PROMOCJA 3+2! ZGARNIJ 2 LAKIERY ZA 2 ZŁ!

ZAMAWIAM

PROMO 3+2!

ZAMAWIAM
Regulaminy

Regulamin kodów rabatowych

Regulamin promocji „Rabat 15% na wybrane zestawy świąteczne oraz kalendarze adwentowe” w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 15% na wybrane zestawy świąteczne oraz kalendarze adwentowe” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), oraz uczestniczących w głosowaniu na kolory nowych zestawów pt. „Zawsze bądź sobą”, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od 22 listopada 2023 roku.
 2. Kod rabatowy będzie udostępniony w magazynie „VIVA” nr 22/2023, wydanego w dniu 22 listopada 2023 roku.
 3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt objęty Promocją oferowany przez Organizatora oraz dostępny w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup produktu objętego Promocją, w wysokości 15%.

5.    Promocją objęte są wybrane zestawy marki NeoNail dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl:

a)     KALENDARZ ADWENTOWY 2023 (12 OKIENEK) / ADVENT CALENDAR 2023 (12) (numer katalogowy: 9958);

b)     KALENDARZ ADWENTOWY 2023 (24 OKIENKA) / ADVENT CALENDAR 2023 (24) (numer katalogowy: 9959);

c)      Zestaw COLORS SET (numer katalogowy: 10204);

d)     Zestaw NAIL ART STAMPING SET (numer katalogowy: 10205);

e)     Zestaw FUTURO STARTER SET (numer katalogowy: 10206).

6. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie od 22 listopada 2023 r. do dnia 24 grudnia 2023 roku. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu, Kod rabatowy nie będzie już uprawniał do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup wybranych zestawów świątecznych oraz kalendarzy adwentowych z rabatem 15%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt objęty Promocją oraz dostępny w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” uzyskany w sposób z § 2 ust. 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji z uzyskać rabat na zakup wybranych zestawów świątecznych oraz kalendarzy adwentowych z rabatem 15%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, uzyskany w sposób z § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Rabat 15% na wybrane zestawy świąteczne oraz kalendarze adwentowe” w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 15% na wybrane zestawy świąteczne oraz kalendarze adwentowe” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), oraz uczestniczących w głosowaniu na kolory nowych zestawów pt. „Zawsze bądź sobą”, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od 16 listopada 2023 roku.
 2. Kod rabatowy będzie udostępniony w magazynach „Wysokie Obcasy Extra” nr 12/2023, wydanego w dniu 16 listopada 2023 roku.
 3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl;

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html;

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt objęty Promocją oferowany przez Organizatora oraz dostępny w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup produktu objętego Promocją, w wysokości 15%.

5.    Promocją objęte są wybrane zestawy marki NeoNail dostępne w sklepie internetowym www.neonail.pl:

a)     KALENDARZ ADWENTOWY 2023 (12 OKIENEK) / ADVENT CALENDAR 2023 (12) (numer katalogowy: 9958);

b)     KALENDARZ ADWENTOWY 2023 (24 OKIENKA) / ADVENT CALENDAR 2023 (24) (numer katalogowy: 9959);

c)      Zestaw COLORS SET (numer katalogowy: 10204);

d)     Zestaw NAIL ART STAMPING SET (numer katalogowy: 10205);

e)     Zestaw FUTURO STARTER SET (numer katalogowy: 10206).

6. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie od 16 listopada 2023 r. do dnia 16 grudnia 2023 roku. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu, Kod rabatowy nie będzie już uprawniał do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup wybranych zestawów świątecznych oraz kalendarzy adwentowych z rabatem 15%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt objęty Promocją oraz dostępny w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” uzyskany w sposób z § 2 ust. 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji z uzyskać rabat na zakup wybranych zestawów świątecznych oraz kalendarzy adwentowych z rabatem 15%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, uzyskany w sposób z § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Kod rabatowy za ankietę” w sklepie www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kod rabatowy za ankietę” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), oraz uczestniczących w głosowaniu na kolory nowych zestawów pt. „Zawsze bądź sobą”, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 27 września 2023 roku do momentu wydania 500 szt. kodów rabatowych jednak nie dłużej niż do 06 października 2023 roku.
 2. Kody rabatowe będą udostępniane za pośrednictwem przeglądarki internetowej Klienta, na ekranie urządzenia z którego korzystać będzie Klient, bezpośrednio po zakończeniu udziału w Ankiecie, dla pierwszych 500 Klientów, którzy prawidłowo wypełnią ankietę na temat preferencji zakupowych pt. „Jak wybierasz bazy i topy hybrydowe”, udostępnioną przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnego konta Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1895226134103926/.
  Klient będzie mógł wypełnić ankietę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do dnia 6 października 2023 roku, z zastrzeżeniem, iż kod rabatowy zostanie przyznany tylko 500 Klientom, którzy prawidłowo wypełnią ankietę jako pierwsi.
 3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl.

4. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt, objęty danym kodem rabatowym, oferowany przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocję w wysokości 20%.

5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych danym kodem rabatowym.

6. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki NEONAIL, oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, z wyłączeniem następujących produktów: zestawy, urządzenia, karty podarunkowe oraz produkty z kategorii OUTLET.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie do dnia 20 października 2023 roku. Po upływie wskazanego terminu, udostępniony w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu Kod rabatowy nie będzie uprawniał do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt objęty Promocją i oferowany przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, udostępniony zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Już wykorzystany Kod rabatowy nie może zostać użyty ponownie.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 30% z kodem rabatowym” w sklepie www.neonail.pl

Organizator promocji „Rabat 30% z kodem rabatowym” informuje, że dnia 10.11.br treść regulaminu uległa zmianie.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 30% z kodem rabatowym” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), oraz będących członkami Klubu NEONAIL (dalej jako: Klient), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 05.09.2023 roku do dnia 15.11.2023 roku lub do wyczerpania zapasu ulotek.
 2. Kody rabatowe będą udostępniane za pośrednictwem ulotki dodawanej do każdego zamówienia złożonego w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego paragrafu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl.  
 3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl.

4. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, dokonana zakupu dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl o wartości co najmniej 79,00 zł., otrzyma rabat na zakup produktów objętych Promocję w wysokości 30%.

5. Wskazana w § 2 ust. 4 wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów.

6. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki NEONAIL, oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, z wyłączeniem następujących produktów: zestawy, urządzenia, frezy i akcesoria do urządzeń, kuferki, karty podarunkowe, produkty z linii Intense Serum oraz produkty z kategorii OUTLET.

7. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie do dnia 15 listopada 2023 roku. Po upływie wskazanego terminu, udostępniony w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu Kod rabatowy nie będzie uprawniał do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient będąc aktywnym członkiem Klubu NEONAIL, zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodanie do koszyka zakupowego dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.neonail.pl o wartości co najmniej 79,00 zł w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez zalogowanie się na swoje konto w Klubie NEONAIL.  Wskazana w zdaniu poprzedzającym wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy wybranych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, udostępniony zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 25% z kodem” w sklepie internetowym www.neonail.pl

 oraz sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 25% z kodem” uprawniający do rabatu 25% na  zakup wybranych produktów marki NEO MAKEUP (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora, a także stanowi modyfikacje regulaminu sklepu internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 1.09.2023 roku do dnia 9.09.2023 roku
 2. Kody rabatowe będą wydawane w formie elektronicznej za pośrednictwem konta Influencerki współpracującej z Organizatorem, dostępnego w serwisie społecznościowym Instagram, pod adresem: @makeupbykaca_.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl,

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który otrzyma Kod rabatowy, zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu oraz następnie dokona zakupu z wykorzystaniem otrzymanego Kodu rabatowego, co najmniej jednego produkt Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży detalicznej, wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej, uzyska rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 25%. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przysługiwał na zakup wszystkich produktów objętych Promocją.

