-30% na cały koszyk!

ZAMAWIAM
Regulaminy

Regulamin kodów rabatowych

Regulamin promocji „Rabat 20% na pomadki Get Your Vibe”   w sklepie internetowym www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% na pomadki Get Your Vibe” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl(dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowegowww.neonail.pl. 
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) będących członkami grupy MYLAQ Girls na portalu społecznościowym Facebook, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji 

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od 21 maja 2024 roku do 23 maja 2024 roku.
 2. Kod rabatowy zostanie udostępniony za pośrednictwem wiadomości prywatnej, przesłanej przez Organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook/Instagram po dodaniu przez klienta komentarza o treści „VIBE” pod postem informującym o Promocji, zamieszczonym  przez Organizatora na profilu NEO MAKEUP na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/NEOMAKEUPcosmetics oraz na portalu społecznościowym Instagram pod adresem:

https://www.instagram.com/neomakeup_cosmetics?igsh=MTB3NXloMjgxYXgwZQ%3D%3D&ut m_source=qr

3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

         a)     sklep internetowy www.neonail.pl.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt objęty Promocją, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup wybranych produktów w wysokości 20%.

5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją. 

6. Promocją objęte są wszystkie pomadki marki NEO MAKE UP z kolekcji „Get Your Vibe”, oferowane przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w terminie: od dnia uzyskania Kodu rabatowego do dnia 23 maja 2024 roku do godz. 23.59.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocja z rabatem w wysokości 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodania do koszyka co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” uzyskany zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat 9. Do jednego zamówienia Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.

9.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji             dostępny            jest        za           pośrednictwem       strony   sklepu   internetowego www.neonail.pl. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.noenail.pl. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.ploraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 30% z kodem na zakupy NN oraz NMU za min. 79 zł”

w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym  www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 30% na zakupy NN za min. 79 zł ” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących członkami Programu lojalnościowego NEONAIL, spełniających warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego, opublikowanego na stronie: https://klub.neonail.pl/assets/files/Regulamin.pdf.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 07.05.2024 roku do dnia 31.08.2024 roku lub do wyczerpania nakładu ulotek zawierających Kod rabatowy. Organizator przewidział maksymalną ilość 50 000 szt. ulotek z kodami rabatowymi.
 2. Kody rabatowe będą udostępniane za pośrednictwem ulotki dodawanej do każdego zamówienia złożonego w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego paragrafu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL obsługujące aplikację Programu lojalnościowego NEONAIL – lista punktów sprzedaży, ze wskazaniem punktów obsługujących aplikację Programu lojalnościowego NEONAIL, dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL obsługujące aplikację Programu lojalnościowego NEONAIL – lista punktów sprzedaży, ze wskazaniem punktów obsługujących aplikację Programu lojalnościowego NEONAIL, dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi dowolne produkty objęte Promocją o wartości co najmniej 79,00 zł spośród oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów objętych Promocją w wysokości 30%.

5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją, z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość zakupionych produktów objętych Promocją musi wynosić 79,00 zł.

6. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki NEONAIL oraz marki NEO MAKE UP, oferowane za pośrednictwem wybranego miejsca sprzedaży, spośród wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu, z wyłączeniem następujących produktów: zestawy, urządzenia, frezy i akcesoria do urządzeń, kuferki, karty podarunkowe, produkty z linii Intense Serum oraz produkty z kategorii OUTLET.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie do dnia 31 sierpnia 2024 roku. Po upływie wskazanego terminu, udostępniony w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu Kod rabatowy nie będzie uprawniał do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient, będąc zalogowanym do aplikacji Programu lojalnościowego NEONAIIL, zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu na dowolne produkt Organizatora spośród objętych Promocją oraz dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, o wartości co najmniej 79,00 zł.  Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, udostępniony zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. W Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów Organizatora spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży o wartości co najmniej 79,00 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu. Podczas realizacji transakcji, Klient jest zobowiązany okazać pracownikowi stacjonarnego punktu sprzedaży kartę członkowską, dostępną w aplikacji Programu lojalnościowego NEONAIL oraz oddać pracownikowi stacjonarnego punktu sprzedaży ulotkę zawierającą kod rabatowy, otrzymany w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, rabat na zakup wybranych produktów spośród objętych Promocją, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-kodow-rabatowych.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Kod rabatowy Urodziny” w sklepie internetowym www.neonail.pl
oraz w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kody rabatowy Urodziny” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 24 stycznia 2024 roku, godz. 9.00  do dnia 31 grudnia 2024 roku, godz. 23.59.
 2. Kody rabatowe będą udostępnione w wiadomości prywatnej wysyłanej za pośrednictwem aplikacji Messenger, przesłanej do osób, które w danym miesiącu obchodziły urodziny, pod warunkiem wskazania daty urodzin na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest
w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html .

4. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt marki NEONAIL lub NEO MAKE UP, objęty Promocją oraz dostępny w wybranym miejscu sprzedaży, wskazanym w § 2 ust. 3 Regulaminu, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup wybranego produktu w wysokości 20%.

5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją.

