ZGARNIJ 2 LAKIERY ZA 2zł!

ZAMAWIAM

ZGARNIJ 2 LAKIERY ZA 2ZŁ!

ZAMAWIAM

Karty gwarancyjne

Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje dla produktów

Lampy LED
4494-1, 4494-2, 4613, 4764, 5130, 5478, 5479, 5488, 5985, 5366, 6357

Rączki do frezarek
3089, 4474

Świetlówki
1590, 4605

Frezarki
892, 5716, 5870, 5871, 5872, 5873, 5661, 7094

Sterylizatory
5497

Podgrzewacze wosku lub parafiny
3571, 4650, 4476, 4476-1

Pochłaniacze pyłu
4995-1

Lampa na stół
5804, 6367

 

 

 

Warunki gwarancji

Uwaga!: Sprzęt tylko do użytku domowego.

Okres, na jaki została udzielona gwarancja liczony jest od dnia dokonania zakupu.Uzasadnione wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie niedłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji do punktu serwisowego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu. Jeśli zamówienie zostało złożone internetowo, sprzęt należy odesłać na adres naszego serwisu na swój koszt. Usługi gwarancyjne są świadczone tylko po przedstawieniu przez kupującego niesprawnego urządzenia, wraz z kompletem dokumentów, które były dołączone do urządzenia (oryginał paragonu fiskalnego lub faktura).

W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w okresie gwarancji, nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia, opisane w instrukcji obsługi oraz części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania (np. Baterie, worki na pył, frezy itp.).

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:

  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
  • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
  • ingerencji innego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
  • użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

ZUŻYTEGO URZĄDZENIA NIE NALEŻY WYRZUCAĆ DO KOSZA!

Nasza firma zobowiązana jest do przyjęcia zużytego sprzętu, obligują nas do tego przepisy i ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym, elektronicznym w odniesieniu do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a jest to zużyty sprzęt, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 17 tej Ustawy.

Zużyty sprzęt należy odesłać na nasz adres:

Cosmo Group Sp. z o.o.

ul. Jasielska 10a
60-476 Poznań

Pliki do pobrania: