PROMOCJA -25% TYLKO DLA KLUBOWICZÓW! ZALOGUJ SIĘ I SPRAWDŹ 

SPRAWDZAM

WEEKEND -25% W KLUBIE NEONAIL

ZAMAWIAM

Regulamin promocji

Promocja w aplikacji lojalnościowej Klub NEONAIL -25% na weekend

Regulamin promocji „Weekendowe szaleństwo zakupów -25% na niezbędne produkty do mani i pedi” w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Weekendowe szaleństwo zakupów -25% na niezbędne produkty do mani i pedi” COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Klienta i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) oraz będących członkami Klubu NEONAIL (dalej jako: Klient), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 19.07.2024 r. godz. 9:00 do 22.07.2024 r. do godz. 8:59. lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)   sklep internetowy www.neonail.pl.

2. W ramach Promocji, Klient będący członkiem Klubu NEONAIL, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl, otrzyma rabat na jego zakup w wysokości 25%. Szczegółowe informacje o produktach oraz kategoriach produktów biorących udział w Promocji wraz z informacją o wysokości przysługującego w ramach Promocji rabatu wskazany został w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Promocją objęte są wybrane kategorie marki NEONAIL i NEONAIL EXPERT, szczegółowo wskazane poniżej:

a)      Lakiery do paznokci hybrydowe, bazy, topy, simple

b)     Wszystkie produkty objęte kategorią: Płyny i preparaty;

c)      Wszystkie produkty objęte kategorią: Żele i akryle;

d)     Nail Design – z wykluczeniem następujących produktów:

 • Naklejki wodne – water sticker NN39 (numer katalogowy – 10926);
 • Naklejki wodne – water sticker NN40 (numer katalogowy – 10927);

e)     Akcesoria i przybory z wyłączeniem kuferków

f)       Wszystkie produkty objęte kategorią: Pielęgnacja;

g)      Wszystkie produkty marki NEONAIL Expert;

Szczegółowe informacje dot. ceny danego produktu objętego Promocją po uwzględnieniu udzielonego w ramach Promocji rabatu oraz wysokości przysługującego w ramach Promocji rabatu, zostaną udostępnione przez Organizatora przy każdym produkcie objętym Promocją, dostępnym w sklepie internetowym www.neonail.pl.

4. Promocją objęte są wyłącznie produkty wskazane w § 2 ust. 4 Regulaminu. W związku z czym, Promocją nie są objęte: lakiery klasyczne, produkty z kategorii Outlet, zestawy, urządzenia, kuferki oraz karty podarunkowe.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem w wysokości 25%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient będąc aktywnym członkiem Klubu NEONAIL, zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez zalogowanie się na swoje konto w Klubie NEONAIL oraz następnie dodanie do koszyka zakupowego co najmniej jednego Produktu spośród objętych Promocją, zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji Summer Black Weekend

w sklepie  internetowym www.neonail.pl oraz w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Summer Black Weekend” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 12.07.2024 roku od godz. 09:00 do 16.07.2024 roku do godz. 08:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)        sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

b)       stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)        stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

 

3. W ramach Promocji, Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupi co najmniej jeden, dowolny Produkt promocyjny, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska możliwość zakupu wybranych produktów z rabatem w wysokości do 75% - wysokość przyznanego rabatu uzależniona jest od rodzaju zakupionego produktu. Szczegółowe informacje o wysokości rabatu przysługującego na zakup poszczególnych produktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją wraz z informacją o wysokości ceny w ramach Promocji, wskazana została w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty promocyjne).

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów znajdujących się w załączniku nr 1 z rabatem w wysokości do 75% za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka zakupowego, co najmniej jednego dowolnego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

6.     W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów znajdujących się w załączniku nr 1 z rabatem w wysokości do 75% za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji co najmniej jednego dowolnego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży,  w terminie obowiązywania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Cena za zakup wybranych produktów zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

7.     Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4 – 7 Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Summer Black Weekend” – wykaz kategorii produktów objętych Promocją.

Informacja o wysokości przysługującego rabatu każdorazowo udostępniona będzie bezpośrednio przy wybranym produkcie.

