Sale
Rolka wymienna do tarki wysoka jakość

Rolka wymienna do tarki

1,65 €
Add to wish list
Buy from APP for 1,00 € and get 1 .Buy from APP for 1,00 € , and grab 1 .
shipping time 24h

Description

Informations
Catalogue number
4499

Rolka wymienna do tarki (plum 4502)

 

Dla maksymalnej skuteczności należy systematycznie zmieniać rolki w głowicy. Rolki wystarczają na kilkakrotne użycie, w zależności od częstotliwości stosowania i frezowanej powierzchni. Rolki należy wymieniać w miarę potrzeby.

Przed wymianą głowicy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone.

1. Jedną ręką przytrzymać głowicę, a drugą przycisnąć przycisk zwalniający z boku przyrządu, głowicę będzie można zdjąć.

2. Założyć nową głowicę rolkową na urządzenie aż do zaskoczenia („kliknięcia”). Po założeniu nowej głowicy sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.

Uwaga: Nie włączać urządzenia bez zamocowanej głowicy rolkowej.


Czyszczenie:

Uwaga: Aby zapewnić większą skuteczność działania, czyścić urządzenie po każdym użyciu.

Przyrząd do usuwania nagniotków jest wodoodporny. W celu wyczyszczenia można go opłukać wodą:

1. Zdjąć osłonę z głowicy.

2. Oczyścić przyrząd szczoteczką. Podczas czyszczenia nie włączać urządzenia.

3. Przepłukać urządzenie pod kranem. Okresowo urządzenie można włączyć, aby głowica obracała się przez 5-10 sekund, co przyspieszy i zwiększy skuteczność czyszczenia.

4. Wyłączyć urządzenie.

5. Wytrzeć obudowę urządzenia suchą i czystą tkaniną.

6. Założyć pokrywę.

7. Przepłukać skórę i przy pomocy mokrego ręcznika usunąć pozostałości startego naskórka.

8. Czyszczenie przyrządu do usuwania nagniotków przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami podanymi w części „Czyszczenie”.

9. Kiedy urządzenie nie jest używane, powinno być zabezpieczone osłoną.

10. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 0 do 40oC. Nieużywane urządzenie przechowywać w stanie suchym.

11. Nie włączać urządzenia bez zamocowanej głowicy rolkowej.

12. Nie upuszczać urządzenia, ani nie wkładać niczego do jakiegokolwiek otworu w jego obudowie.

13. Nie używać na zewnątrz pomieszczeń.

14. Dzieci wymagają stałego nadzoru, aby nie traktowały urządzenia jak zabawki.

15. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdyż nie jest ono przeznaczone do użytku przez dzieci.

16. Urządzenia nie mogą używać dzieci, ani nie należy go używać w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonej sprawności.

17. Aby uniknąć wypadku i zranienia lub uszkodzenia urządzenia, gdy nie jest używane, trzymać je z dala od włosów, brwi, rzęs oraz odzieży, szczotek, przewodów, sznurków, sznurówek itp.

18. Nie frezować stale tego samego miejsca i nie dociskać urządzenia zbyt mocno do skóry.

19. Kiedy urządzenie nie jest używane, powinno być zabezpieczone osłoną.

20. Nie rozbierać urządzenia.

Show more

:
5.0 / 5.0
:
:
Aneta
4 listopada 2022
TrustMate
0
0
: Doskonale
Maja
6 października 2022
TrustMate
0
0
: Doskonale