5. Rabat będzie obowiązywał wyłącznie na zakup produktów objętych Promocją.

6. Promocją objęte są następujące produkty: Paleta cieni prasowanych Rose Eyeshadow Palette Rose, Stylizujący żel do brwi Better Brow STYLING COLOR GEL, Pisak do mikrobladingu Fuller Brow MICROBLADING PEN.

7. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w okresie od 01.09.2023 r. do 9.09.2023 r. Po upływie wskazanego terminu, kod rabatowy uzyskany w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu nie będzie już uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na wybrane produkty marki NEO MAKE UP w wysokości 25%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji z uzyskać rabat na wybrane produkty marki NEO MAKE UP w wysokości 25%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

11. Promocja nie ma limitu zakupowego, to znaczy, iż Klient może otrzymać więcej niż jeden Voucher, każdorazowo spełniając warunki niezbędne do jego otrzymania, określone w niniejszym Regulaminie.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej: www.regulamin.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 25% z kodem” w sklepie internetowym www.neonail.pl

 oraz sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 25% z kodem” uprawniający do rabatu 25% na  zakup wybranych produktów marki NEO MAKEUP (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora, a także stanowi modyfikacje regulaminu sklepu internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 7.08.2023 roku do dnia 20.08.2023 roku
 2. Kody rabatowe będą wydawane w formie elektronicznej za pośrednictwem konta Influencerki współpracujących z Organizatorem, dostępnych w serwisie społecznościowym Instagram, pod adresem: @makeupbykaca_.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

b)     sklep internetowy www.neonail.pl

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który otrzyma Kod rabatowy, zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu oraz następnie, dokona zakupu z wykorzystaniem otrzymanego Kodu rabatowego, co najmniej jednego produkt Organizatora objętego Promocją, oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży detalicznej, wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej, uzyska rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 25%. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przysługiwał na zakup wszystkich produktów objętych Promocją.
 2. Rabat będzie obowiązywał wyłącznie na zakup produktów objętych Promocją.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEO MAKEUP z wyłączeniem produktów z kolekcji Intense Serum .
 4. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w okresie od 07.08.2023 r. do 20.08.2023 r. Po upływie wskazanego terminu, kod rabatowy uzyskany w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu nie będzie już uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.
 5. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na wybrane produkty marki NEO MAKE UP w wysokości 25%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 6. Aby skorzystać z Promocji z uzyskać rabat na wybrane produkty marki NEO MAKE UP w wysokości 25%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

11. Promocja nie ma limitu zakupowego, to znaczy, iż Klient może otrzymać więcej niż jeden Voucher, każdorazowo spełniając warunki niezbędne do jego otrzymania, określone w niniejszym Regulaminie.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej: www.regulamin.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Rabat 20% z kodem rabatowym” w sklepie www.neonail.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% z kodem rabatowym” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), oraz uczestniczących w głosowaniu na kolory nowych zestawów pt. „Zawsze bądź sobą”, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 29.06.2023 roku do dnia 28.08.2023 roku lub do wyczerpania zapasów.
 2. Kody rabatowe będą udostępniane za pośrednictwem ulotki dodawanej do każdego zamówienia złożonego w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego paragrafu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl.  
 3. Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a)      sklep internetowy www.neonail.pl.

 1. Każdy Klient, który w okresie ważności Kodu rabatowego, określonego w § 2 ust. 7 Regulaminu, zakupi co najmniej jeden produkt, objęty danym kodem rabatowym, oferowany przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, otrzyma możliwość uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocję w wysokości 20%.
 2. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych danym kodem rabatowym.
 3. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki NEONAIL, oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, z wyłączeniem następujących produktów: zestawy, urządzenia, frezy i akcesoria do urządzeń, kuferki, karty podarunkowe, produkty z linii Intense Serum oraz produkty z kategorii OUTLET.
 4. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Po upływie wskazanego terminu, udostępniony w sposób określony w § 2 ust. 2 Regulaminu Kod rabatowy nie będzie uprawniał do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem.
 5. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na minimalną kwotę 50 zł, na dowolny produkt objęty Promocją i oferowany przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, udostępniony zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu, Kod rabatowy, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 6. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Już wykorzystany Kod rabatowy nie może zostać użyty ponownie.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-kodow-rabatowych.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 20% z kodem” w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% z kodem” uprawniający do rabatu 20% na  zakup wybranych produktów marki NEO MAKEUP (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora oraz stanowi modyfikacje regulaminu sklepu internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 16.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku
 2. Kody rabatowe będą wydawane w formie elektronicznej za pośrednictwem kont Influencerek współpracujących z Organizatorem, dostępnych w serwisie społecznościowym Instagram.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      Sklep internetowy www.neonail.pl