Załącznik 1

Indeks

Nazwa produktu

Cena w ramach Promocji

2615-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Opal Wine

9,99

2616-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Cherry Lady

9,99

2687-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Cashmere Rose

9,99

2690-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Poppy Hill

9,99

2859-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml French Róż - First Love

9,99

2860-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sensitive Princess

9,99

2861-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml TOP Sunblocker

9,99

3195-10

Lakier hybrydowy 10 ml UV Gel Polish - Nude

9,99

3201-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Exotic Banana

9,99

3206-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Bishops Pink

9,99

3212-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Thistle

9,99

3223-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sweet Lychee

9,99

3647-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Forever Calm

9,99

3649-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Light Beige

9,99

3650-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mousy Day

9,99

3753-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Peach Rose

9,99

3754-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Summer Mint

9,99

3764-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Hot Samba

9,99

3775-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Beauty Rose

9,99

3778-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Lush Green

9,99

3783-10

Lakier hybrydowy 10 ml UV Gel Polish - Silver Grey

9,99

3783-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Silver Grey

9,99

3861-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Cyclamen

9,99

4627-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Pink Pudding

9,99

4630-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Rock Girl

9,99

4631-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Yellow Energy

9,99

4658-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Aurora Glow

9,99

4661-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Desert Rose

9,99

4676-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Silky Nude

9,99

4802-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Ramla Bay

9,99

4806-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Lotus Flower

9,99

4807-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Perfect Rose

9,99

4808-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Bora Bora

9,99

4810-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Yellow Bahama

9,99

4813-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Madame Butterfly

9,99

4814-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Playa Bonita

9,99

4817-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Bermudas Beach

9,99

4820-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Papaya Shake

9,99

4821-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - My Lolita

9,99

4824-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Paradise Drink

9,99

5006-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Orion

9,99

5186-7

Lakier Hybrydowy Termiczny 7,2 ml - Black Russian

9,99

5192-7

Lakier Hybrydowy Termiczny 7,2 ml - Twisted Pink

9,99

5318-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Warming Memories

9,99

5321-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Inner Calm

9,99

5322-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Homecoming

9,99

5485-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Aquarelle Base White

9,99

5486-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Aquarelle Base Clear

9,99

5601-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Lavender Morning

9,99

5602-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Heather Kiss

9,99

5603-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Violet Garden

9,99

5606-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Night Sky

9,99

5800-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Turquoise Wave

9,99

5817-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Twinkling

9,99

6052-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Femme Fatale

9,99

6121-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sweet Coquette

9,99

6122-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Pretty Jealous

9,99

6124-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mood for Love

9,99

6125-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Gentle Kiss

9,99

6180-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Fight For It

9,99

6181-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Yourself

9,99

6313-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Sandy Glow

9,99

6314-7

Lakier hybrydowy 7,2ml - Sparkling flower

9,99

6316-7

Lakier hybrydowy Ocean Drops 7,2 ml

9,99

6333-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Ruby Fusion

9,99

6374-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Rainy Evening

9,99

6378-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Autumn Sun

9,99

6379-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Creamy Latte

9,99

6424-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Magnetic Look

9,99

6425-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Warming Hug

9,99

6519-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Iconic Style

9,99

6588-7

Lakier hybrydowy - Cat Eye 5D 7,2 ml - Ceylon

9,99

6631-7

Lakier Hybrydowy Termiczny 7,2 ml - Glossy Satin

9,99

6632-7

Lakier Hybrydowy Termiczny 7,2 ml - Delicate Lace

9,99

6669-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Posh Party

9,99

6671-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Trendy Twenty

9,99

6675-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Fancy Obsession

9,99

6677-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Super Star

9,99

6678-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Stay Chic

9,99

6791-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Eternal Bliss

9,99

6792-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Wild Nature

9,99

6794-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Divine Blue

9,99

6796-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crazy Fantasy

9,99

6797-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Lady Liberty

9,99

6950-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sunshine Princess

9,99

6951-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Summer Hero

9,99

6955-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Wear Bikini

9,99

6956-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Endless Night

9,99

6957-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Cool Breeze

9,99

6958-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Water Kiss

9,99

7100-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Autumn Blessing

9,99

7101-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Falling Leaves

9,99

7102-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Seaside Forrest

9,99

7103-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Moving River

9,99

7104-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Calm Wind

9,99

7105-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Magic Rose

9,99

7108-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blissful Moment

9,99

7240-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Top Glow Gold

9,99

7340-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Powerful

9,99

7341-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Iconic

9,99

7342-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Freaky

9,99

7343-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Visionary

9,99

7344-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Awesome

9,99

7345-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Fearless

9,99

7346-10

Lakier hybrydowy 10 ml UV Gel Polish - Be Authentic

9,99

7347-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be YOU

9,99

7480

Lakier Hybrydowy NeoNail Expert 15 ml - Aloha Mood

9,99

