ZRÓB ZAKUPY ZA 199 ZŁ I ZGARNIJ 2 LAKIERY ZA 2 ZŁ!

ZAMAWIAM

ZGARNIJ DWA LAKIERY ZA 2 ZŁ!

ZAMAWIAM

Regulamin promocji

baner

Regulamin promocji „119 zł + 2 lakiery”- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz „79 zł + lakier” w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „119 zł + 2 lakiery” i „79 zł + lakier” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 28.11.2023 r. godz. 10:15 do 06.12.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu :objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3.Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty NEONAIL, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – za kwotę 119 zł uzyska prawo do zakupu 2 lakierów hybrydowych marki NEONAIL za 1 zł za jedną sztukę;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b-c) Regulaminu – za kwotę 119 zł lub 79 zł, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów (w przypadku nabycia produktów za kwotę minimum 119 zł) lub 1 lakieru (w przypadku nabycia produktów za kwotę minimum 79 zł).

5.    Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, akcesoriów do urządzeń, frezów, kuferków, kart podarunkowych, produktów z kategorii Outlet.

6.    Produkty za 1 zł / szt. w ramach Promocji, Klient wybiera spośród wszystkich lakierów hybrydowych marki NEONAIL z wyłączeniem: baz, topów, lakierów 3w1 SIMPLE oraz lakierów hybrydowych z kategorii OUTLET.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, zakupu dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 119 zł, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać w ramach jednej transakcji, zakupu dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 119 zł lub 79 zł. Rabat na zakup odpowiednio 2 lub 1 lakieru do paznokci spośród objętych Promocją (w zależności od wartości zakupionych produktów – zgodnie z wytycznymi  wskazanymi w § 2 ust. 4 lit. b Regulaminu), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja ma ograniczenie zakupowe, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji jeden raz, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Zestawy do -20%

Regulamin promocji „Rabat 20% na wybrane zestawy” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% na wybrane zestawy” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl  w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 20.11.2023 godz. 9:00 do 28.11.2023 godz. 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale, Loki, Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego produktu marki NEONAIL spośród objętych Promocją oraz  dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranego produktu w wysokości 20%.

5. Promocją objęte są:

- Kalendarz Adwentowy – 12 okienek, nr katalogowy 9958

- Zestaw świąteczny NAIL ART. STAMPING SET, nr katalogowy: 10205 

marki NEONAIL oferowane przez Organizatora w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów marki NEONAIL z rabatem 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden produkt objęty Promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie go do koszyka. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówiony produkt złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów marki NEONAIL z rabatem 20%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednego produktu objętego Promocją, pod warunkiem dostępności w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat za zakup wybranego produktu objętego Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Produkty objęte Promocją, wskazane w § 2 ust. 4 Regulaminu, nie mogą zostać zakupione przez Klienta, w ramach Promocji z wykorzystaniem rabatu przyznanego w ramach innej akcji promocyjnej Organizatora.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.

10.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

BLACK WEEKS DO -85%

Regulamin promocji „Rabat do 85% na wybrane produkty” w sklepie  internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 85% na wybrane produkty” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz NEO MakeUp, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 13.11.2023 roku od godz. 09:00 do 28.11.2023 roku do godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy https://www.neonail.pl/.

 

3. W ramach Promocji, Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupi co najmniej jeden, dowolny Produkt promocyjny, spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska możliwość zakupu wybranego produktu z rabatem w wysokości do 85%, którego wysokości uzależniona będzie od zakupionego produktu. Informacja o wysokości przysługującego rabatu każdorazowo udostępniona będzie bezpośrednio przy wybranym produkcie.

4. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, NEONAIL Expert oraz NEO MAKE UP (dalej jako: Produkty promocyjne). Informacja o wysokości rabatu dla wybranych produktów objętych Promocją udostępniona jest bezpośrednio przy produkcie.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem do 85%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolny Produkt promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

6.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 kosmetyczka za 1zł

Regulamin promocji „KOSMETYCZKA NEO MAKE UP ZA 1 ZŁ” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

Organizator promocji „KOSMETYCZKA NEO MAKE UP ZA 1 ZŁ” informuje, że dnia 28.11.br treść regulaminu uległa zmianie.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „KOSMETYCZKA NEO MAKE UP ZA 1 ZŁ” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MakeUp oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 13.11.2023 godz. 9:30 do 01.12.2023 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi co najmniej dwa dowolne kosmetyki spośród produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia Kosmetyczki NEO MAKE UP (numer katalogowy: NM0436)  w promocyjnej cenie za 1 zł.

