Gratisy czekają w koszyku! 3 lakiery x 3ml!

BĘDĄ MOJE!
Sklep

PROMOCJE

 Regulamin promocji „Zakupy za 40 zł + lakier za 1 zł”

w sklepach stacjonarnych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zakupy za 40 zł + lakier za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marek kosmetyków NEONAIL oraz NEO MAKEUP (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 12.04.2021 godz. 15:00 do 19.04.2021 godz. 8:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) wybrane partnerskie punkty sprzedaży – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji:

  https://www.neonail.pl/sklepy-akcja-promocyjna.html

 3. Promocja jest dostępna tylko w wybranych punktach sprzedaży, wskazanych w § 2 ust. 2 pod warunkiem, iż dany punkt jest otwarty.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 40,00 zł, uzyska prawo do zakupu jednego, dowolnie wybranego kolorowego lakieru hybrydowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu, w promocyjnej cenie za 1 zł za lakier.

5. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL lub NEO MAKEUP dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, produktów kategorii Outlet oraz kart podarunkowych. Z promocji wyłączone są również produkty NEONAIL Expert.

6. Uprawnienie do zakupu jednego lakieru marki NEONAIL w promocyjnej cenie za 1 zł nie obejmuje: baz, topów, lakierów z kolekcji SIMPLE oraz 2 lakierów z kolekcji LOVE, tj. SIMPLE-CATCHY (numer katalogowy: 8054-7) oraz SIMPLE-BLINKY (numer katalogowy: 8317-7).

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranego kolorowego lakieru hybrydowego w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do zakupu dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 40,00 zł. Przed zakończeniem transakcji należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Promocji. Po wykonaniu powyższego, Klient będzie mógł nabyć w ramach Promocji dowolnie wybrany kolorowy lakier hybrydowy marki NEONAIL, zgodnie z zastrzeżeniem wskazanym w § 2 ust. 6 Regulaminu, którego cena w ramach Promocji zostanie obniżona do ceny 1 zł.

8. W przypadku dokonania w ramach Promocji zakupu produktów marki NEONAIL o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej ilości lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu Promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Regulamin promocji „3 + 2” - w sklepach stacjonarnych 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 2” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.  

§ 2. Zasady promocji 

 1. Czas trwania Promocji: od 18.03.2021 godz. 9:00 do 19.03.2021 godz. 23:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
  1. stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest
   w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,
  2. stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.
  3. Promocja jest dostępna tylko w wybranych punktach sprzedaży, wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, pod warunkiem, iż dany punkt jest otwarty.
  4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się z 5 szt. lakierów hybrydowych marki NEONAIL, objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 sztuk wybranych lakierów hybrydowych, które będą najtańsze, spośród wybranych, w promocyjnej cenie 1 zł za jeden lakier hybrydowy.
  5. Promocją objęte są wszystkie lakiery hybrydowe marki NEONAIL, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, w tym kolory, bazy, topy, oraz kolekcja SIMPLE, z wyłączeniem: lakierów z kategorii Outlet, oraz produktów marki NEONAIL Expert.
  6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden lakier za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych 5 szt. lakierów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup 2 najtańszych, spośród wybranych, produktów objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.
  7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 6. Regulaminu.
  8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

promocja nmu
Regulamin promocji „Zakupy za 50 zł + pomadka lub błyszczyk za 1 zł” 
w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zakupy za 50 zł + pomadka lub błyszczyk za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL oraz NEO MAKEUP, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 10.03.2021, godz. 11:00 do 13.03.2021, godz.23:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)       stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest
w lokalizacji: https://www.neonail.pl/pl/sklepy-nmu.html  z ofertą produktów marki NEO MAKEUP.

3. Promocja jest dostępna tylko w wybranych punktach sprzedaży, wskazanych w § 2 ust. 2 pod warunkiem, iż dany punkt jest otwarty. Informacje o aktualnie obowiązujących promocjach można uzyskać bezpośrednio w wybranym punkcie sprzedaży.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL objętych promocją o wartości co najmniej 50 zł, dostępnych w danym miejscu sprzedaży, będzie uprawniony do zakupu wybranej, spośród wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, pomadki lub błyszczyka marki NEO MAKEUP, w promocyjnej cenie za 1 zł.

5. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL z wyłączeniem: zestawów, urządzeń, frezów, produktów z kategorii Outlet, lakierów z kolekcji SIMPLE, dwóch lakierów z kolekcji LOVE, tj. SIMPLE-CATCHY 8054-7 i SIMPLE-BLINKY 8317-7, kart podarunkowych oraz produktów marki NEONAIL Expert.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranej pomadki lub błyszczyka marki NEO MAKEUP w promocyjnej cenie za 1 zł , za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, spośród wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu, o wartości co najmniej 50 zł. Następnie Klient zobowiązany będzie wskazać pracownikowi Organizatora, iż chce nabyć w ramach Promocji wybraną pomadkę lub błyszczyk marki NEO MAKEUP, w promocyjnej cenie za 1 zł. Cena wybranej  pomadki lub błyszczyka zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

7. W przypadku dokonania, w ramach Promocji zakupu produktów objętych Promocją o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej liczby Kosmetyczek w ramach Promocji.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/promocje.html 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Zakupy za 50 zł + pomadka lub błyszczyk za 1 zł”

Wykaz pomadek oraz błyszczyków marki NEO MAKE UP dostępnych w promocyjnej cenie

Pomadki klasyczne

Numer katalogowy

01 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0073

02 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0074

03 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0075

04 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0076

05 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0077

06 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0078

07 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0079

09 Pomadka do ust matowa satynowa Satin Matte Lipstick

NM0081

Pomadki w płynie

Numer katalogowy

11 Camelia Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7948

12 Peonia Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7949

13 Rose Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7950

14 Lotus Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7951

15 Daisy Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7952

16 Tulip Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7953

17 Irys Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7954

18 Orchid Pomadka matowa w płynie Matte Effect Lipstick

7955

21 Beauty Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7956

22 Happiness Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7957

23 Grace Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7958

24 Secret Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7959

25 Magic Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7960

26 Love Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7961

27 Passion Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7962

28 Flirt Pomadka powiększająca usta Shape Up Effect Lipstick

7963

Błyszczyki

Numer katalogowy

31 Coconut Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7940

32 Dragon Fruit Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7941

33 Rasberry Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7942

34 Watermelon Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7943

35 Apricot Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7944

36 Cinnamon Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7945

37 Almond Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7946

38 Hazelnut Błyszczyk do ust Bling Effect Lipgloss

7947

 

Regulamin promocji „Baza + top + 1 lakier za 1 zł” - w sklepach stacjonarnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Baza i top + lakier za 1 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych
  u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1.  Czas trwania Promocji: od 16.02.2021 godz. 09:30 do 22.02.2021 godz. 08:59 lub wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) stacjonarne własne punkty sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

b) stacjonarne franczyzowe punkty sprzedaży działające pod marką NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,

c) wybrane punkty sprzedaży detalicznej, inne niż wskazane w § 2 ust. 2 lit a) – b) – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi zestaw składający się co najmniej z: 1 szt. bazy oraz 1 szt. topu, objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 1 sztuki lakieru hybrydowego lub klasycznego, wskazanego w ust. 5 w promocyjnej cenie 1 zł. W przypadku zakupu więcej niż jednego lakieru objętego Promocją, cena promocyjna dotyczyć będzie najtańszego lakieru.

5. Promocją objęte są lakiery hybrydowe (za wyjątkiem lakierów z kolekcji SIMPLE i LOVE z wyjątkiem (zz wyjątkiem 8054-7 i 8317-7) oraz wszystkie lakiery klasyczne marki NEONAIL, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lakieru objętego Promocją w promocyjnej cenie za 1 złoty za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia zestawu produktów, o których mowa w ust. 4 oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup jednego (najtańszego spośród wybranych) lakieru objętego Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji „Zakupy za 199 zł + frezarka za 1 zł” w sklepach stacjonarnych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zakupy za 199 zł + frezarka za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki kosmetyków NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 16.02.2021 godz.9:30 do 22.01.2021 do godz. 8:59 lub do wyczerpania zapasów produktu promocyjnego - frezarki do paznokci Mini 12W, nr katalogowy:7094 (dalej jako: Frezarka), w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Z Promocji można skorzystać w stacjonarnych własnych punktach sprzedaży NeoNail – lista punktów sprzedaży dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html.
 3. Promocja jest dostępna tylko w wybranych punktach sprzedaży, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. a)  pod warunkiem, iż dany punkt jest otwarty. Informacje o aktualnie obowiązujących promocjach można uzyskać bezpośrednio w wybranym punkcie sprzedaży.
 4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NEONAIL wskazanych w ust. 5 oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 199 zł, uzyska prawo do zakupu Frezarki w promocyjnej cenie za 1 zł.
 5.  Promocją objęte są wszystkie produkty marki NEONAIL dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: SIMPLE (z wyjątkiem 8054-7 i 8317-7), zestawów, urządzeń, produktów kategorii Outlet, kart podarunkowych oraz produktów NEONAIL Expert.
 6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Frezarki w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych produktów marki NEONAIL, objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej, za kwotę co najmniej 199 zł. Cena Frezarki zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.
 7. W przypadku dokonania w ramach Promocji zakupu produktów marki NEONAIL o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w § 2 ust. 6 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej liczby Frezarki w ramach Promocji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą i rabatem z newslettera.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neonail.pl/regulamin-promocji.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neonail.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neonail.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.