7481-O

Lakier hybrydowy NEONAIL Expert 15 ml - Autumn Sun - Outlet

9,99

7541-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Gentle Breeze

9,99

7542-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Serenity Touch

9,99

7543-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Soul Harmony

9,99

7544-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - First Rays

9,99

7545-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Energy Burst

9,99

7548-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Essential Time

9,99

7748-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Perfect Proposal

9,99

7752-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Wedding Chic

9,99

7770-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - City Lover

9,99

7772-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cosmopolitan Girl

9,99

7775-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Bon Voyage

9,99

7776-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Sunny Flow

9,99

7777-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Mrs Adventure

9,99

7811-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Joyful

9,99

7813-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Optimistic

9,99

7814-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Cheerful

9,99

7833-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Energizing

9,99

7834-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Fantastic

9,99

7835-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Passionate

9,99

7836-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Honest

9,99

7837-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Innocent

9,99

7902-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Peaceful

9,99

7904-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Graceful

9,99

7905-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Euphoric

9,99

7973-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Stay Joyful

9,99

7976-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Choose Euphoria

9,99

7977-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - No Pressure

9,99

7978-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Pleasure First

9,99

7979-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Do Kindness

9,99

7980-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Get Social

9,99

7982-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Keep Going

9,99

8051-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Positive

9,99

8053-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Faithful

9,99

8054-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Catchy

9,99

8062-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Sweet

9,99

8064-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Cool

9,99

8065-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Friendly

9,99

8066-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Frisky

9,99

8067-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Nostalgic

9,99

8069-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Mysterious

9,99

8070-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Trustful

9,99

8071-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Magical

9,99

8072-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Clever

9,99

8075-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Trendy

9,99

8076-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Glamorous

9,99

8077-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Mildly

9,99

8125-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Juicy

9,99

8126-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Adorable

9,99

8127-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Fluffy

9,99

8128-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Vernal

9,99

8129-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Flowered

9,99

8133-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Airy

9,99

8134-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Fresh

9,99

8140-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN -Chillin

9,99

8141-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Goodie

9,99

8142-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Romance

9,99

8143-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Dreamy

9,99

8144-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Sunny

9,99

8145-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Smiley

9,99

8148-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Relaxed

9,99

8151-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Delighted

9,99

8156-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Determined

9,99

8160-7

3w1 Lakier Hybrydowy SIMPLE 7,2 g - WARM

9,99

8163-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - PLEASURE

9,99

8164-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Feminine

9,99

8167-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Fabulous

9,99

8169-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - SENSITIVITY

9,99

8187-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Be Helpful

9,99

8194-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - No Tears

9,99

8195-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Born Proud

9,99

8236-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Fancy

9,99

8237-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Brilliant

9,99

8306-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Dont Forget To Party

9,99

8307-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Not A Last Dance

9,99

8308-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Yes Mr DJ

9,99

8309-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Ready To Groove

9,99

8310-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Time To Show

9,99

8347-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Glow The Day

9,99

8351-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Time to Romance

9,99

8354-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Magic Garden

9,99

8429-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Beautiful

9,99

8432-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Vegas Marriage

9,99

8433-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Dazzling Diamond

9,99

8435-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Kiss The Miss

9,99

8438-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Bride’s Gang

9,99

8504-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Top Glow Polaris

9,99

8505-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Top Glow Celebrate

9,99

8508-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Vanille

9,99

8509-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Rosy

9,99

8521-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Waves Lover

9,99

8523-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Salty Kisses

9,99

8524-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Selfie Queen

9,99

8526-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Beach Blaze

9,99

8527-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Afternoon Cocktails

9,99

8528-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Purple Look

9,99

8529-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Perfect Pleasure

9,99

8530-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Spritz Mood

9,99

8562-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Star

9,99

8563-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Glaze

9,99

8564-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Flame

9,99

8566-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Sky

9,99

8567-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Flash

9,99

8716-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Blue

9,99

8717-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Lilac

9,99

8718-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Rose

9,99

8719-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Apricot

9,99

8720-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Green

9,99

8773-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Positive Flow

