KUP 2 LAKIERY HYBRYDOWE, SIMPLE LUB KLASYKI I ODBIERZ OLIWKĘ ZA 1 ZŁ!  >>>>>

KUPUJĘ

-20% NA WSZYSTKIE BAZY I TOPY !

NIE CZEKAJ
Sklep

PROMOCJE

Regulamin promocji „ W sklepie stacjonarnym Zakupy za 70 zł + dowolny lakier za 1 zł lub w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych za 120 zł + 2 dowolne lakiery za 2 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „W sklepie stacjonarnym zakupy za 70 zł + wybrany lakier za 1 zł….” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marek kosmetyków NEONAL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 08.10.2021 godz. 9:00 do 11.10.2021 godz. 8:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)       stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest
w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

b)      stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)       wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę wskazaną w § 2 ust. 5 Regulaminu, uzyska prawo do zakupu dwóch lub jednego, dowolnie wybranego kolorowego lakieru hybrydowego, w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden lakier.

5. Aby uzyskać prawo do zakupu jednego lub dwóch dowolnie wybranych lakierów hybrydowych, w promocyjnej cenie, wartość zakupionych produktów musi wynosić co najmniej:

a)       120 zł – aby uzyskać prawo do zakupu dwóch kolorowych lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

b)      70 zł – aby uzyskać prawo do zakupu jednego kolorowego lakieru hybrydowego w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

6.    Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: lakierów hybrydowych z kolekcji Make a Wish , zestawów, urządzeń, frezów, akcesorii do urządzeń, kart podarunkowych, fartuchów, produktów z kategorii Outlet, produktów marki NEONAIL Expert oraz lakierów SIMPLE z kolekcji It’s Your Move tj.: Lakier Hybrydowy SIMPLE 7,2 g – FEMININE nr kat. 8164-7; Lakier Hybrydowy SIMPLE 7,2 g – CLEVER nr kat. 8072-7; Lakiery Hybrydowy SIMPLE 7,2 g – GLAD nr kat. 8073-7; Lakier Hybrydowy SIMPLE – BEAUTIFUL nr kat. 8429-7; Lakier Hybrydowy SIMPLE 7,2 g – FABULOUS nr kat. 8167-7; Lakier Hybrydowy SIMPLE – DETERMINED nr kat. 8156-7; Lakier Hybrydowy SIMPLE – NOSTALGIC nr kat. 8067-7.

7.    Lakiery za 1 zł/szt. Klient wybiera spośród kolorowych lakierów hybrydowych dostępnych w danym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: baz, topów oraz lakierów hybrydowych o poj.10ml z kolekcji Make a Wish, wszystkich lakierów SIMPLE oraz produktów NEONAIL Expert.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lub dwóch wybranych kolorowych lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie za 1 zł za wybrany lakier, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do zakupu dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 70,00 zł lub 120,00 zł. Przed zakończeniem transakcji należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Promocji. Po wykonaniu powyższego, Klient będzie mógł nabyć w ramach Promocji jeden lub dwa, w zależności od wartości zakupionych produktów, dowolne kolorowe lakiery hybrydowe marki NEONAIL, z uwzględnieniem włączeń wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu, w promocyjnej cenie 1 zł za lakier.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neonail.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Rabat za zwrot butelki po lakierze klasycznym”

w sklepach stacjonarnych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat za zwrot butelki po lakierze klasycznym” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 04.10.2021 godz.9:00 do 30.10.2021 do godz.23:59 lub do zamknięcia stacjonarnych punktów sprzedaży.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

b)     stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c)      wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit b) – c) – o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. W ramach Promocji, każdy Klient który w okresie jej trwania wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zwrotu pustych opakowań po lakierach klasycznych, otrzyma możliwość uzyskania rabatu w wysokości 20% na zakup dowolnych produktów objętych Promocją.

4. Promocją objęte są lakiery klasyczne marki NEONAIL, z kolekcji Plant-Based Wonder, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.  

5. W celu skorzystania z Promocji, Klient jest zobowiązany zwrócić puste opakowania, przez które należy rozumieć butelkę po lakierach klasycznych Organizatora lub innego producenta, które dostępne są na polskim rynku (dalej jako: Opakowanie).

 

6. Opakowanie po lakierze musi spełniać następujące warunki:

a)      Opakowanie musi być puste – czyli zabronione jest zwracanie pełnych lub częściowo opróżnionych z zawartości Butelek,

b)     Wskazana na Opakowaniu data przydatności produktu nie może upłynąć przed dniem  skorzystania z Promocji,  

c)      Opakowanie muszą zostać przekazane w sterylny sposób np. zapakowane w foliowy woreczek umożliwiający zweryfikowanie wymogów określonych w § 2 ust. 6 lit. a) i b) Regulaminu.

7. Tylko Butelki po lakierach spełniające warunki określone w § 2 ust. 6 oraz pozytywnie zweryfikowane przez pracowników Organizatora, uprawniają do otrzymania rabatu przy zakupie produktów objętych Promocją.