6.    Promocją objęte są wszystkie produkty do makijażu marki NEO MAKE UP z kolekcji Intense Serum, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kosmetyczki (numer katalogowy NM0436) w promocyjnej cenie 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej dwa dowolne produkty objęte Promocją, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu oraz Kosmetyczkę NEO MAKE UP (numer katalogowy NM0436), w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Kosmetyczki, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup kosmetyczki, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 1 zł.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kosmetyczki NEO MAKE UP (numer katalogowy NM0436)  w promocyjnej cenie 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej dwóch produktów spośród objętych Promocją oraz kosmetyczki, dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup kosmetyczki, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3+2

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz 2+1 na wybrane lakiery w sklepach stacjonarnych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 na wybrane lakiery hybrydowe…” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 02.11.2023 r. godz. 9:20 do 13.11.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe i klasyczne marki NEONAIL oraz NEONAIL Expert, w tym kolorowe lakiery hybrydowe, bazy, topy, lakiery SIMPLE, klasyczne lakiery wegańskie Plant Based Wonder, z wyłączeniem: lakierów z kolekcji Trust Your Glame oraz produktów z kategorii Outlet.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden lakier do paznokci.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta lakierów, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „2+1 na żele i akryle” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „2+1 na żele i akryle” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 03.11.2023 r. godz. 9:00 do 10.11.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logo „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi, podczas jednej transakcji, zestaw składający się z 3 szt. dowolnych żeli lub akryli marki NEONAIL lub NEONAIL Expert, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu jednego, który będzie najtańszy spośród wybranych, w promocyjnej cenie za 1 zł.

5.    Promocją objęte są żele i akryle marki NEONAIL i NEONAIL Expert, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego żelu lub akrylu w promocyjnej cenie 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 3 szt. dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup jednego najtańszego spośród wybranych produktów, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego żelu lub akrylu w promocyjnej cenie 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych 3 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup jednego, najtańszego, spośród wybranych produktów zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

pomysły na prezent

Regulamin promocji „Pomysły na prezent - zestawy kosmetyków do manicure, pielęgnacji i makijażu”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Pomysły na prezent – zestawy kosmetyków do manicure, pielęgnacji i makijażu” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 02.11.2023 godz. 14:00 do 27.12.2024 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny zestaw składający się z dwóch lub więcej  produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia ich w promocyjnej cenie.

6. Promocją objęte są wybrane kosmetyki marki NEONAIL i NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      SANTAS BOX MANI– cena zakupu 49,99 zł (nr katalogowy: 10628), w skład którego wchodzą: Top Glow Gold Flakes i wybrana baza do paznokci z linii Modeling Base Calcium lub Cover Base Protein marki NEONAIL spośród objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     SANTAS BOX GLASSY– cena zakupu 39,99 zł (nr katalogowy: 10629), w skład którego wchodzą: Top hybrydowy Dry Top i Pyłek Glassy Pearl Effect  marki NEONAIL spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

c)      SANTAS BOX HAND CARE– cena zakupu 69,99 zł (nr katalogowy: 10634), w skład którego wchodzą: Wygładzający peeling do ciała, Nawilżający krem do rąk i Serum do rąk na noc  marki NEONAIL spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

d)     SANTAS BOX REPAIR– cena zakupu 29,99 zł (nr katalogowy: 10642), w skład którego wchodzą: Nawilżający krem do rąk witaminowy i Odżywka do paznokci marki NEONAIL spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

e)     SANTAS BOX VITAMIN– cena zakupu 29,99 zł (nr katalogowy: 10641), w skład którego wchodzą: Nawilżający krem do rąk witaminowy i Oliwka witaminowa marki NEONAIL spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

f)       SANTAS BOX OIL CARE– cena zakupu 39,99 zł (nr katalogowy: 10630), w skład którego wchodzą: Serum do paznokci 72h i Olejek do ust Mango spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

g)      SANTAS BOX LIP CARE – cena zakupu 69,99 zł (nr katalogowy: NM0580), w skład którego wchodzą: Peeling do ust, Maska do ust i wybrany Olejek do ust marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w promocji i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

h)     SANTAS BOX SHINE – cena zakupu 59,99 zł (nr katalogowy: NM0582), w skład którego wchodzą: Baza rozświetlająco-nawilżająca i Transparentny błyszczyk do ust marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

i)       SANTAS BOX MAKE UP – cena zakupu 69,99 zł (nr katalogowy: NM0584), w skład którego wchodzą: Tusz do rzęs Intense Serum Oil Mascara i wybrane Masełko do ust i policzków marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w promocji i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

j)       SANTAS BOX INTENSE SERUM – cena zakupu 99,99 zł (nr katalogowy: NM0581), w skład którego wchodzą: Puder sypki Intense Serum i Pielęgnujący krem-baza Intense Serum marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

k)      SANTAS BOX GLAM – cena zakupu 69,99 zł (nr katalogowy: NM0583), w skład którego wchodzą: Rozświetlacz do twarzy i ciała i Pędzel wielofunkcyjny nr 15 marki NEO MAKE UP spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

l)       SANTAS BOX FUTURO – cena zakupu 669,99 zł (nr katalogowy: 10637), w skład którego wchodzą: Frezarka Futuro z pochłaniaczem 2w1 i Zestaw frezów Medium marki NEONAIL spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych.

Szczegółowa lista produktów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego cienia w kremie z pędzlem do powiek do cieni w kremie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego cienia do powiek oraz pędzla do powiek do cieni, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup cienia w kremie i pędzla do powiek do cieni w kremie, które wchodzą w skład wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 9,99 zł.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego cienia w kremie i pędzla do powiek do cieni w kremie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego cienia w kremie i pędzla do powiek  do cienia w kremie marki NEO MAKEUP oraz dwóch lakierów do paznokci marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego  cienia w kremie i pędzla do powiek do cieni w kremie zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pomysły na prezent – zestawy kosmetyków do manicure, pielęgnacji, makijażu.

