Dodaj do koszyka 5 lakierów, a 2 otrzymasz za 2 zł!

ZAMAWIAM

3+2!

ZAMAWIAM

Podstawy BHP

Jakie są zasady BHP w gabinetach kosmetycznych

PRZEPISY BHP GABINETU KOSMETYCZNEGO

W czasie wykonywania zabiegów kosmetycznych należy przestrzegać zasad antyseptyki i aseptyki, przepisów BHP i zachować zasady higieny i kultury osobistej takich jak:

 • łatwy dostęp do szafek, aparatów, przyrządów i urządzeń kosmetycznych,
 • odpowiednie rozmieszczenie mebli i urządzeń,
 • łatwy dostęp do narzędzi i odpowiednie oznaczenie pojemników praz preparatów,
 • systematyczna kontrola wszystkich urządzeń i ich prawidłowa konserwacja, czystość aparatury,
 • przecieranie urządzeń środkiem dezynfekacyjnym,
 • sprawdzanie urządzeń, przewodów elektrycznych oraz sieci elektrycznych,
 • naprawa urządzeń tylko przez serwis. Przy opuszczaniu gabinetu należy wszystko wyłączyć z sieci,
 • łatwo zmywalna podłoga,
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

WYTYCZNE W SPRAWIE WYMAGAŃ SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH GABINETÓW KOSMETYCZNYCH

 • gabinety kosmetyczne muszą być urządzone w pomieszczeniach wydzielonych, dostatecznie obszernych, posiadających oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • dla Klientów powinna być przewidziana poczekalnia z wieszakiem na odzież wierzchnią znajdującym się poza gabinetem,
 • gabinety kosmetyczne nie mogą służyć do celów mieszkalnych,
 • w gabinecie nie może być innych stanowisk, poza stanowiskami wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • gabinety kosmetyczne muszą być utrzymane w czystości oraz porządku, a wszystkie sprzęty do czyszczenia należy bezzwłocznie usuwać i trzymać w wydzielonym do tego pomieszczeniu,
 • ściany pomieszczeń gabinetów powinny być malowane w barwach jasnych i być gładkie,
 • podłoga musi być łatwozmywalna, wyłożona gładkim materiałem, bez szczelin.
 • fotele i krzesła muszą być wyłożone materiałem możliwym do wymiany,
 • w gabinecie muszą znajdować się:
 • bieżąca woda zimna i ciepła,
 • zapas czystych fartuchów,
 • oddzielenie szafki na brudną bieliznę,
 • szafka do przechowywania bielizny czystej dla personelu,
 • szafka na okrycia Klientów,
 • oszklona szafka do przechowywania kremów, płynów, narzędzi itp.,
 • odpowiednie naczynia szklane na waciki i gaziki oraz książka kontroli sanitarnych.

PRZEPISY OGÓLNE

Każdy nowo otwarty gabinet powinien uzyskać zgodę Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • bielizna zużyta przy obsłudze Klienta nie może być użyta po raz drugi,
 • narzędzia służące do celów kosmetycznych muszą być odkażone po każdym użyciu,
 • narzędzia ostre należy po każdym zabiegu dokładnie spłukać strumieniem zimnej wody, a następnie zdezynfekować,
 • należy stosować płyny dezynfekacyjne, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym,
 • przed rozpoczęciem pracy należy przygotować świeży roztwór dezynfekcyjny, w czystych i wymytych pojemnikach,
 • dezynfekcja narzędzi powinna odbywać się w pełnym ich zanurzeniu,
 • po dezynfekcji narzędzia ponownie myjemy,
 • odpady medyczne oraz zużyte narzędzia o ostrych końcach czy krawędziach należy przechowywać w specjalnym plastikowym pojemniku, a następnie przekazać je firmie zajmującej się utylizują odpadów medycznych,
 • kubły do gromadzenia zużytych materiałów muszą być myte, dezynfekowane i wykładane workami foliowymi,
 • miski, blaty na stanowiskach pracy należy myć środkami dezynfekującymi, myjącymi, a w przypadku stosowania tylko środków myjących, należy przeprowadzić ich dezyfekcję,
 • kosmetyczka po wykonaniu zabiegu musi umyć ręce,
 • w przypadku skaleczenia Klienta lub pracownicy, ranę należy zdezynfekować wodą utlenioną 3%.