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który otrzyma Kod rabatowy, zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu oraz następnie, dokona zakupu z wykorzystaniem otrzymanego Kodu rabatowego, co najmniej jednego produkt Organizatora objętego Promocją, oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży detalicznej, wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej, uzyska rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 20%. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przysługiwał na zakup wszystkich produktów objętych Promocją.

5. Rabat będzie obowiązywał wyłącznie na zakup produktów objętych Promocją.

6. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEO MAKEUP z wyłączeniem produktów z kolekcji Intense Serum.

7. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w okresie od 16.06.2023 r. do 30.06.2023 r. Po upływie wskazanego terminu, Vouchery nie będą już uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.regulamin.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 20% z kodem” w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% z kodem” uprawniający do rabatu 20% na  zakup wybranych produktów marki NEO MAKEUP (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora oraz stanowi modyfikacje regulaminu sklepu internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 16.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku
 2. Kody rabatowe będą wydawane w formie elektronicznej za pośrednictwem kont Influencerek współpracujących z Organizatorem, dostępnych w serwisie społecznościowym Instagram.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      Sklep internetowy www.neonail.pl

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który otrzyma Kod rabatowy, zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu oraz następnie, dokona zakupu z wykorzystaniem otrzymanego Kodu rabatowego, co najmniej jednego produkt Organizatora objętego Promocją, oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży detalicznej, wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej, uzyska rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 20%. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przysługiwał na zakup wszystkich produktów objętych Promocją.

5. Rabat będzie obowiązywał wyłącznie na zakup produktów objętych Promocją.

6. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEO MAKEUP z wyłączeniem produktów z kolekcji Intense Serum.

7. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w okresie od 16.06.2023 r. do 30.06.2023 r. Po upływie wskazanego terminu, Vouchery nie będą już uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w sklepie internetowym www.neonail.plWażne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.regulamin.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat 20% z kodem” w sklepie internetowym www.neonail.pl oraz sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat 20% z kodem” uprawniający do rabatu 20% na  zakup wybranych produktów marki NEO MAKEUP (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora oraz stanowi modyfikacje regulaminu sklepu internetowego www.neonail.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Kodów rabatowych: od dnia 01.05.2023 roku do dnia 14.05.2023 roku
 2. Kody rabatowe będą wydawane w formie elektronicznej za pośrednictwem kont Influencerek współpracujących z Organizatorem, dostępnych w serwisie społecznościowym Instagram.
 3. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      Sklep internetowy www.neonail.pl

b)     stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który otrzyma Kod rabatowy, zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu oraz następnie, dokona zakupu z wykorzystaniem otrzymanego Kodu rabatowego, co najmniej jednego produkt Organizatora objętego Promocją, oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży detalicznej, wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej, uzyska rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 20%. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przysługiwał na zakup wszystkich produktów objętych Promocją.

5. Rabat będzie obowiązywał wyłącznie na zakup produktów objętych Promocją.

6. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEO MAKEUP z wyłączeniem produktów z kolekcji Intense Serum.

7. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w okresie od 1.05.2023 r. do 14.05.2023 r. Po upływie wskazanego terminu, Vouchery nie będą już uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w sklepie internetowym www.neonail.pl.  Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy” Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności całe zamówienie musi zostać zatwierdzone, w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neonail.pl. Cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

9. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej jednego produktu Organizatora, objętego Promocją oraz dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie podać pracownikowi Organizatora, Kod rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktu objętego Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.regulamin.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Rabat  -30%” w sklepie www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „Rabat -30%”, a także prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora związane z Promocją.
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

§ 2. Definicje

 1. Organizator - Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl;
 2. Promocja – promocja „Rabat -30%”;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „Rabat -30%”;
 4. Uczestnik – Klient dokonujący Zakupu z wykorzystaniem Kodu w okresie obowiązywania Promocji;
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej;
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.neonail.pl;
 7. Rabat – przyznany w ramach Promocji rabat na produkty Organizatora w wysokości trzydzieści procent;
 8. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sklepu internetowego www.neonail.pl;
 9. Zakup – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Uczestnikiem a Organizatorem;

10.Kod – alfanumeryczny kod uprawniający do skorzystania z Rabatu.

§ 3. Okres obowiązywania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 4 października 2019 roku do chwili jej zakończenia przez Organizatora.
 2. O planowanym zakończeniu Promocji, Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o planowanej dacie zakończenia na stronie Sklepu w terminie 1 miesiąca przed planowaną datą zakończenia.

§ 4. Zasady i warunki udziału w Promocji

 1. W Promocji może uczestniczyć każda osoba, która spełnia warunki określone w § 2 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem następnych ustępów Regulaminu.
 2. Do Promocji Uczestnik przystępuje poprzez wykorzystanie otrzymanego od Organizatora Kodu.
 3. W każdym miesiącu kalendarzowym, w trakcie trwania Promocji, Organizator udostępnia Klientom Kody do wykorzystania na Sklepie.
 4. Sposób udostępnienia Kodu przez Organizatora jest zmienny i jest uzależniony od możliwości technicznych Organizatora.
 5. Ilość Kodów jest ograniczona. Klient może dokonać zakupów z wykorzystaniem Kodu do momentu wyczerpania puli Kodów.
 6. Udostępniony Kod uprawnia do otrzymania Rabatu na Zakupy dokonane w Sklepie.
 7. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych towarów.
 8. Aby skorzystać z przyznanego w ramach Promocji rabatu, Uczestnik zobowiązany będzie do wpisania, otrzymanego Kodu w polu „WPISZ KOD RABATOWY” w Koszyku, podczas składania zamówienie w Sklepie.
 9. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, cena za towary znajdujące się w Koszyku, zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

10.Otrzymany Kod uprawnia do uzyskania rabatu tylko na zakupy dokonane w terminie 24 godzin od chwili udostępnienia Kodu.  

11.Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 10 Regulaminu, Kod jest dezaktywowany i nie jest możliwe ponowne jego wykorzystanie.

12.Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz nie obwiązuje na nowości, zestawy,  urządzenia, frezy, kuferki, karty podarunkowe, produkty z lini Intense Serum praz produkty outelt.  Uczestnik korzystając z Promocji nie ma możliwości na skorzystanie podczas Zakupu dokonanego z wykorzystaniem Kodu, z innej promocji Organizatora.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji oraz wykorzystaniem Kodu należy składać do Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na adres: reklamacje@cosmogroup.pl.
 2. Organizator rozpatrzy reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji w terminie 14 dni, od dnia otrzymania reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Promocji jest w pełni dobrowolne.
 2. Poprzez wykorzystanie Kodu, Uczestnik przystępuje do Promocji oraz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia.
 3. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z Regulaminem każdemu Uczestnikowi, poprzez zamieszczenie Regulaminu na stronie Sklepu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. O zmianach Regulaminu, Organizator poinformuje poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 6. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji, zostały określone w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie Sklepu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin kodów rabatowych na sklepie www.neonail.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kodów rabatowych, podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.neonail.pl i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 2. Wystawcą kodów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEONAIL).
 3. Kody rabatowe dostępne są do wszystkich osób, które złożyły zamówienia za pomocą sklepu internetowego www.neonail.pl oraz uzyskały kod rabatowy (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady korzystania z kodów