Marka

Indeks

Nazwa produktu

Konfiguracja

Cena promocyjna

Cena regularna (poza promocją)

           

 

10628

Zestaw SANTAS BOX MANI

tak - baza do wyboru

49,99 zł

76,98 zł

NN

8703-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Top Glow Gold Flakes

Top - stały element

 

 

8620-7

Baza hybrydowa Modeling Base Calcium Pink Quartz

Baza - do wyboru

8622-7

Baza hybrydowa Modeling Base Calcium Bubbly Pink

8623-7

Baza hybrydowa Modeling Base Calcium Luminous Pink

8716-7

Baza hybrydowa Cover Base Protein Pastel Blue

8718-7

Baza hybrydowa Cover Base Protein Pastel Pink

8717-7

Baza hybrydowa Cover Base Protein Pastel Lilac

8719-7

Baza hybrydowa Cover Base Protein Pastel Apricot

           

 

10629

Zestaw SANTAS BOX GLASSY

nie

39,99 zł

52,98 zł

NN

5300-7

Top hybrydowy Dry Top 7,2 ml

 

 

 

10025

Pyłek Glassy Pearl Effect

           

 

10634

Zestaw SANTAS BOX HAND CARE

nie

69,99 zł

94,97 zł

NEO CARE

8085

Wygładzający peeling do ciała

 

 

 

8087

Głęboko nawilżający krem do rąk

8086

Antyoksydacyjne serum do rąk na noc

           

 

10642

Zestaw SANTAS BOX REPAIR

nie

29,99 zł

38,98 zł

NEO CARE

8662

VITAMIN COCKTAIL  Nawilżający krem do rąk  50 ml

 

 

 

9765

Nail Repair Conditioner 7,2 ml

 

 

 

     

 

10641

Zestaw SANTAS BOX VITAMIN

nie

29,99 zł

34,98 zł

NEO CARE

8662

VITAMIN COCKTAIL  Nawilżający krem do rąk  50 ml

 

 

 

7788

Oliwka Witaminowa 6,5ml - Vitamin Cuticle Oil

           

 

10630

Zestaw SANTAS BOX OIL CARE

nie

39,99 zł

48,98 zł

NC+NMU

8018

Serum do paznokci 3,8 ml - 72H Nail Repair Serum

 

 

 

NM0439

Olejek do ust Love My Lip Mango

           

 

NM0580

Zestaw SANTAS BOX LIP CARE

tak - olejek do wyboru

69,99 zł

89,97 zł

NMU

NM0442

Peeling do ust

Peeling - stały element

 

 

NM0443

Maska do ust

Maska - stały element

NM0439

Olejek do ust 01 Love My Lip Mango

Olejek - do wyboru

NM0440

Olejek do ust 02 Love My Lip Rasberry

NM0441

Olejek do ust 03 Love My Lip Strawberry

NM0530

Olejek do ust 04 Love My Lip Watermelon

NM0531

Olejek do ust 05 Love My Lip Black Currant

NM0532

Olejek do ust 06 Love My Lip Cherry

           

 

NM0582

Zestaw SANTAS BOX SHINE

nie

59,99 zł

89,98 zł

NMU

NM0353

Baza rozświetlająco-nawilżająca

 

 

 

NM0375

Transparentny błyszczyk do ust Glossy Effect Lipgloss

           

 

NM0584

Zestaw SANTAS BOX MAKE UP

tak - masełko do wyboru

69,99 zł

89,98 zł

NMU

NM0464

Tusz do rzęs Intense Serum Oli Mascara

Tusz - stały element

 

 

NM0475

Masełko do ust i policzków 01 LIP&CHEEK BALM

Masełko - do wyboru

NM0515

Masełko do ust i policzków 02 LIP&CHEEK BALM

           

 

NM0581

Zestaw SANTAS BOX INTENSE SERUM

nie

99,99 zł

119,98 zł

NMU

NM0356

Puder sypki Intense Serum

 

 

 

NM0371

Pielęgnujący krem-baza Intense Serum Pure Perfector

           

 

NM0583

Zestaw SANTAS BOX GLAM

nie

69,99 zł

99,98 zł

NMU

NM0352

Rozświetlacz do twarzy i ciała

 

 

 

NM0431

15 Pędzel wielofunkcyjny

           

 

10637

Zestaw SANTAS BOX FUTURO

nie

669,99 zł

779,98 zł

NN

9694

Frezarka FUTURO z pochłaniaczem 2w1

 

 

 

8947

Zestaw frezów - MEDIUM

 

NMU: do -50% na makijaż twarzy

Regulamin promocji „Do -50% na makijaż twarzy”

- w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Do -50% na makijaż twarzy” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 02.11.2023 godz. 9:30 do 13.11.2023 godz. 8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny produkt marki NEO MAKE UP spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na jego zakup, w wysokości do 50%. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wybranego produktu.