9,99

8774-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Thrilling Night

9,99

8775-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Unstoppable Mind

9,99

8880-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Hips of Rio

9,99

8881-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Sparkling New York

9,99

8882-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - LA Mood

9,99

8883-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glowing Santa Cruz

9,99

8884-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Illuminating  Sydney

9,99

8885-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Nice Street Party

9,99

8886-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Venezian Mask

9,99

8887-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crazy Vegas

9,99

8888-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Dancing Mexico

9,99

8889-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Miss Buenos

9,99

8890-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Ice Star

9,99

8891-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Snowflake Fairy

9,99

8892-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Icicle Tale

9,99

8893-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Frosty Princess

9,99

8894-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crackling Snow

9,99

8895-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Frosted Kiss

9,99

8896-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Snowy Night

9,99

8898-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Ice Queen

9,99

8899-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Magical Halo

9,99

8957-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - ENERGY

9,99

8958-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - MYSTERY

9,99

8960-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - CREATIVITY

9,99

8961-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - HAPPINESS

9,99

9067-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Top Glow Gold Sand

9,99

9068-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Top Crush Matte Sand

9,99

9073-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Lioness Roar

9,99

9074-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cheeky Cheetah

9,99

9075-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Mighty Sandstone

9,99

9076-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Safari Clay

9,99

9077-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Savanna Grass

9,99

9078-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Mango Butter

9,99

9148

Lakier hybrydowy Neonail Expert 15 ml - Friday Heels

9,99

9218-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - HARMONY

9,99

9231-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Spicy Moments

9,99

9236-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Maxi Confetti

9,99

9237-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Rose Confetti

9,99

9238-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Silver Confetti

9,99

9239-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crazy Confetti

9,99

9245-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – Natural Matte Base

9,99

9268-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - OCEAN BABY

9,99

9270-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - TROPICAL STATE OF MIND

9,99

9271-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - CRAZY DARLING

9,99

9272-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - JUST MAKE FUN

9,99

9273-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - OOH, I LOVE IT

9,99

9275-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - SELF LOVE CLUB

9,99

9276-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - RAY OF SUNSHINE

9,99

9349-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - SURFS UP

9,99

9350-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - WAY TO BE FREE

9,99

9358-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Wedding Emcee

9,99

9359-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glam Squad Leader

9,99

9379-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - 51% Bio-sourced Base

9,99

9382-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - One Step Closer

9,99

9383-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - My True Self

9,99

9384-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Free Your Passion

9,99

9385-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Future Is You

9,99

9386-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Reach Your Top

9,99

9387-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be My Companion

9,99

9388-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Meet Me Halfway

9,99

9391-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Miss Power

9,99

9392-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - She Rules

9,99

9451-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Intelligent

9,99

9453-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Important

9,99

9459-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Inspiring

9,99

9460-7

Lakier hybrydowy 7,2 g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Fascinating

9,99

9484-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Truffle Nude

9,99

9487-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base White Sparkle

9,99

9488-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Nude Sparkle

9,99

9489-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Pink Sparkle

9,99

9534-O

Lakier hybrydowy Neonail Expert 15 ml - Modeling Base Calcium Pink Quartz - OUTLET

9,99

9598-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Red Shine

9,99

9599-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Burgund Shine

9,99

9600-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Black Shine

9,99

9601-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Silver Shine

9,99

9706-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glow Temptation

9,99

9708-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Sparkly Secret

9,99

9850-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Lady

9,99

9851-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Sexy

9,99

9852-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Raspberry

9,99

9853-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Full Color Base – Perfect

9,99

9857-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Better Than Yours

9,99

9858-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Dream A Little Dream

9,99

9859-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Creative Spark

9,99

9860-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Best Option

9,99

9861-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Pinky Blink

9,99

9862-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Marshmallow Vibes

9,99

9863-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Fabulous Moment

9,99

9864-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blush Flush

9,99

9865-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Smile&Shine

9,99

9867-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crazy Idea

9,99

9879-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Top Frosted Powder Nail Art

9,99

9883-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glitter Effect Base Peach Twinkle

9,99

9904-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Top Glow Lime Aurora Flakes

9,99

9913-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – Party Game

9,99

9914-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – Cocktail Glitter

9,99

9919-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml – Satin Turquoise

9,99

9926-7

Lakier hybrydowy Charca de rana 7,2 ml

9,99

9928-7

Lakier hybrydowy Bombona de butano 7,2 ml

9,99

9929-7

Lakier hybrydowy Chicle masticado 7,2 ml

9,99

9945-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Time to rise up

9,99

9947-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Body rules

9,99

9949-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Create your own sunshine