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania rabatu na zakup wybranych produktów objętych Promocją, Klient jest zobowiązany dokonać zakupu co najmniej jednego dowolnego produktu objętego Promocją i podczas realizacji transakcji, zwrócić pracownikowi Organizatora Opakowanie, spełniające warunki wskazane w § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat na zakup wybranych produktów Objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.regulamin.neonail.pl.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Kosmetyczka NEONAIL za 1 zł”

w sklepach stacjonarnych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kosmetyczka NEONAIL za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz NEO MAKE UP oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 16.09.2021 godz. 9.00 do 01.10.2021 godz. 8:59 lub do wyczerpania zapasów produktu promocyjnego – kosmetyczki NEONAIL, nr katalogowy: 5931 (dalej jako: Kosmetyczka), w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest
w lokalizacji: https://www.neonail.pl/pl/sklepy-nmu.html

b)     stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEO MAKE UP objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, o wartości co najmniej 70 zł, będzie uprawniony do zakupu Kosmetyczki w promocyjnej cenie 1 zł.

4. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEO MAKE UP, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Kosmetyczki w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 70 zł. Następnie Klient zobowiązany będzie wskazać pracownikowi Organizatora, iż chce nabyć w ramach Promocji Kosmetyczkę w promocyjnej cenie za 1 zł. Cena Kosmetyczki zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

6. W przypadku dokonania w ramach Promocji zakupu produktów objętych Promocją o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej liczby Kosmetyczek w ramach Promocji. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie www.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Voucher – 20% za pierwsze zakupy na POS” w sklepach stacjonarnych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Voucher – 20% za pierwsze zakupy na POS” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas wydawania Voucherów: w terminie od dnia otwarcia nowego POS do wyczerpania zapasów, w godzinach pracy punktu wskazanego w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Vouchery będą wydawane do każdego zakupu dokonanego w stacjonarnym punkcie sprzedaży NEONAIL, zlokalizowanym w Galerii Handlowej (zwanym dalej: Miejscem wydawania Voucherów).   
 3. W ramach Promocji, każdy Klient który w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora dostępnych w Miejscu wydawania Voucherów, otrzyma  do każdego zakupu, jeden Voucher uprawniający do otrzymania rabatu na zakup produktów objętych Promocją w wysokości 20%. Do jednej umowy zakupu, spełniającej warunek określony w zdaniu poprzedzającym, Organizator wydaje tylko jeden Voucher.
 4. Miejsca, w których można wykorzystać Voucher:

a) stacjonarne własne punkty sprzedaży NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

b) stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NEONAIL – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.

5. Rabat będzie obowiązywał tylko na zakup produktów objętych Promocją, z zastrzeżeniem iż rabat będzie się naliczał wyłącznie od wartości dokonanych zakupów przewyższającej kwotę 70,00 zł..

6. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL, oferowane przez Organizatora i dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, z wyłączeniem kart podarunkowych.

7. Klient będzie mógł skorzystać z rabatu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Vouchera – data wydania Vouchera każdorazowo jest wskazywana przez Organizatora. Po upływie wskazanego terminu, Vouchery nie będą uprawniały do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

8. Aby skorzystać z Promocji oraz wykorzystać rabat, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie, w terminie określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu dokonać zakupu dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Podczas dokonywania transakcji, Klient zobowiązany będzie okazać Voucher, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz oddać Voucher obsłudze wybranego punktu sprzedaży podczas finalizowania transakcji. Po wykonaniu powyższych czynności, cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat, w zakresie w jakim zawarta umowa zakupu, spełniać będzie warunek określony w § 2 ust. 5 Regulaminu.

9. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Voucher. Już wykorzystany Voucher nie może zostać użyty ponownie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zgubienia, utraty lub zniszczenia wydanego zgodnie z niniejszym Regulaminem Vouchera.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.regulamin.neonail.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Zakupy za 70 zł + dowolny lakier za 1 zł lub zakupy za 120 zł + 2 dowolne lakiery za 2 zł” w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zakupy za 70 zł + dowolny lakier za 1 zł …….” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marek kosmetyków NEONAL (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 05.05.2021 godz. 12:00 do 10.05.2021 godz. 8:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest
w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

b) stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę wskazaną w § 2 ust. Regulaminu, uzyska prawo do zakupu jednego lub dwóch w zależności od wartości zawartej umowy zakupu, dowolnie wybranych kolorowych lakierów hybrydowych, w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden lakier.

4. Aby uzyskać prawo do zakupu jednego lub dwóch dowolnie wybranych kolorowych lakierów hybrydowych, w promocyjnej cenie, wartość zakupionych produktów musi wynosić co najmniej:

a) 120 zł – w celu uzyskania prawa do zakupu dwóch wybranych kolorowych lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie 1 zł za 1 lakier.

b) 70 zł – w celu uzyskania prawa do zakupu jednego wybranego, kolorowego lakieru hybrydowego w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier.

5. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, frezów, kart podarunkowych, fartuchów, produktów z kategorii Outlet oraz produktów marki NEONAIL Expert.

6. Lakiery za 1 zł/szt. Klientka wybiera spośród wszystkich kolorowych lakierów hybrydowych dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, z wyłączeniem: baz, topów oraz lakierów z kolekcji SIMPLE.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lub dwóch wybranych kolorowych lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden lakier, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do zakupu dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży za kwotę wskazaną w § 2 ust. 4 lit. a) lub b) Regulaminu. Przed zakończeniem transakcji należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Promocji. Po wykonaniu powyższego, Klient będzie mógł nabyć w ramach Promocji jeden lub dwa (w zależności od wartości zakupionych produktów) dowolnie wybranych lakierów hybrydowych marki NEONAIL, spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu. Rabat za zakup jednego lub dwóch dowolnie wybranych lakierów zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.