6. Promocją objęte są wybrane kosmetyki do makijażu twarzy marki NEO MAKE UP oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży (dalej jako: Produkt promocyjny). Szczegółowy wykaz produktów objętych Promocją wraz z ceną promocyjną znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolnie wybrany Produkt promocyjny, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych Produktów promocyjnych do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup Produktu promocyjnego, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup Produktu promocyjnego, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Produktu promocyjnego z rabatem, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednego Produktu promocyjnego spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup Produktu promocyjnego, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Do -50% makijaż twarzy”

Indeks

Produkt

Cena 30 dni przed rabatem

Cena promocyjna

NM0353

Baza nawilżająco - rozświetlająca

54,99

29,99

NM0420

Baza matująco - wygładzająca

65,99

29,99

NM0430

Baza HD Blur

69,99

29,99

NM0009

Podkład matujący 01

69,99

29,99

NM0010

Podkład matujący 02

69,99

29,99

NM0011

Podkład matujący 03

69,99

29,99

NM0012

Podkład matujący 04

69,99

29,99

NM0181

Podkład matujący 00

69,99

29,99

NM0182

Podkład matujący 3.5

69,99

29,99

NM0013

Podkład nawilżający 01

69,99

29,99

NM0014

Podkład nawilżający 02

69,99

29,99

NM0015

Podkład nawilżający 03

69,99

29,99

NM0016

Podkład nawilżający 04

69,99

29,99

NM0183

Podkład nawilżający 00

69,99

29,99

NM0184

Podkład nawilżający 3.5

69,99

29,99

NM0017

Puder prasowany 01

59,99

29,99

NM0018

Puder prasowany 02

59,99

29,99

NM0019

Puder prasowany 03

59,99

29,99

NM0020

Puder prasowany 04

59,99

29,99

NM0021

Puder prasowany transparenty 00

59,99

29,99

NM0022

Puder sypki transparentny

65,99

29,99

NM0024

Puder sypki rozświetlający

65,99

29,99

NM0406

Puder brązująco-rozświetlający 01 Hot Chocolate

69,99

29,99

NM0407

Puder brązująco-rozświetlający 02 Ice Milkshake

69,99

29,99

NM0172

Paleta rozświetlaczy - Shine is mine

74,99

29,99

NM0446

Paleta róży Get Your Blush Palette

69,99

29,99

NM0352

Rozświetlacz do ciała i twarzy

49,99

24,99

NM0007

01 Korektor pod oczy

39,99

9,99

NM0008

02 Korektor pod oczy

39,99

9,99

 

 

Cień w kremie za 9,99 zł

Regulamin promocji „Zestaw Trust Your Glam” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw Trust Your Glam” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl zwanym dalej jako: Organizator.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 24.10.2023 godz. 9:30 do 02.01.2024 godz.8:30 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL z ofertą NEO MAKE UP – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży.

3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d). z wyłączeniem punktów działających pod logo Fale Loki Koki. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolny zestaw składający się z dwóch dowolnych lakierów do paznokci marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia Cienia w kremie oraz Pędzelka do powiek w promocyjnej cenie za 9,99 zł.

6.    Promocją objęte są lakiery hybrydowe do paznokci marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam we wszystkich dostępnych kolorach oraz cienie w kremie Pro Cream Glitter Sparkly we wszystkich dostępnych kolorach i pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

7. W ramach Promocji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, tworzy następujące zestawy produktów:

a)      Skompletuj zestaw cienie + pędzel + lakiery KARNAWAŁ 1 – cena zakupu 83,97 zł (nr katalogowy: 10612), w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly White, pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

b)     Skompletuj zestaw karnawałowy White – cena zakupu zł 83,97 zł (nr katalogowy: 10613), w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly Rose, pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

c)      Skompletuj zestaw karnawałowy Gold – cena zakupu 83,97 zł (nr katalogowy: 10614), w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly Gold, pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

d)     Skompletuj zestaw karnawałowy Cherry – cena zakupu 83,97 zł (nr katalogowy: 10615) w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly Cherry, pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

e)     Skompletuj zestaw karnawałowy Cinnamon – cena zakupu 83,97 zł (nr katalogowy: 10616) w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly Cinnamon, pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

f)       Skompletuj zestaw karnawałowy Brown – cena zakupu 83,97 zł (nr katalogowy: 10617), w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly Brown, pędzel do powiek do cieni w kremie nr 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

g)      Skompletuj zestaw karnawałowy Apricot – cena zakupu 83,97 zł (nr katalogowy: 10618) w skład którego wchodzą: cień do powiek Pro Cream Glitter Sparkly Apricot, pędzel do powiek do cieni w kremie 13 oraz dwa dowolnie wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl lub sklepach stacjonarnych;

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego cienia w kremie z pędzlem do powiek do cieni w kremie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny zestaw promocyjny, spośród wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranego zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego cienia do powiek oraz pędzla do powiek do cieni, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup cienia w kremie i pędzla do powiek do cieni w kremie, które wchodzą w skład wybranego zestawu, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji do ceny 9,99 zł.

9. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego cienia w kremie i pędzla do powiek do cieni w kremie marki NEO MAKE UP w promocyjnej cenie 9,99 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia podczas jednej transakcji dowolnego cienia w kremie i pędzla do powiek  do cienia w kremie marki NEO MAKEUP oraz dwóch lakierów do paznokci marki NEONAIL z kolekcji Trust Your Glam, spośród objętych Promocją, wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, w terminie obowiązywania Promocji. Cena za zakup wybranego  cienia w kremie i pędzla do powiek do cieni w kremie zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 9. Regulaminu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

-25% z kodem Halloween

Regulamin promocji „-25% na zakupy NN i NMU za min. 79 zł””

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-25% na zakupy NN i NMU za min. 79 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji:

a)      w miejscach wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) – Promocja obowiązuje od dnia 23.10.2023 roku godz. 9:00 do dnia 02.11.2023 roku do godz. 8:59,

b)     w miejscach wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – d) – Promocja obowiązuje od dnia 23.10.2023 roku godz. 9:00 do  dnia 31.10.2023 roku godz. 23:59,

lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL i NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 79 zł, uzyska rabat na zakupione produkty w wysokości 25%.