6. Promocją objęte będą wszystkie produkty marki NEOANIL i NEO MAKE UP z wykluczeniem: zestawów, urządzeń, kuferków, frezów, kart podarunkowych i produktów z linii Intense Serum oraz kategorii Outlet.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie 14 dni od chwili uzyskania Kodu rabatowego, w sposób określony w § 2 us.t 2 Regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu, Kod rabatowy nie będzie już uprawniał do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt objęty Promocją i oferowany przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, indywidualny kod rabatowy, udostępniony w sposób wskazany w § 2 ust 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora objętego Promocją oraz  dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora w wybranym punkcie sprzedaży, uzyskany w sposób wskazany w § 2 ust 2 Regulaminu, Kod rabatowy podczas finalizowania transakcji. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

10. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Już wykorzystany Kod rabatowy nie może zostać użyty ponownie.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin kodów rabatowych na sklepie www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kodów rabatowych, podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.neonail.pl i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 2. Wystawcą kodów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEONAIL).
 3. Kody rabatowe dostępne są do wszystkich osób, które złożyły zamówienia za pomocą sklepu internetowego www.neonail.pl oraz uzyskały kod rabatowy (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady korzystania z kodów

 1. Kody rabatowe przyznawane są przez NEONAIL w ramach specjalnych akcji promocyjnych lub też za dokonanie przez Klienta określonych czynności.
 2. Kod rabatowy, w postaci alfanumerycznego ciągu znaków, udostępniany jest w formie listu tradycyjnego, wiadomości tekstowej (SMS), listu elektronicznego, poprzez przesłanie go na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub też udostępniony jest przez NEONAIL za pomocą ogólnodostępnych środków przekazu np. Internet lub Klubu NEONAIL.
 3. W ramach danego kody rabatowego, NeoNail przyznaje Klientowi określoną w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, zniżkę na wskazane w danej akcji promocyjnej, produkty lub usługi NEONAIL.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego jest w pełni dobrowolne.
 5. Z kodu rabatowego Klient może skorzystać tylko podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 6. W celu skorzystania z kodu, Klient zobowiązany jest wpisać posiadany Kod rabatowy, w Koszyku podczas składania zamówienia, w polu: „Wpisz kod rabatowy”. Po jego wpisaniu oraz kliknięciu „Oblicz rabat”, Klientowi przyznany zostanie rabat, zgodnie z daną akcją promocyjną.
 7. Podczas składania jednego zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl, Klient może skorzystać tylko z jednego posiadanego kodu rabatowego.
 8. Z kodów rabatowych Klient może korzystać przez okres ich ważności, który każdorazowo jest określony w danej akcji promocyjnej. Po upływie okresu ważności, kod rabatowy nie będzie mógł już być ponownie wykorzystany.
 9. Po wykorzystaniu kodu rabatowego, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, wykorzystany kod rabatowy nie podlega zwrotowi.  

10.W celu skorzystania z kodu rabatowego, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego o wartości przewyższającej wartość kodu, z którego Klient chce skorzystać, o co najmniej 1 złoty.  

11.Szczegółowe zasady korzystania z kodów rabatowych, w szczególności ograniczenie ich wykorzystania przy zakupie określonych produktów lub wymagana wartość złożonego zamówienia, określone są w zasadach danej akcji promocyjnej.

12.Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej, jeśli z zasad danej akcji promocyjnej nie wynika inaczej, z kodu rabatowego nie można skorzystać podczas zakupu dowolnego produktu z kategorii „Zestawy” w sklepie internetowym www.neonail.pl.

13.Akcja promocyjna, w ramach której przyznany został kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym kodem rabatowym Klient może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: reklamacje@neonail.pl. Natomiast reklamacje związane z zakupionym, z wykorzystaniem kodu rabatowego, towarem należy zgłaszać w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego www.neonail.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 07.10.2020 roku.
 2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich kodów rabatowych wydanych przez NeoNail po dniu wejścia w Regulaminu.
 3. NEONAIL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEONAIL. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Regulamin promocji "Ulotki z kodami rabatowymi do zamówień" w sklepie internetowym

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Wystawcą kuponów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEONAIL).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocjach i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 3. Każdy kupon rabatowy zawiera indywidualne oznaczenie poprzez unikatowy ciąg znaków oraz okres ważności kuponu.

§ 2. Zasady promocji

 1. W ramach promocji, każdy Klient, który dokona zakupu w sklepie internetowym wraz z zamówionym towarem, otrzyma kupon promocyjny uprawniający do skorzystania podczas następnych zakupów w sklepie internetowym NEONAIL, ze specjalnych rabatów oraz promocji.
 2. Ilość kuponów jest ograniczona i będą one rozdawane do momentu ich wyczerpania.
 3. Z przyznanego, w ramach promocji rabatu lub specjalnej oferty, Klient może skorzystać przez 14 dni od dnia otrzymania kuponu promocyjnego.
 4. Promocja dostępna jest tylko w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 5. W celu skorzystania z przyznanego w ramach promocji rabatu lub specjalnej oferty, Klient zobowiązany będzie wpisać, zamieszczony na kuponie promocyjnym, Kod rabatowy w polu „WPISZ KOD RABATOWY” w Koszyku, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 6. Klient, składając zamówienie w sklepie internetowym może skorzystać tylko z jednego, wybranego przez siebie Kodu rabatowego.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. NEONAIL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEONAIL. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.