9,99

9950-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - I’m unstoppable

9,99

9951-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - No bra club

9,99

9953-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Date yourself

9,99

9955-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Get attention

9,99

9980-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Creative

9,99

10002-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Dream&Shine

9,99

10006-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Create&Shine

9,99

10008-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - Inspire&Shine

9,99

10171-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Shimmering Queen

9,99

10172-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glam-Tale

9,99

10173-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Unstoppable Selflove

9,99

10174-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blissful Pleasure

9,99

10175-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Catch A Glimpse

9,99

10176-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Inspire Everyday

9,99

10177-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Shiny Wish

9,99

10178-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Key To Happiness

9,99

10384-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - GRATEFUL

9,99

10385-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - SOPHISTICATED

9,99

10387-7

Lakier hybrydowy 7,2g - SIMPLE ONE STEP COLOR PROTEIN - DESIRABLE

9,99

8596

Żel do zdobień 4 ml - Stone

6,99

8597

Żel do zdobień 4 ml - Nude

6,99

9792

Żel do zdobień 4 ml - Yellow

6,99

9793

Żel do zdobień 4 ml - Orange

6,99

 

reg

Regulamin promocji Skompletuj swój zestaw z naklejkami wodnymi

w sklepie  internetowym www.neonail.pl oraz w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Skompletuj swój zestaw z naklejkami wodnymi” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 09.07.2024 roku od godz. 09:00 do 01.08.2024 roku do godz. 08:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)        sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

b)       stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)        stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)       wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokona zakupu w ramach jednej transakcji jednego lakieru hybrydowego z kolekcji „Born to Win” oraz jednej dowolnej naklejki wodnej, marki NEOANIL oraz  dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranej naklejki wodnej, poprzez obniżenie jej ceny w ramach zakupionego zestawu produktów, do ceny 5 zł.

5. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, w tym lakiery hybrydowe z kolekcji BORN TO WIN oraz naklejki wodne (nr. Katalogowy 10296 oraz 10297) dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Organizator utworzył następujący zestaw promocyjny:

a)        Zestaw ,,Skompletuj swój zestaw z naklejkami wodnymi” – cena zakupu 43,99 zł, w skład którego wchodzi: wybrany lakier hybrydowy z kolekcji BORN TO WIN oraz wybrane naklejki wodne marki NEOANIL spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu naklejki wodnej w zestawie w promocyjnej cenie za 5 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty objęte Promocją, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup naklejki wodnej zakupionej w zestawie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie pomniejszona o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu naklejki wodnej w zestawie w promocyjnej cenie za 5 zł za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup naklejek wodnych, zakupionych w zestawie promocyjnym zostanie pomniejszona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

9.     Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4 – 8 Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Zestaw kosmetyków Intense Serum z kosmetyczką”  - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw kosmetyków Intense Serum z kosmetyczką” (zwanej dalej: Promocją) COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.  
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji 

 1. Czas trwania Promocji: od 08.07.2024 godz. 11:30 do 01.09.2024 godz.8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,  

b)     stacjonarne       własne punkty sprzedaży           NEONAIL             –             lista               punktów             sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklepneonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

 1. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden zestaw produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 7 Regulaminu, otrzyma możliwość zakupu w ramach wybranego zestawu kosmetyczkę marki NEO MAKE UP, w promocyjnej cenie za 1 zł.
 4. Promocją objęte są bazy Intense Serum, masełka do ust i policzków Intense Serum, korektory pod oczy Intense Serum, podkłady Intense Serum, maskary do rzęs Intense Serum, Olejki do ust Love MY Lip Oil, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży. 
 5. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Zestaw baza Intense Serum + masełko do ust i policzków + Kosmetyczka – cena zakupu 95,98 zł (nr katalogowy: NM0716), w skład którego wchodzą: dowolna baza z linii Intense Serum, dowolne masełko do ust i policzków Intense Serum oraz kosmetyczka (nr katalogowy NM0436) marki NEO MAKE UP spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pllub sklepach stacjonarnych;

b)     Zestaw korektor pod oczy Intense Serum + podkład Intense Serum Pure Perfector + Kosmetyczka – cena zakupu 120,98 zł (nr katalogowy: NM0717), w skład którego wchodzą: dowolny korektor pod oczy z linii Intense Serum, dowolny podkład Intense Serum oraz kosmetyczka (nr katalogowy NM0436) marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pllub sklepach stacjonarnych

c)      Zestaw maskara do rzęs Intense Serum + Olejek do ust Love MY Lip Oil + Kosmetyczka – cena zakupu 85,98 zł (nr katalogowy: NM0718), w skład którego wchodzą: dowolna maskara do rzęs z linii Intense Serum, dowolny olejek do ust Love My Lip Oil oraz kosmetyczka (nr katalogowy NM0436) marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pllub sklepach stacjonarnych.

