii Outlet.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem  30%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a) – b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia w ramach jednej transakcji, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dowolnych produktów Organizator spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 99,00 zł. Przyznany w ramach Promocji rabat zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem 30%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka zakupowego dowolnych produktów Organizatora spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, za kwotę co najmniej 99,00 zł. Wskazana w zdaniu poprzedzającym minimalna wartość zamówienia, uprawniającego do skorzystania z Promocji nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocji zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny obniżonej o 30%.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi z wyjątkiem promocji 169 zł + bransoletka za 1 zł.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

NEONAIL & ANIA KRUK

Regulamin promocji „169 zł + bransoletka od Ani Kruk z okazji Dnia Matki za 1złi”

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „169 zł + bransoletka od Ani Kruk z okazji Dnia Matki za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 17.05.2024 od godz. 09:00 do 27.05.2023 do godz. 8:59 lub do wyczerpania zapasów bransoletek stanowiących produkt promocyjny – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 169 zł, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji bransoletkę od Ani Kruk, w promocyjnej cenie za 1 zł.

4.       Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL, NEONAIL EXPERT, NEO MAKE UP dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, kart podarunkowych oraz produktów kategorii Outlet.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu bransoletki od Ani Kruk w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 169 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Po wykonaniu powyższych czynności, Organizator, w koszyku zakupowym udostępni możliwość dodania do koszyka zakupowego, w ramach tej samej transakcji, 1 szt. bransoletki, której cena zostanie obniżona w ramach Promocji do ceny 1 zł. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupu bransoletki w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu bransoletki w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 169 zł spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży oraz jednej bransoletki. Cena za zakup bransoletki zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

7. W przypadku dokonania w ramach Promocji zakupu produktów marki NEONAIL o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 3 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej liczby bransoletek w ramach Promocji.

8.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Zestaw Lip Care

Regulamin promocji „ZESTAW DO PIELĘGNACJI UST LIP CARE: PEELING I MASKA Z OLEJKIEM DO UST”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ZESTAW DO PIELĘGNACJI UST LIP CARE: PEELING I MASKA Z OLEJKIEM DO UST” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 17.05.2024 godz. 9:30 do 03.06.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się peelingu, maski oraz dowolnego olejku do ust objętych Promocją, otrzyma prawo do nabycia zestawu LIP CARE w promocyjnej cenie za 75,97 zł.

5. Promocją objęte są produkty do pielęgnacji ust: Peeling Love My LIP SCRUB RASPBERRY (nr katalogowy: NM0442), Maska Love My LIP MASK RASPBERRY (nr katalogowy: NM0564) oraz dowolny olejek do ust we wszystkich dostępnych kolorach w wybranym miejscu sprzedaży. Lista produktów objętych promocją w załączniku nr 1 do regulaminu.

6. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Organizator utworzył następujący zestaw produktów :

a)      Skompletuj swój zestaw do pielęgnacji ust LIP CARE: Peeling + Maska do ust + Olejek do ust – cena zakupu 75,97 zł zł (nr katalogowy: NM0701), w skład którego wchodzą: peeling i  maska do ust z kolekcji LOVE MY LIP oraz dowolnie wybrany olejek do ust, które dostępne będą w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu w promocyjnej cenie 75,97 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na wybrany zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie trzech produktów z zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup zestawu zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 75,97 zł.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu w promocyjnej cenie 75,97 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji peelingu i maski z kolekcji LOVE MY LIP   oraz olejku do ust spośród objętych promocją, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup zestawu zostanie obniżona do ceny promocyjnej 75,97 zł, bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 – lista produktów objętych promocją

Nazwa produktu

Indeks

Peeling Love My Lip SCRUB RASBERRY

NM0442

Maska do ust Love My Lip Serum Day&Night

NM0564

01 Olejek do ust Love my Lip Oil Mango

NM0439

02 Olejek do ust Love my Lip Oil Raspberry

NM0556

03 Olejek do ust Love my Lip Oil Strawberry

NM0557

04 Olejek do ust Love my Lip Oil Watermelon

NM0530

05 Olejek do ust Love my Lip Oil Black Currant

NM0531

06 Olejek do ust Love my Lip Oil Cherry

NM0532

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 01

NM0542

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 02

NM0543

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 03

NM0544

Olejek koloryzujący do ust Intense Serum 04

NM0545

Olejek do ust Magic

NM0546

Regulamin promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocyjne ceny NEO MAKE UP” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.04.2024 godz. 9:30 do 03.06.2024 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.

6.    Promocją objęte są wybrane kosmetyki oraz pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Niniejsza treść regulaminu oboiązuje od 10.05.2024
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu promocji „Promocyjne ceny NEO MAKE UP”

Indeks

Produkt

Cena promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca

19,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca

24,99

NM0430

Baza HD Blur

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

24,99

NM0010

Podkład matujący 02

24,99

NM0011

Podkład matujący 03

24,99

NM0012

Podkład matujący 04

24,99

NM0181

Podkład matujący 00

24,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

24,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

24,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

24,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

24,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

24,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

24,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

24,99

NM0017

Puder prasowany 01

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

19,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

19,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Brush Palette

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy

24,99

NM0120

Pędzel do pudru

19,99

NM0121

Pędzel do podkładu flat top

19,99

NM0122

Pędzel do różu skośny

19,99

NM0123

Pędzel do podkładu

19,99

NM0124

Pędzel do konturingu

19,99

NM0127

Pędzel do powiek do blendowania

19,99

NM0128

Pędzel do powiek okrągły

19,99

NM0129

Pędzel do korektora płaski

19,99

NM0130

Pędzel do brwi ścięty

19,99

NM0131

Pędzel do ust

19,99

NM0132

Pędzel Kabuki

19,99

NM0133

Pędzel