5.      Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL i NEO MAKE UP dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, frezów, kuferków, lakierów klasycznych, kolekcji Trust Your Glam, produktów Intense Serum Line, kart podarunkowych, produktów z kategorii Outlet, produktów NEONAIL Expert, oraz 01 Masełko do ust i policzków LIP&CHEEK BALM nr katalogowy: NM0475 i 02 Masełko do ust i policzków LIP&CHEEK BALM, nr katalogowy: NM0515.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 25%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 79 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie, wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” następujący kod rabatowy „HALLOWEEN”, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient zobowiązany będzie do zatwierdzenia złożonego zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 25%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokonać zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL lub NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 79 zł. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

2+1 simple

Regulamin promocji „2+1 na lakiery 3w1 Simple” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „2 + 1 na lakiery 3w1 Simple” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 17.10.2023 r. godz. 9:00 do 24.10.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logo „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi, podczas jednej transakcji, zestaw składający się z 3 szt. dowolnych lakierów 3w1 Simple marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu jednego najtańszego spośród wybranych lakierów, w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden wybrany lakier.

5.    Promocją objęte są wszystkie lakiery hybrydowe 3w1 Simple marki NEONAIL, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lakieru hybrydowego 3w1 Simple w promocyjnej cenie 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 3 szt. dowolnych lakierów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup jednego najtańszego spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lakieru hybrydowego 3w1 Simple w promocyjnej cenie 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych 3 szt. dowolnych lakierów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup jednego, najtańszego, spośród wybranych lakierów  zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3+2

Regulamin promocji „3 + 2 na wybrane lakiery” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl oraz „2+1 na wybrane lakiery” w sklepach stacjonarnych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2 i 2+1 na wybrane lakiery” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 11.10.2023 r. godz. 9:00 do 23.10.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z:

a)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  Regulaminu – 5 szt. wybranych lakierów marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 lakierów, które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier;

b)   w przypadku zakupów za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu – 3 szt. lub 5 szt. wybranych lakierów hybrydowych marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 lakieru (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 3 szt. produktów objętych Promocją) lub 2 lakierów (w przypadku nabycia zestawu składającego się z 5 szt. produktów objętych Promocją), które będą najtańsze spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

5.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe marki NEONAIL, w tym bazy, kolory, topy, z wyłączeniem lakierów 3w1 Simple, lakierów NEONAIL EXPERT, produktów kategorii Outlet,

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lub jednego lakieru do paznokci w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia odpowiednio 5 szt. lub 3 szt. lakierów do paznokci objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 lub 1 lakieru do paznokci spośród objętych Promocją (w zależności od ilości zakupionych w ramach Promocji produktów), które będą najtańsze spośród wybranych przez Klienta, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Do -88% na wybrane pyłki” w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Do -88% na wybrane pyłk” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl  w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 06.10.2023 godz. 14:00 do 16.10.2023 godz. 8:00 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego produktu marki NEONAIL spośród objętych Promocją oraz  dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranego produktu w wysokości do 88%. Szczegółowy nt. wysokości rabatu przyznanego w ramach promocji w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Promocją objęte są wybrane produkty wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów marki NEONAIL z rabatem 88%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden produkt objęty Promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie go do koszyka. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówiony produkt złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

6. Produkty objęte Promocją, wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu, nie mogą zostać zakupione przez Klienta, w ramach Promocji z wykorzystaniem rabatu przyznanego w ramach innej akcji promocyjnej Organizatora.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Do -88% na wybrane pyłki”

Indeks

Opis towaru

Cena promocyjna

4777-5

Arielle Effect - blue lagoon

2,49

4777

Arielle Effect - classic

2,49

4777-4

Arielle Effect - green

2,49

4777-1

Arielle Effect - lilac

2,49

4777-2

Arielle Effect - multicolor

2,49

4777-7

Arielle Effect - pink

2,49

5550-1

Glittery Effect No. 01

2,49

5550-2

Glittery Effect No. 02

2,49

5550-3

Glittery Effect No. 03

2,49

5329-1

Puder 3D Holo Effect 01 (2g) - Rose

2,99

5329-2

Puder 3D Holo Effect 02 (2g) - Peach

2,99

5329-3

Puder 3D Holo Effect 03 (2g) - Red

2,99

5329-4

Puder 3D Holo Effect 04 (2g) - Light Gold

2,99

5329-5

Puder 3D Holo Effect 05 (2g) - Graphite

2,99

5329-6

Puder 3D Holo Effect 06 (2g) - Pink

2,99

5329-7

Puder 3D Holo Effect 07 (2g) - Blue

2,99

5329-8

Puder 3D Holo Effect 08 (2g) - White Silver

2,99

5329-10

Puder 3D Holo Effect 10 (2g) - Purple

2,99

5329-11

Puder 3D Holo Effect 11 (2g) - Navy Blue

2,99

5329-12

Puder 3D Holo Effect 12 (2g) - Plum

2,99

8724

Puder 3D Holo Effect 13 (1g) - Purple Blink

2,99

8738

Puder 3D Holo Effect 14 (1g)