 1. Kody rabatowe przyznawane są przez NEONAIL w ramach specjalnych akcji promocyjnych lub też za dokonanie przez Klienta określonych czynności.
 2. Kod rabatowy, w postaci alfanumerycznego ciągu znaków, udostępniany jest w formie listu tradycyjnego, wiadomości tekstowej (SMS), listu elektronicznego, poprzez przesłanie go na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub też udostępniony jest przez NEONAIL za pomocą ogólnodostępnych środków przekazu np. Internet lub Klubu NEONAIL.
 3. W ramach danego kody rabatowego, NeoNail przyznaje Klientowi określoną w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, zniżkę na wskazane w danej akcji promocyjnej, produkty lub usługi NEONAIL.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego jest w pełni dobrowolne.
 5. Z kodu rabatowego Klient może skorzystać tylko podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 6. W celu skorzystania z kodu, Klient zobowiązany jest wpisać posiadany Kod rabatowy, w Koszyku podczas składania zamówienia, w polu: „Wpisz kod rabatowy”. Po jego wpisaniu oraz kliknięciu „Oblicz rabat”, Klientowi przyznany zostanie rabat, zgodnie z daną akcją promocyjną.
 7. Podczas składania jednego zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl, Klient może skorzystać tylko z jednego posiadanego kodu rabatowego.
 8. Z kodów rabatowych Klient może korzystać przez okres ich ważności, który każdorazowo jest określony w danej akcji promocyjnej. Po upływie okresu ważności, kod rabatowy nie będzie mógł już być ponownie wykorzystany.
 9. Po wykorzystaniu kodu rabatowego, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, wykorzystany kod rabatowy nie podlega zwrotowi.  

10.W celu skorzystania z kodu rabatowego, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego o wartości przewyższającej wartość kodu, z którego Klient chce skorzystać, o co najmniej 1 złoty.  

11.Szczegółowe zasady korzystania z kodów rabatowych, w szczególności ograniczenie ich wykorzystania przy zakupie określonych produktów lub wymagana wartość złożonego zamówienia, określone są w zasadach danej akcji promocyjnej.

12.Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej, jeśli z zasad danej akcji promocyjnej nie wynika inaczej, z kodu rabatowego nie można skorzystać podczas zakupu dowolnego produktu z kategorii „Zestawy” w sklepie internetowym www.neonail.pl.

13.Akcja promocyjna, w ramach której przyznany został kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym kodem rabatowym Klient może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: reklamacje@neonail.pl. Natomiast reklamacje związane z zakupionym, z wykorzystaniem kodu rabatowego, towarem należy zgłaszać w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego www.neonail.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 07.10.2020 roku.
 2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich kodów rabatowych wydanych przez NeoNail po dniu wejścia w Regulaminu.
 3. NEONAIL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEONAIL. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Regulamin promocji "Ulotki z kodami rabatowymi do zamówień" w sklepie internetowym

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Wystawcą kuponów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEONAIL).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocjach i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl.
 3. Każdy kupon rabatowy zawiera indywidualne oznaczenie poprzez unikatowy ciąg znaków oraz okres ważności kuponu.

§ 2. Zasady promocji

 1. W ramach promocji, każdy Klient, który dokona zakupu w sklepie internetowym wraz z zamówionym towarem, otrzyma kupon promocyjny uprawniający do skorzystania podczas następnych zakupów w sklepie internetowym NEONAIL, ze specjalnych rabatów oraz promocji.
 2. Ilość kuponów jest ograniczona i będą one rozdawane do momentu ich wyczerpania.
 3. Z przyznanego, w ramach promocji rabatu lub specjalnej oferty, Klient może skorzystać przez 14 dni od dnia otrzymania kuponu promocyjnego.
 4. Promocja dostępna jest tylko w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 5. W celu skorzystania z przyznanego w ramach promocji rabatu lub specjalnej oferty, Klient zobowiązany będzie wpisać, zamieszczony na kuponie promocyjnym, Kod rabatowy w polu „WPISZ KOD RABATOWY” w Koszyku, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neonail.pl.
 6. Klient, składając zamówienie w sklepie internetowym może skorzystać tylko z jednego, wybranego przez siebie Kodu rabatowego.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. NEONAIL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEONAIL. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.