 1. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu kosmetyczki marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie dwóch wybranych kosmetyk do makijażu twarzy z linii Intense Serum oraz kosmetyczki NEO MAKE UP do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego zestawu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji.
 2. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu w kosmetyczki marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego podkładu i drugiego kosmetyku do makijażu twarzy z linii Intense Serum marki NEO MAKEUP oraz kosmetyczki NEO MAKE UP, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup kosmetyczki zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie

10.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu. 

11.Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od 08.07..2024r.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresemhttps://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 3. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.plprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.  
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.ploraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Regulamin promocji „Voucher projekt plaża oraz kino letnie” w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej NEONAIL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Voucher projekt plaża oraz kino letnie” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł.,, będący właścicielem marki NEONAIL oraz NEO MAKE UP, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych biorących udział w szkoleniach, zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Voucherów: w trakcie specjalnych wydarzeń organizowanych zgodnie z poniższymi informacjami:

a)        Projekt plaża w miejscowości Świnoujście – w okresie od dnia 05.07.2024 do dnia 07.07.2024;

b)       Projekt plaża w miejscowości Międzyzdroje – w okresie od dnia 12.07.2024 do dnia 14.07.2024;

c)        Projekt plaża w miejscowości Dziwnów – w okresie od dnia 19.07.2024 do dnia 21.07.2024;

d)       Projekt plaża w miejscowości Dźwirzyno – w okresie od dnia 26.07.2024 do dnia 28.07.2024;

e)        Projekt plaża w miejscowości Olsztyn – w okresie od dnia 02.08.2024 do dnia 04.08.2024;

f)          Projekt plaża w miejscowości Gdańska – w okresie od dnia 09.08.2024 do dnia 11.08.2024;

g)        Projekt plaża w miejscowości Krynica Morska – w okresie od dnia 16.08.2024 do dnia 18.08.2024;

h)        Projekt kino letnie w miejscowości Zakopane – w dniach: 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 23.08.2024 oraz 30.08.2024

i)          Projekt kino letnie w miejscowości Sopot – w dniach: 05.07.2024, 12.07.2024, 19.07.2024, 26.07.2024, 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 23.08.2024 oraz 30.08.2024

j)          Projekt kino letnie w miejscowości Giżycko – w dniach: 02.07.2024, 09.07.2024, 16.07.2024, 23.07.2024, 30.07.2024 , 06.08.2024, 13.08.2024, 20.08.2024 oraz 27.08.2024

lub wyczerpania Voucherów w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Vouchery będą wydawane przez pracowników Organizatora podczas wydarzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

3. Vouchery będą wydawane uczestnikom wydarzenia zainteresowanym uczestnictwem w Promocji.

4. W ramach Promocji, każdy Klient który dokona  zakupu dowolnych produktów Organizatora spośród objętych Promocją o minimalnej wartości wskazanej na Voucherze, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów w wysokości 20 zł lub 50 zł, zgodnie z poniższymi informacjami:

a)        Voucher o wartości 20 zł przy zakupach za min. 59 zł produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP z kodem WAKACJE20;

b)       Voucher o wartości 50 zł przy zakupach za min. 149 zł produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP z kodem WAKACJE50.

5. Miejsca, w których można wykorzystać Voucher:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

6. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL i NEO MAKE UP, oferowane przez Organizatora i dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, z wyłączeniem: kart podarunkowych oraz produktów z kategorii Outlet.

7. Rabat będzie obowiązywał tylko na zakup produktów objętych Promocją, z zastrzeżeniem iż rabat będzie się naliczał wyłącznie od wartości dokonanych zakupów wskazanej w  § 2 ust. 4 Regulaminu.

8. Klient będzie mógł wykorzystać otrzymany Voucher w terminie od dnia otrzymania Vouchera do dnia 30 września 2024 roku. Po upływie wskazanego terminu, Vouchery nie będą uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

9. Aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją oraz dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl, o wartości wskazanej w § 2 ust. 4 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie, w terminie ważności Vouchera, o którym mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu, wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” kod rabatowy znajdujący się na Voucherze, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 8 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat

10.  Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 5 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie ważności Vouchera wskazanym w § 2 ust. 8 Regulaminu dokonać zakupu dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za minimalną kwotę wskazaną w § 2 ust. 4 Regulaminu. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie okazać Voucher, o którym mowa w § 2 ust. 2 – 3 Regulaminu oraz oddać Voucher obsłudze wybranego punktu sprzedaży, podczas finalizowania transakcji. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat, w zakresie w jakim zostanie zawarta umowa zakupu.

11. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Voucher. Już wykorzystany Voucher nie może zostać użyty ponownie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zgubienia, utraty lub zniszczenia wydanego zgodnie z niniejszym Regulaminem Vouchera.

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji Rabat do 30% na lakiery hybrydowe SIMPLE 3w1 oraz naklejki hybrydowe GEL STICKERS EASY ON

w sklepie  internetowym www.neonail.pl oraz w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 30% na lakiery hybrydowe SIMPLE 3w1 oraz naklejki hybrydowe GEL STICKERS EASY ON” (zwanej dalej: Promocją) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 08.07.2024 roku od godz. 09:00 do 19.07.2024 roku do godz. 08:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)        sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

b)       stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)        stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)       wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

 3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.4. 

4.W ramach Promocji, Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupi co najmniej jeden, dowolny Produkt promocyjny, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska możliwość zakupu wybranych produktów z rabatem w wysokości do 30% - wysokość przyznanego rabatu uzależniona jest od rodzaju zakupionego produktu. Szczegółowe informacje o wysokości rabatu przysługującego na zakup poszczególnych produktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją wraz z informacją o wysokości przysługującego rabatu wskazana została w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty promocyjne).

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów tj.  lakieru z kolekcji SIMPLE 3w1 bądź naklejek hybrydowych GEL STICKERS EASY ON z rabatem w wysokości do 30% za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodać do koszyka zakupowego, co najmniej jeden dowolny produkt objęty Promocją oraz dostępny w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

7.     W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów tj.  lakieru z kolekcji SIMPLE 3w1 bądź naklejek hybrydowych GEL STICKERS EASY ON z rabatem w wysokości do 30% za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnej ilości produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży,  w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranych produktów zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

8.     Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4 – 7 Regulaminu.

9.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Rabat do 30% na lakiery hybrydowe SIMPLE 3w1 oraz naklejki hybrydowe GEL STICKERS EASY ON” – wykaz kategorii produktów objętych Promocją.

Informacja o wysokości przysługującego rabatu każdorazowo udostępniona będzie bezpośrednio przy wybranym produkcie.

Załącznik 1

NAZWA

RABAT

Lakiery hybrydowe SIMPLE 3w1

30%

Naklejki hybrydowe GEL STICKERS EASY ON

25% od ceny z ostatnich 30 dni;

40% od ceny pierwotnej

 

 

Regulamin promocji „129 zł + 2 lakiery”- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz „89 zł + lakier” w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „129 zł + 2 lakiery” i „89 zł + lakier” jest ) jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl(dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 08.07.2024 r. godz. 9:00 do 22.07.2024 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty NEONAIL, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – za kwotę 129 zł uzyska prawo do zakupu 2 lakierów hybrydowych marki NEONAIL za 1 zł za jedną sztukę;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu – za kwotę 129 zł lub 89 zł, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów (w przypadku nabycia produktów za kwotę minimum 129 zł) lub 1 lakieru (w przypadku nabycia produktów za kwotę minimum 89 zł).

5.    Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, frezów, kuferków, kart podarunkowych, produktów z kategorii Outlet.

6.    Produkty za 1 zł / szt. w ramach Promocji dostępne w załączniku 1.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, zakupu dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 129 zł, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, zakupu dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 129 zł lub 89 zł. Rabat na zakup odpowiednio 2 lub 1 lakieru do paznokci spośród objętych Promocją (w zależności od wartości zakupionych produktów – zgodnie z wytycznymi  wskazanymi w § 2 ust. 4 lit. b Regulaminu), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja ma ograniczenie zakupowe, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji jeden raz, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1.      Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 19.07.2024 roku.

2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.

3. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

5. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Indeks

Opis towaru

8522-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Summer Couple

8897-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crushed Crystals

8436-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Wedding Lily

9357-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - New Bride

3220-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Neon pink

9076-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Safari Clay

9077-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Savanna Grass

3754-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Summer Mint

5318-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Warming Memories

8347-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Glow The Day

9382-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - One Step Closer

9075-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Mighty Sandstone

9073-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Lioness Roar

2687-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Cashmere Rose

9860-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Best Option

9358-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Wedding Emcee

3650-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mousy Day

7346-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Authentic

7748-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Perfect Proposal

8434-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Tears Of Happiness

8438-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Bride’s Gang

4661-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Desert Rose

8195-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Born Proud

8562-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Star

8186-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Brave Everyday

8530-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Spritz Mood

9706-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glow Temptation

8435-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Kiss The Miss

7548-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Essential Time

7344-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be Awesome

8894-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crackling Snow

7979-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Do Kindness

6121-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sweet Coquette

4824-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Paradise Drink

8892-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Icicle Tale

4676-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Silky Nude

7977-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - No Pressure

9359-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glam Squad Leader

8354-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Magic Garden

3778-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Lush Green

8187-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Be Helpful

8565-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml - Satin Blush

5372-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Shining Diamonds

9364-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - STILL ON THE BEACH

6177-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Wild Heart

3751-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Rosy Memory

6054-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Innocent Beauty

9274-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - ME & YOU JUST US TWO

6055-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Modern Princess

8772-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Inspiring Moment

5371-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sparkling Kiss

4628-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Paradise Flower

9072-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Meet Me At The River

6051-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Independent Women

3192-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Natural Beauty

5319-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mulled Wine

4659-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - White Collar

5403-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blaze Peony

3645-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Juicy Raspberry

6953-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Hot Crush

8358-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Gorgeous Inside Out

3210-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Fine French

5532-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Creamy Mousse

6123-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Passion Flame

3780-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Lady Green

6057-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sweet Milady

8767-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Charming Story

6120-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - First Date

8520-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Blue Surfing

4827-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Blue Tide

5055-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - French White

4803-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Copacabana

4823-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Bayahibe Bikini

4819-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Barbados Party

4811-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Plumeria Scent

6056-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Madame de Mode

3216-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Pink Panther

4801-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Acapulco

9228-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – First Hug

7549-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Morning Whisper

7773-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Hit Dreamer

6672-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - My Moment

6674-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Carmine Red

7540-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Delightful Feeling

7547-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Flirty Blink

7981-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Think Happy

8363-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Perfect Red

6793-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Sweet Paradise

8766-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mysterious Tale

6053-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Classy Queen

8525-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Rise & Shine

9071-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Wild Sky

3205-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Light Peach

6790-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Funky Soul

9712-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Lunar Queen

9711-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Secret Spot

7107-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Moonlight Flower

6372-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Bottle Green

7974-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - UV Gel Polish - Spread Love

8769-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Soo Cosy

8352-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Show Your Spark

9383-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - My True Self

8774-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Thrilling Night

9385-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Future Is You

9392-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - She Rules

9391-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Miss Power

9387-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Be My Companion

9384-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Free Your Passion

9078-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Mango Butter

9074-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cheeky Cheetah

9388-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Meet Me Halfway

7042-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Radioactive

10577-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Kiss Me Slowly

10575-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Red I Like

9270-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - TROPICAL STATE OF MIND

9268-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - OCEAN BABY

9276-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - RAY OF SUNSHINE

8882-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - LA Mood

9350-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - WAY TO BE FREE

9273-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - OOH, I LOVE IT

7044-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Oh so natural

6951-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Summer Hero

9927-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Palomitas con mantequilla

9930-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Tobogán de piscina

9926-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Charca de rana

9928-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Bombona de butano

9864-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blush Flush

9858-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Dream A Little Dream

9237-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Rose Confetti

7775-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Bon Voyage

9945-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Time to rise up

9947-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Body rules

9953-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Date yourself

9951-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - No bra club

9949-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Create your own sunshine

9955-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Get attention

9857-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Better Than Yours

9859-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Creative Spark

9919-7

Lakier hybrydowy Cat Eye 7,2 ml – Satin Turquoise

6124-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Mood for Love

10172-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glam-Tale

10178-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Key To Happiness

10171-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Shimmering Queen

10175-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Catch A Glimpse

10174-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blissful Pleasure

10177-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Shiny Wish

10176-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Inspire Everyday

8888-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Dancing Mexico

8773-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Positive Flow

6314-7

Lakier hybrydowy 7,2ml - Sparkling flower

8883-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Glowing Santa Cruz

6316-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Ocean Drops

6313-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Sandy Glow

8880-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Hips of Rio

9861-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Pinky Blink

9865-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Smile&Shine

9863-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Fabulous Moment

9914-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – Cocktail Glitter

9236-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Maxi Confetti

8884-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Illuminating  Sydney

9913-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml – Party Game

9239-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crazy Confetti

9867-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Crazy Idea

8893-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Frosty Princess

8890-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Ice Star

8895-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Frosted Kiss

8351-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Time to Romance

7543-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Soul Harmony

2860-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Sensitive Princess

2859-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml French Róż - First Love

6671-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Trendy Twenty

7108-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Blissful Moment

8433-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml UV Gel Polish - Dazzling Diamond

7752-7

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Wedding Chic

8628-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Almost Magma