2,99

10103

Pyłek CELEBRATE! EFFECT 01 (2g)

3,49

10104

Pyłek CELEBRATE! EFFECT 02 (2g)

3,49

7227

Pyłek Chrome Flakes Effect No. 03 (0.5g)

4,99

6472

Pyłek Hollywood Effect

2,99

10150

Pyłek Hollywood Effect 02 (2g)

2,99

9065

Pyłek Lagoon Magic Effect 01

3,49

9066

Pyłek Lagoon Magic Effect 02

3,49

9802

Pyłek Metallic Effect 02

4,99

9803

Pyłek Metallic Effect 03

4,99

9907

Pyłek Metallic Effect 04 (1g)

4,99

9908

Pyłek Metallic Effect 05 (1g)

4,99

9909

Pyłek Metallic Effect 06 (1g)

4,99

9991

Pyłek Metallic Effect 07 (1g)

4,99

9992

Pyłek Metallic Effect 08 (1g)

4,99

9993

Pyłek Metallic Effect 09 (1g)

4,99

9490

Pyłek Starshine Dust (2g)

2,99

6173-1

Smoky Effect No 01

2,99

6173-2

Smoky Effect No 02

2,99

6173-3

Smoky Effect No 03

2,99

6173-4

Smoky Effect No 04

2,99

6173-5

Smoky Effect No 05

2,99

6173-6

Smoky Effect No 06

2,99

6173-7

Smoky Effect No 07

2,99

6173-8

Smoky Effect No 08

2,99

6173-10

Smoky Effect No 10

2,99

5963-1

Volcano Effect No. 1

1,99

5963-2

Volcano Effect No. 2

1,99

5963-3

Volcano Effekt No. 3

1,99

5963-4

Volcano Effekt No. 4

1,99

 

Frezarka One Touch -50%

Regulamin promocji „4x kolor + frezarka za pół ceny” w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „4x kolor + frezarka za pół ceny” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 04.10.2023 r. godz. 09:00 do 11.10.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

 1. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji
  w tym miejscu.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi w ramach jednej transakcji co najmniej 4 szt. dowolnych lakierów hybrydowych, w tym baz, topów, lakierów z kategorii Simple, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, a także jednej szt. frezarki One Touch (indeks 7990), uzyska prawo do nabycia jednej sztuki frezarki, w promocyjnej cenie z rabatem -50%.
 3. Promocją objęte są wszystkie lakiery hybrydowe marki NEONAIL, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, oraz lakiery z kolekcji SIMPLE, a także frezarka One Touch (indeks 7990). Z promocji wykluczone są lakiery z kategorii Outlet.
 4. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu frezarki w cenie promocyjnej z rabatem -50%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka w ramach tej samej transakcji co najmniej 4 szt. dowolnych lakierów hybrydowych oraz 1 szt. frezarki, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup frezarki One Touch (indeks 7990), zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.
 5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednej frezarki do paznokci w promocyjnej cenie z rabatem -50% za sztukę za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia w ramach tej samej transakcji 4 szt. dowolnych lakierów hybrydowych oraz 1 szt. frezarki, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup frezarki One Touch (indeks 7990), zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.
 6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

promocja nmu 2+1

Organizator promocji „2+1 na makijaż” informuje, że dnia 19.10.br treść regulaminu uległa zmianie.

Regulamin promocji „2+1 na makijaż” - w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „2+1 na makijaż” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. 1.    Czas trwania Promocji: Promocja trwa od 02.10.2023 r. godz. 9:30 do 23.10.2023 r. godz. 8:30 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c), z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z 3 szt. dowolnych kosmetyków lub pędzli marki NEO MAKE UP, objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 produktu, który będzie najtańszy spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za wybrany produkt do makijażu.

5.    Promocją objęte są wszystkie kosmetyki i pędzle do makijażu marki NEO MAKE UP, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem kosmetyków z kolekcji Intense Serum oraz produktów Outlet.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu 1 kosmetyku objętego Promocją w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden kosmetyk, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 3 szt. dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup jednego najtańszego spośród wybranych produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, poprzez obniżenie ceny wybranego produktu do wysokości 1 zł.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego kosmetyku w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden kosmetyk za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych 3 szt. kosmetyków objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 1 najtańszego spośród wybranych kosmetyków, objętych Promocją, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie, poprzez obniżenie ceny wybranego produktu do wysokości 1 zł.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 „1+1 na lakiery klasyczne” -

Regulamin promocji w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „1 + 1 na lakiery klasyczne” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji:

Promocja trwa od 02.10.2023 r. godz. 9:00 do 02.11.2023 r. godz. 8:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl;

b)   stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)    stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

d)  wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logo „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać
w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi, podczas jednej transakcji, zestaw składający się z 2 szt. dowolnych wegańskich lakierów klasycznych marki NEONAIL, spośród objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu jednego wegańskiego lakieru klasycznego, w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden lakier.

5.  Promocją objęte są wegańskie lakiery klasyczne z kolekcji Plant Based Wonder marki NEONAIL, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego wegańskiego lakieru klasycznego w promocyjnej cenie 1 złoty za jeden lakier, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej 2 szt. dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup dwóch najtańszych spośród wybranych lakierów do paznokci, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego wegańskiego lakieru klasycznego w promocyjnej cenie 1 złoty za jeden lakier klasyczny, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych 2 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup jednego, najtańszego, spośród wybranych lakierów klasycznych zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Regulamin promocji „Taniej w Klubie NEONAIL” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Taniej w Klubie NEONAIL” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz marki NEO MakeUp, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) oraz będących członkami Klubu NEONAIL (dalej jako: Klient), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.09.2023r. od godziny 10:30 do 02.11.2023 do godziny 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)   sklep internetowy www.neonail.pl,

b)  stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)   stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

3. Promocja jest dostępna tylko w wybranych punktach sprzedaży, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) obsługujących aplikację Klubu NEONAIL. Informacja o punktach, w których możliwe jest dokonywanie zakupów z wykorzystaniem aplikacji Klubu NEONAIL dostępna jest w lokalizacji https://www.neonail.pl/sklepy/ poprzez dopisek przy adresie, bezpośrednio przy wybranym punkcie stacjonarnym.

4. W ramach Promocji, Klient będący członkiem Klubu NEONAIL, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty Organizatora objęte Promocją oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów Organizatora. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od kategorii produktów zakupionych przez Klienta, zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. Promocją objęte są wybrane produkty marki NEONAIL, szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty promocyjne).

6. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient będąc aktywnym członkiem Klubu NEONAIL, zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez zalogowanie się na swoje konto oraz następnie dodanie do koszyka dowolnej ilości Produktów promocyjnych, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnej ilości Produktów promocyjnych dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Przed zakończeniem transakcji, Klient zobowiązany będzie okazać pracownikowi Organizatora Kartę Klubu NEONAIL, dostępną w Aplikacji mobilnej w zakładce „Karta”. Rabat na zakup produktów objętych Promocją, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: „Taniej w Klubie NEONAIL”

Plum

Nazwa

Cena regularna

Rabat w Klubie [%]

Cena w Klubie

1053

Nail Cleaner 1000 ml

34,99

14%

29,99

1678

Manicure Japoński - P.Shine ..

179,99

6%

169,99

5479

Lampa LED 21W/48 ECO

199,99

10%

179,99

6249

Zestaw Master Set do przedłużania paznokci

199,99

10%

179,99

6499

Primer Vitamins 7,2 ml

14,99

20%

11,99

 

       

7236

Gentleman Manicure Set

79,99

13%

69,99

8409

Zestaw Baby Boomer Set Rose

109,99

14%

94,99

8410

Zestaw Baby Boomer Set Nude

109,99

14%

94,99

8658

Pilnik elektryczny do pięt

99,99

10%

89,99

8669

Zestaw Mrs Bella The Art of Nature Collection Set

89,99

28%

64,99

5497

Sterylizator ultradźwiękowy - myjka

199,99

8%

184,99

8018

Serum do paznokci 3,8 ml - 72H NAIL REPAIR SERUM

24,99

20%

19,99

9241

Zestaw Must Have TOP Set: 5 topów hybrydowych x 3ml

89,99

11%

79,99

9240

Zestaw Must Have BASE Set: 5 baz hybrydowych x 3ml

99,99

10%

89,99

8378x

Zestaw startowy do hybryd SIMPLE 3w1: lakier + lampa LED 10W/36

129,00

8%

119,00

8399-7

Paint UV/LED Gel 6,5 ml - Baby Boomer White Paint Gel

39,99

13%

34,99

5329-3

Pyłek 3D Holo Effect 03

29,99

17%

24,99

5329-8

Pyłek 3D Holo Effect 08

29,99

17%

24,99

5810-3

Pyłek Electric Effect 03

22,99

22%

17,99

8179-1

Frezarka NN L36 bezprzewodowa

369,99

14%

319,99

8947

Zestaw frezów - MEDIUM

129,99

8%

119,99

8717-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Lilac

39,99

20%

31,99

8718-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Rose

39,99

20%

31,99

8719-7

Lakier hybrydowy 7,2 ml - Cover Base Protein Pastel Apricot

39,99

20%

31,99

 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich danych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.neonail.pl/pl/wykrec-rabat-na-dzien-kobiet.html (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie jego Administratorem jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437232, NIP: 9721241158, Regon: 302250849, zwana dalej NeoNail.pl, reprezentowana przez komplementariusza: COSMO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-476), ul. Jasielska 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436535 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 9721241141, numer Regon: 302249059.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 4. Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać treści oferowane przez Administratora, do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)       Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

a)       weryfikacji czasu, kiedy Uczestnik Promocji po raz ostatni brał udział w Promocji, poprzez zakręcenie kołem – ma to na celu spełnienie warunku kreślonego w Regulaminie o możliwości uczestnictwa w Promocji raz dziennie;

b)      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)       popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających Serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy końcowy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)       przeglądarka Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc;

b)      przeglądarka Microsoft EDGE – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd;

c)       przeglądarka Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

d)      przeglądarka Chrome i Chrome Mobile – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

e)      przeglądarka Safari i Safari Mobile – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;

f)        przeglądarka Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

§ 3 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: Marek Furmańczak. Dane kontaktowe do IOD – adres e-maill: gdpr@cosmogroup.pl, numer telefonu: 513866696.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2022 r.

Regulamin promocji Flash – sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www. neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 114.11.2023 od godz. 10:00 do 21.11.2023 godz. 11:59, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na co najmniej jeden dowolny produkt marki NEONAIL, dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, otrzyma możliwość, dodania do złożonego zamówienia jednej sztuki spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora produktów, na zakup których Organizator przyzna rabat w wysokości do 98 %.
 2. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem,  za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu objętego Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Po wykonaniu powyższych czynności, Organizator udostępni, w ramach koszyka zakupowego możliwość dodania do tego samego koszyka po 1 sztuce, udostępnionych przez Organizatora, produktów z rabatem w wysokości do 98 %. Dodanie wybranych produktów z rabatem możliwe będzie tylko przez okres 1 minuty – okres ten będzie odliczał zegar widoczny w koszyku zakupowym, po spełnieniu warunku wskazanego powyżej. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na wybrany produkt, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakupy udostępnionych w ramach Promocji produktów z rabatem, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.
 4. Po upływie terminu określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu, Klient nie będzie już miał możliwości zamówienia wybranego produktu z rabatem przyznanym w ramach Promocji.
 5. Do jednego zamówienia, Klient może dodać maksymalnie 1 szt. spośród wszystkich udostępnionych przez Organizatora, w koszyku zakupowym produktów.  
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Regulamin wyprzedaży „Outlet”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia wyprzedaży pt. „Outlet“, zwanej dalej „Wyprzedażą”.
 2. Organizatorem Wyprzedaży jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 3. W Wyprzedaży może wziąć udział każdy klient, który dokonuje zakupu produktów objętych wyprzedażą, zwanym dalej „Klientem”.
 4. Klient biorąc udział w Wyprzedaży Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Wyprzedaży określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Wyprzedaży

 1. Wyprzedaż dostępna jest w następujących miejscach:

a)       sklep internetowy, dostępny za pośrednictwem strony www.neonail.pl,

b)      stacjonarne własne punkty sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem 6 punktów: Wrocław CH Magnolia I, Częstochowa Galeria Jurajska, Poznań CH M1, Poznań King Cross II, Gliwice Europa Centralna, Mikołów Auchan, Łódź CH Tulipan, Łódź Galeria Łódzka II, Słupsk CH Jantar, Toruń CH Copernicus, Bydgoszcz Focus II, Warszawa Wola Park).

c)       stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży detalicznej,

d)      wybrane punkty sprzedaży detalicznej innych niż wskazane w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu.

Lista punktów sprzedaży detalicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

 1. Wyprzedażą objęte są tylko i wyłącznie produkty znajdujące się w zakładce „Outlet” na stronie sklepu www.neonail.pl lub oznaczone symbolem „Outlet” w przypadku miejsc wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – d) Regulaminu, które dostępne są w wybranym przez Klienta miejscu w chwili zawierania umowy.
 2. W celu sprawdzenia dostępności w wybranym miejscu prowadzenia Wyprzedaży, Klient zobowiązany jest zweryfikować stan produktów objętych Wyprzedażą w sklepie internetowym lub w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej.
 3. Wyprzedaż trwa od dnia 22.07.2019 roku do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych Wyprzedażą.
 4. Organizator zastrzega, iż realizowane będą tylko zamówienia produktów dostępnych w chwili opłacenia złożonego zamówienia. W przypadku wyprzedania danego produktu, zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 5. Oferowane produkty mogą pochodzić z ekspozycji, nosić ślady użytkowania lub posiadać krótki termin przydatności do użycia.
 6. Przez cały okres trwania Wyprzedaży, Klient nie ma możliwości rezerwowania produktów objętych wyprzedażą. Oznacza to, iż w przypadku opóźnienia w opłacenia zamówienia, produkty objęte zamówieniem mogą zostać sprzedane innemu Klientowi, który zawarł umowę z Organizatorem.
 7. Sprzedaż produktów objętych Wyprzedażą nie może łączyć się z innymi promocjami.  

§ 3. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Wyprzedażą drogą elektroniczną na stronie https://www.neonail.pl/reklamacje-i-zwroty.html podczas trwania Wyprzedaży, jak również w terminie 30 dni od jej zakończenia, przy czy termin ten ma charakter porządkowy.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.neonail.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Regulamin promocji „Darmowa dostawa za zakupy powyżej 200 zł” w sklepie internetowym www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Darmowa dostawa” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: od dnia 2-11-2021 roku od godziny 7:30 do odwołania obowiązywania Promocji przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana przez Organizatora poprzez zamieszczenie odrębnego komunikatu na stronie: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:

a)    sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. Klient który, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na dowolne produkty Organizatora, objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, o wartości powyżej 200,00 zł, uzyska rabat obejmujący koszty wybranej przez Klienta dostawy zamówionych produktów. Darmowa dostawa obejmować będzie wszystkie formy dostawy, udostępnione przez Organizatora.
 2. Wskazana w ust. 3 powyżej wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.3.Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 3. Ważne – aby Klient mógł uzyskać prawo do darmowej dostawy, zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, a następnie złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena całego zamówienia zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazanych kosztów transportu.
 4. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 2-11-2021 roku. 
 2. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.